Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2962(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0600/2017

Разисквания :

PV 16/11/2017 - 4.2
CRE 16/11/2017 - 4.2

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0444

Приети текстове
PDF 485kWORD 58k
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург
Терористични нападения в Сомалия
P8_TA(2017)0444RC-B8-0600/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 ноември 2017 г. относно терористичните нападения в Сомалия (2017/2962(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Сомалия,

—  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2017 г. относно бежанския лагер в Дадааб(1),

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 15 октомври 2017 г. относно нападенията в Могадишу, Сомалия, както и изявлението на говорителя на ЗП/ВП от 30 октомври 2017 г. относно нападенията в Сомалия,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно Сомалия от 3 април 2017 г.,

—  като взе предвид изразената от ЕС позиция на 27 септември 2017 г. на 36-тата сесия на Съвета на ООН по правата на човека относно интерактивния диалог с независим експерт по въпросите на Сомалия,

—  като взе предвид резолюцията на Съвета за сигурност на ООН 2372 (2017), приета на 30 август 2017 г., и резолюция 2383 (2017), приета на 7 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид докладите на Генералния секретар на ООН до Съвета за сигурност на ООН от 9 май и 5 септември 2017 г. относно Сомалия,

—  като взе предвид изявлението от 15 октомври 2017 г. на Съвета за сигурност на ООН относно терористичното нападение в Могадишу,

—  като взе предвид изявлението на председателя на Комисията на Африканския съюз от 15 октомври 2017 г. относно нападението в Могадишу,

—  като взе предвид изявлението на мисията на Африканския съюз в Сомалия, в което се осъждат терористичните нападения от 14 и 28 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид заключителната декларация на Международната конференция за Афганистан, проведена в Хага на 11 май 2017 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Африканския съюз и ЕС относно изпълнението на споразумението от Париж от 1 юни 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението на AMISOM от 8 ноември 2017 г., в което беше обявено намерението им да започнат поетапно изтегляне на войските от Сомалия, като се започне през декември 2017 г., с намерението за цялостно изтегляне до 2020 г.,

—  като взе предвид Споразумението от Котону за партньорство между държавите от АКТБ и ЕС,

—  като взе предвид мандата на Африканската комисия по правата на човека и народите за насърчаване и закрила на правата на човека и народите съгласно Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето и Факултативния протокол относно участието на деца във въоръжен конфликт,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията за африканско единство за предотвратяване и борба с тероризма, приета през 1999 г.;

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 14 октомври 2017 г. мащабно нападение с камион разтърси центъра на Могадишу, при което загинаха най-малко 358 души, бяха ранени 228 души, а други 56 все още са безследно изчезнали; като има предвид, че нападението, извършено в центъра на Могадишу беше една от най-смъртоносните терористични операции, извършвани в света през последните години; като има предвид, че на 28 октомври 2017 г. бяха убити над 30 души, когато две бомби избухнаха пред хотел в близост до президентския дворец в Могадишу;

Б.  като има предвид, че макар нито една група да не пое отговорност за тези подли нападения, те носят отличителните белези на Аш-Шабаб, която понастоящем изглежда, че не желае да загуби подкрепата на населението чрез асоциирането й с масовата загуба на човешки живот на цивилни лица; като има предвид, че гражданите на Сомалия неколкократно осъдиха насилието на Аш-Шабаб и се обединиха в отговор на бомбените нападения през октомври 2017 г., като организираха многохиляден марш в Могадишу, протестирайки срещу Аш-Шабаб;

В.  като има предвид, че през последните месеци в Могадишу и в цялата страна бяха извършени смъртоносни терористични нападения, включително нападения с коли бомби, произволна стрелба, целенасочени екзекуции и отвличания, което подчерта продължаващата заплаха от придружен с насилие екстремизъм, пред която е изправена страната;

Г.  като има предвид, че повечето нападения бяха приписани на терористичните действия на Аш-Шабаб, въпреки че е известно, че в страната действа и Даиш;

Д.  като има предвид, че президентът на Сомалия Мохамед Абдулахи Мохамед, след като пое властта през февруари 2017 г. при избори, считани за ключов етап, отбелязващ постепенното завръщане на съсипаната източноафриканска държава към стабилността и просперитета, се ангажира да освободи Сомалия от Аш- Шабаб;

Е.  като има предвид, че в светлината на поредицата нападения, извършени през цялата 2017 г., не на последно място ужасяващото бомбено нападение от 14 октомври 2017 г., съвсем не е ясно дали сомалийските сили за сигурност, след планираното изтегляне на AMISOM през 2018 г., ще бъдат достатъчно способни да се борят с тероризма без външна помощ;

Ж.  като има предвид, че силите на AMISOM неколкократно бяха обвинявани в сериозни нарушения на правата на човека, включително в убийства без подбор и в известен брой случаи на сексуална експлоатация и злоупотреба; като има предвид, че разполагането на чуждестранни войски на територията на Сомалия извън мандатите на ООН/АС представлява сериозна причина за загриженост, като се имат предвид предходните твърдения за нарушения на правата на човека от силите на AMISOM;

З.  като има предвид, че в допълнение към придружения с насилие екстремизъм, конфликта на кланова основа и принудителното изселване доведоха до стотици хиляди разселени лица само през изминалата година, много от тях — в контролираните от правителството градски центрове; като има предвид, че мнозина от тях живеят в несигурни селища, където по-конкретно жените и момичетата са заплашени от тормоз и сексуално насилие;

И.  като има предвид, че Сомалия все още е заплашена от глад, като близо 400 000 сомалийски деца страдат от остро недохранване, а 3 милиона души живеят в кризисни или извънредни от гледна точка на продоволствената сигурност условия; като има предвид, че в Сомалия има около 1,1 милиона вътрешно разселени лица и над 900 000 сомалийски бежанци в региона;

Й.  като има предвид, че 420 000 сомалийски бежанци се намират в лагери в Кения, като 350 000 са в лагера Дадааб, и като има предвид, че правителствата на Кения и Сомалия и Върховният комисариат за бежанците на ООН са се споразумели за улесняване на доброволното завръщане на 10 000 бежанци в райони на Сомалия, които не са под контрола на Аш-Шабаб; като има предвид, че завръщащите се лица са изправени пред проблеми да се реинтегрират и имат малки шансове за намиране на работа; като има предвид, че много бежанци от Дадааб са от сомалийски произход, но никога не са живели извън лагера и на практика са лица без гражданство, което означава, че те не могат да бъдат върнати в Сомалия;

К.  като има предвид, че от 2016 г. насам ЕС постепенно увеличава своята годишна хуманитарна помощ за Сомалия, по-конкретно в отговор на тежката суша, засягаща страната, като отпусна 120 милиона евро за партньорите, предоставящи хуманитарна помощ през 2017 г. и отпусна спешна помощ от 100 000 евро, за да подкрепи усилията за бързо реагиране на медицинските потребности в Могадишу след нападението от 14 октомври 2017 г.; като има предвид, че ЕС също така първоначално мобилизира два кораба на ЕС в рамките на военноморската операция ATALANTA, както и полети за спешна помощ, спешни доставки на медицински консумативи за болници в Могадишу;

Л.  като има предвид, че ЕС е предоставил 486 милиона евро чрез Европейския фонд за развитие (2014—2020 г.), при поставяне на акцент върху изпълнението на „Пакта“ и по-конкретно върху изграждането на държавността и на мира, продоволствената сигурност, устойчивостта и образованието; като има предвид, че ЕС е също поел ангажимент да оказва подкрепа на AMISOM посредством Механизма за подкрепа на мира в Африка;

М.  като има предвид, че през декември 2016 г. Световната банка се ангажира да засили борбата срещу крайната бедност, като обяви, че развитите държави са обещали на Международната асоциация за развитие (МАР) рекордните 75 млрд. щатски долара под формата на безвъзмездна помощ и заеми при преференциални условия; като има предвид обаче, че Сомалия не е допустима за финансиране от МАР, тъй като дължи на банката и на МВФ над 300 милиона щатски долара, които са част от общ обем от 5 милиарда щатски долара, които страната дължи на многостранни и двустранни кредитори;

Н.  като има предвид, че докато децата продължават да бъдат убивани, произволно задържани и вербувани от Аш-Шабаб, те биват наемани и в сомалийските въоръжени сили, въпреки че Сомалия ратифицира Конвенцията на ООН за правата на детето през януари 2015 г. и подкрепи Декларацията за безопасните училища през ноември 2015 г., като се ангажира да предприеме конкретни стъпки за защита на учащите се и учебните заведения;

О.  като има предвид, че при липсата на действаща гражданска съдебна система сомалийското правителство разчита на военните съдилища за провеждането на съдебни процеси и произнасянето на присъди срещу цивилни лица, което не гарантира правата на цивилните лица; като има предвид, че обширни правомощия за разследване са предоставени на Националната агенция за разузнаване и сигурност (NISA), която понастоящем не разполага с мандат за правоприлагане, като това води до значителни нарушения на правото на справедлив процес на лицата, задържани от тази агенция;

П.  като има предвид, че според организацията „Трансперънси Интернешънъл“, Сомалия е най-корумпираната държава в света за 10-а поредна година; като има предвид, че правителството на Сомалия все още е изправено пред редица предизвикателства, като корупция и липса на широка подкрепа от цивилното население, което неизбежно води до липса на доверие в държавните институции и до последващо пренасочване на подкрепата към радикални ислямистки и терористични групи;

1.  изразява най-дълбоката си съпричастност с жертвите от неотдавнашните терористични нападения в Сомалия и с техните семейства и изразява дълбоко съжаление за загубата на човешки живот; в същото време решително осъжда извършителите на тези нападения, които бяха приписани на бунтовническата група Аш-Шабаб;

2.  припомня, че трайна стабилност и мир могат да се постигнат единствено чрез социално приобщаване, устойчиво развитие и добро управление въз основа на демократичните принципи и принципите на правовата държава, при което достойнството и правата на народите се зачитат напълно;

3.  приветства инициативата на Комисията за бързи ответни действия при извънредни ситуации след терористичното нападение от 14 октомври 2017 г.; призовава ЕС и неговите международни партньори да изпълнят поетите спрямо Сомалия ангажименти, на първо място чрез мерки за установяване на продоволствената сигурност, с оглед избягване на структурни проблеми, които водят до глад, с оглед укрепване на сигурността и разрешаване на общите проблеми, подобряване на управлението на публичните финанси и съдействие за приключване на преразглеждането на конституцията, което е необходимо за постигане на дългосрочна стабилност;

4.  изразява съжаление поради факта, че въпреки неколкократните предупреждения от хуманитарните групи, агенциите за помощ и Европейския парламент, над Сомалия продължава да тегне заплахата от глад; припомня, че броят на загиналите от глад през 2011 г. се увеличи от несигурността и действията на екстремистки бойци от Аш-Шабаб за затрудняване на доставките на помощи с храни до райони от централна и южна Сомалия, които по това време бяха под неин контрол; призовава всички страни да работят с агенциите за хуманитарна помощ, при пълно спазване на хуманитарните принципи, с цел предоставяне на пълен и безпрепятствен достъп до лицата, които продължават да страдат и се нуждаят от помощ, най-вече хората в селските райони;

5.  приветства изборния процес, организиран през февруари 2017 г., който доведе до избирането на нов президент и изразява надежда, че изборите ще укрепят политическата стабилност, ще насърчат приемането на необходимите реформи и ще спомогнат да напредъка на федералния проект в тясна координация и сътрудничество с федералните държави членки („FMS“); подчертава значението на борбата с ендемичната корупция в страната и на предоставянето на възможности за младите хора в страната с цел да се ограничи риска от вербуването им от Аш-Шабаб;

6.  приветства решението на Националния форум на ръководителите на Сомалия за насърчаване на създаването и регистрирането на политически партии преди изборите през 2020 г. и въз основа на принципа „един човек — един глас“, както и опита за възстановяване на държавните институции и приемането на важни нови закони — относно политическите партии и относно създаването на независима Национална комисия по правата на човека; изтъква, че трябва да бъдат положени усилия за увеличаване на представителството на жените;

7.  подчертава значението на приноса на диаспората и гражданското общество за възстановяването не само на управлението, но и на социалното и икономическото развитие, като подчертава значението на представителството и участието на жените в процеса на вземане на решения; в този контекст приветства увеличаването на броя на жените членове на сомалийския парламент (до 24 %) и правителство, като се има предвид необходимостта от повече усилия за подобряване на равновесието между половете както в ЕС, така и в Сомалия;

8.  отбелязва декларацията от Найроби на Извънредния междуправителствен орган за развитие за региона на Източна Африка (IGAD) относно намирането на трайни решения за сомалийските бежанци и реинтеграцията на завърналите се лица в Сомалия, приветства ангажимента за постигане на цялостен регионален подход, като същевременно се запазва защитата и се насърчава разчитането на собствени усилия в държавите, предоставящи убежище, което следва да се осъществи с подкрепата на международната общност и при международно споделяне на отговорността, както е посочено във Всеобхватната рамка за реагиране на въпроса с бежанците (CRRF) от декларацията от Ню Йорк;

9.  призовава Комисията да положи повече усилия за консултации с участници в региона, включително местното население, регионалното управление и НПО, с цел съсредоточаване на вниманието върху идентифицираните проблеми и потребности на местно равнище, стимулиране на подходяща среда и увеличаване на капацитета за връщане на бежанците в държавите им на произход;

10.  изразява загриженост относно обширните правомощия на NISA и използването от нейна страна на военни съдилища за съдебно преследване на предполагаеми престъпления, свързани с тероризма, тъй като те системно нарушават правото на справедлив съдебен процес и налагат смъртни наказания без основателни мотиви;

11.  призовава правителството на Сомалия и ЕС в рамките на неговите дейности относно принципите на правовата държава в Сомалия да гарантират, че дейността на Националната агенция за разузнаване и сигурност (NISA) е регулирана чрез ефективни механизми за надзор и да засилят техническите експертни знания на Отдела за криминални разследвания (CID) на Сомалия, така че той да може да провежда задълбочени и ефективни разследвания, при които се зачитат правата на гражданите;

12.  приветства, по-специално, политическото споразумение, постигнато от ръководителите на Сомалия на 16 април 2017 г. за интегриране на регионалните и федералните въоръжени сили в съгласувана архитектура на националната сигурност, способна постепенно да поеме отговорност за гарантиране на сигурността и бързото създаване на Съвет за национална сигурност и Националната служба сигурност;

13.  признава ролята на AMISOM в Сомалия за осигуряване на сигурност и стабилност, което позволи на Сомалия да създаде политически институции и да разшири държавната власт, в очакване на прехвърляне на отговорността за сигурността на сомалийските институции и сили; приветства разследването на Африканския съюз във връзка с твърдения за сексуално насилие от войските на AMISOM; призовава за пълно прилагане на препоръките от докладите на Генералния секретар на ООН за Сомалия, и в съответствие с Резолюция 2272 (2016) на Съвета за сигурност на ООН настоятелно призовава АС и държавите, предоставящи войски да гарантират, че твърденията са надлежно и задълбочено разследвани, а отговорните лица – подвеждани под отговорност; подчертава значението на възможността за разширяване на мандата на AMISOM за периода след май 2018 г., като предупреждава, че преждевременно прехвърляне на отговорности към сомалийските войски може да окаже отрицателно въздействие върху стабилността в дългосрочен план;

14.  подчертава необходимостта от борба с безнаказаността и от гарантиране на наказуемост за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени в Сомалия; отбелязва предложението на президента на Сомалия за помилване на някои извършители на престъпления, които се откажат от тероризма и насилието и изразят желание да напуснат Аш-Шабиб и други терористични групи, и насърчава разработването на закони за амнистия;

15.  изразява съжаление по повод на вербуването на деца войници от бунтовниците на Аш- Шабаб, както и използването от силите за сигурност на деца като войници и като информатори, включително използването на пленени или дезертирали деца войници; припомня, че правителството на Сомалия е поело ангажимент за реабилитация на бивши деца войници и подвеждане под отговорност на лицата, отговорни за вербуването им; призовава международните донори, в това число ЕС, да отдадат приоритет на осигуряването на услуги за възстановяване, образование и безопасно обучение като ключов елемент за прекъсване на смъртоносния цикъл на насилие; настоятелно призовава органите да третират децата, заподозрени във връзки с Аш-Шабаб, на първо място като жертви, и да вземат предвид висшите интереси на детето в съответствие с международните стандарти за закрила като ръководни принципи;

16.  изразява сериозна загриженост, че природните ресурси, по-специално въглищата, все още са значителен източник на финансиране за терористите и причина за сериозно влошаване на състоянието на околната среда в Сомалия; призовава Комисията да проучи по какъв начин проследимостта и схемите за надлежна проверка могат да бъдат разширени, така че да включват всички природни ресурси, използвани за подкрепа на терористичната дейност и насилието; в тази връзка призовава всички страни да осигурят спазването на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за забрана на износа на сомалийски дървени въглища;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на Сомалия, на генералния секретар на ООН, на Съвета за сигурност на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0229.

Правна информация - Политика за поверителност