Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2962(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0600/2017

Forhandlinger :

PV 16/11/2017 - 4.2
CRE 16/11/2017 - 4.2

Afstemninger :

PV 16/11/2017 - 7.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0444

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 55k
Torsdag den 16. november 2017 - Strasbourg
Terrorangreb i Somalia
P8_TA(2017)0444RC-B8-0600/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 16. november 2017 om terrorangreb i Somalia (2017/2962(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Somalia,

–  der henviser til sin beslutning om situationen i flygtningelejren Dadaab af den 18. maj 2017(1),

–  der henviser til erklæringen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR/NF) af 15. oktober 2017 om angrebene i Mogadishu, Somalia, og til erklæringen af 30. oktober 2017 fra talsmanden for HR/NF om angrebet i Somalia,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om Somalia,

–  der henviser til EU's indlæg af 27. september 2017 om den interaktive dialog med den uafhængige ekspert vedrørende Somalia på 36. samling i Menneskerettighedsrådet,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2372 (2017) af 30. august 2017 og 2383 (2017), vedtaget den 7. november 2017,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapporter om Somalia til FN's Sikkerhedsråd af 9. maj 2017 og 5. september 2017,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 15. oktober 2017 om terrorangrebene i Mogadishu,

–  der henviser til erklæringen fra formanden for Den Afrikanske Union af 15. oktober 2017 om angrebene i Mogadishu,

–  der henviser til erklæringen fra Den Afrikanske Unions Mission i Somalia (AMISOM) om fordømmelse af terrorangrebene den 14. og 28. oktober 2017,

–  der henviser til sluterklæringen fra den internationale konference om Somalia i London den 11. maj 2017,

–  der henviser til det fælles kommuniké mellem EU og Den Afrikanske Union om gennemførelsen af Parisaftalen af 1. juni 2017,

–  der henviser til AMISOMs erklæring af 8. november 2017, hvori den meddelte sin hensigt om at indlede en gradvis tilbagetrækning af tropper fra Somalia i begyndelsen af december 2017 med henblik på en fuldstændig tilbagetrækning fra 2020,

–  der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen mellem AVS og EU,

–  der henviser til, at Den Afrikanske Kommission for Menneskerettigheder og Befolkningers Rettigheder har mandat til at fremme og beskytte menneskers og folks rettigheder i henhold til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til FN-konventionen om barnets rettigheder og den valgfri protokol dertil vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions konvention om forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme, som vedtoges i 1999,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at den 14. oktober 2017 rystede en massiv bombe i en lastbil centrum i Mogadishu, hvorved mindst 358 personer blev dræbt, 228 blev såret, og der savnes fortsat 56; der henviser til, at overfaldet i hjertet af Mogadishu var en af de mest dødbringende terroraktioner noget sted i verden i de seneste år; der henviser til, at over 30 personer blev dræbt den 28. oktober 2017, da to bomber eksploderede uden for et hotel i nærheden af præsidentpaladset i Mogadishu;

B.  der henviser til, at ingen gruppe har påtaget sig ansvaret for det feje angreb, der bærer præg af al‑Shabaab, som nu tilsyneladende ikke ønsker at underminere enhver form for folkelig støtte ved at anerkende at have spillet en rolle i et så stort tab af civile liv; der henviser til, at Somalias borgere gentagne gange har fordømt den vold, som al‑Shabaab udøver, og de samlede sig efter bombeattentaterne i oktober 2017 i en tusindvis stor march gennem gaderne i Mogadishu for at trodse al‑Shabaab;

C.  der henviser til, at der har været en række blodige terrorangreb i Mogadishu og overalt i landet i de seneste måneder, herunder bilbombeattentater, tilfældige skyderier, målrettede henrettelser og bortførelser, hvilket understreger den fortsatte trussel om voldelig ekstremisme, som landet står over for;

D.  der henviser til, at hovedparten af angrebene tilskrives al‑Shabaab, selv om Daesh er også kendt for at være aktive i landet;

E.  der henviser til, at Somalias præsident Mohamed Abdullahi Mohamed, efter han overtog magten i februar 2017 i et valg, der betragtes som en afgørende milepæl i det uroplagede østafrikanske lands gradvise tilbagevenden til stabilitet og velstand, har forpligtet sig til at fjerne al‑Shabaab fra Somalia;

F.  der henviser til, at i lyset af bølgen af angreb i hele 2017 og ikke mindst den forfærdelige bombning den 14. oktober 2017 er det på ingen måde klart, at somaliske sikkerhedsstyrker i tilstrækkelig grad er i stand til at bekæmpe terrorisme uden ekstern støtte efter AMISOMs planlagte tilbagetrækning fra landet;

G.  der henviser til, at AMISOM-styrker ved flere lejligheder er blevet beskyldt for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, herunder vilkårlige drab og nogle tilfælde af seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug; der henviser til, at indsættelsen af udenlandske tropper i somaliske område uden et FN/AU-mandat er en væsentlig årsag til bekymring i lyset af tidligere påstande om menneskerettighedskrænkelser begået af AMISOM-styrker;

H.  der henviser til, at ud over voldelig ekstremisme har tørke, konflikter mellem klaner og tvangsfordrivelser resulteret i, at hundredtusinder af mennesker er blevet fordrevne alene i det seneste år og mange til regeringskontrollerede bycentre; der henviser til, at mange lever i usikre bebyggelser, hvor kvinder og piger i særdeleshed udsættes for misbrug og seksuel vold;

I.  der henviser til, at truslen om sult stadig dominerer i Somalia, hvor ca. 400 000 somaliske børn lider af akut fejlernæring og 3 millioner mennesker lever i en krise- eller nødsituation med hensyn til fødevaresikkerhed; der henviser til, at der er omkring 1,1 millioner internt fordrevne personer i Somalia og mere end 900 000 somaliske flygtninge i regionen;

J.  der henviser til, at der er 420 000 somaliske flygtninge i lejre i Kenya, herunder 350 000 i Dadaab-lejren, og at regeringerne i Somalia og Kenya og UNHCR har indgået en aftale om at lette den frivillige repatriering af 10 000 flygtninge til områder i Somalia, der er uden for al‑Shabaabs kontrol; der henviser til, at de hjemvendte støder på problemer med reintegration og har ringe udsigt til at finde arbejde; der henviser til, at mange Dadaab-flygtninge er af somalisk afstamning, men aldrig har kendt til et liv uden for lejren og er statsløse, dvs. at de ikke kan sendes til Somalia;

K.  der henviser til, at EU siden 2016 gradvist har øget sin årlige humanitære støtte til Somalia især som reaktion på den alvorlige tørke, der har ramt landet, og at EU bevilgede 120 mio. EUR til humanitære partnere i 2017 og frigav nødhjælp på 100 000 EUR til at bidrage til en hurtig indsats i lyset af behovene for lægehjælp i Mogadishu efter angrebet den 14. oktober 2017; der henviser til, at EU også har mobiliseret to skibe fra EU's flådeoperation Atalanta sammen med nødhjælpsflyvninger til at levere akut lægehjælp til hospitalerne i Mogadishu;

L.  der henviser til, at EU har ydet 486 mio. euro i støtte gennem Den Europæiske Udviklingsfond (2014-2020) med fokus på gennemførelsen af "pagten" og navnlig på stats- og fredsopbygning, fødevaresikkerhed, modstandsdygtighed og uddannelse; der henviser til, at EU ligeledes støtter AMISOM gennem fredsfaciliteten for Afrika;

M.  der henviser til, at Verdensbanken i december 2016 forpligtede sig til at optrappe kampen mod ekstrem fattigdom og meddelte, at de udviklede lande har givet tilsagn om et rekordhøjt beløb på 75 mia. USD for bistand og lån på lempelige vilkår til Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA); der henviser til, at Somalia dog ikke er berettiget til støtte fra IDA, da landet skylder banken og IMF mere end 300 mio. USD som en del af en kæmpegæld på 5 mia. USD over for multilaterale og bilaterale kreditorer;

N.  der henviser til, at børn fortsat bliver dræbt, tilbageholdt vilkårligt og rekrutteret af al‑Shabaab, og de rekrutteres også til de somaliske væbnede styrker, selv om Somalia ratificerede FN's konvention om barnets rettigheder i januar 2015 og tilsluttede sig erklæringen om trygge skoler i november 2015, hvor det forpligtede sig til at tage konkrete skridt til at beskytte studerende og uddannelsesinstitutioner;

O.  der henviser til, at den somaliske regering i mangel af et funktionsdygtigt civilt retsvæsen bruger militærdomstole til at retsforfølge og dømme civile, hvilket ikke garanterer rettighederne for civile anklagede; der henviser til, at der er givet vide efterforskningsmæssige beføjelser til den nationale efterretnings- og sikkerhedstjeneste (NISA), som på nuværende tidspunkt ikke har noget retshåndhævelsesmandat, hvilket har medført alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig rettergang for personer i NISA's varetægt;

P.  der henviser til, at ifølge Transparency International er Somalia det mest korrupte land i verden for 10. år i træk; der henviser til, at den somaliske regering stadig står over for mange udfordringer, som f.eks. korruption og mangel på en bred støtte fra civile, hvilket uundgåeligt har ført til en mangel på tillid til statsinstitutionerne og til at sympatien langsomt retter sig mod radikale islamistiske grupper og terrorgrupper;

1.  udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrene for de seneste terrorangreb i Somalia og med deres familier og beklager dybt tabet af menneskeliv; fordømmer samtidig gerningsmændene bag disse angreb, der er blevet tilskrevet oprørsgruppen al‑Shabaab;

2.  minder om, at varig fred og stabilitet kun kan opnås gennem social inklusion, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse på grundlag af de demokratiske principper og retsstatsprincippet, hvor menneskers værdighed og rettigheder respekteres fuldt ud;

3.  glæder sig over Kommissionens hurtige katastrofeberedskab efter terrorangrebene den 14. oktober 2017; opfordrer EU og dets internationale partnere til at opfylde deres forpligtelser over for Somalia og i første omgang gennem foranstaltninger, der kan skabe fødevaresikkerhed, med henblik på at undgå de strukturelle problemer, der førte til hungersnød, for at fremme sikkerhed og skabe forlig i fællesklager, til at forbedre forvaltningen af offentlige finanser og til at støtte fuldendelsen af gennemgangen af forfatningen, der er nødvendig for at opnå langsigtet stabilitet;

4.  beklager, at trods flere advarsler fra humanitære grupper, bistandsorganisationer og Europa-Parlamentet er Somalia på randen af en hungersnød; minder om, at dødstallet som følge af hungersnøden i 2011 blev forstærket af den usikre situation og de militante ekstremister fra al‑Shabaab, der forhindrede nødhjælpsforsyninger i at komme frem til de områder i den sydlige centrale del af Somalia, der på det tidspunkt var under deres kontrol; opfordrer alle parter til at samarbejde med humanitære organisationer og fuldt ud efterleve de humanitære principper og tillade fuld og uhindret adgang til de, der fortsat lider og som er i nød, navnlig i landområderne;

5.  glæder sig over det valg, der blev afholdt i starten af februar 2017, der førte til valg af en ny præsident, udtrykker håb om, at valget vil skabe politisk stabilitet, og opfordrer til vedtagelse af de nødvendige reformer og til at gøre fremskridt med hensyn til det føderale projekt i tæt samordning og samarbejde med de føderale medlemsstater (FMS); understreger betydning af at bekæmpe den endemiske korruption i landet og af at give de unge muligheder, således, at risikoen begrænses for, at de bliver rekrutteret af al‑Shabaab;

6.  bifalder den beslutning, som det nationale Leadership Forum har truffet om at fremme oprettelse og registrering af politiske partier forud for valget i 2020 og dette på princippet om "én mand, én stemme" samt forsøget på at genopbygge statsinstitutionerne og vedtagelsen af vigtige nye love om politiske partier og oprettelsen af en uafhængig national menneskerettighedskommission; påpeger, at der skal gøres en indsats for at øge kvinders repræsentation;

7.  understreger betydningen af bidraget fra landets diaspora og civilsamfundets med hensyn til ikke blot at genetablere god regeringsførelse, men også den sociale og økonomiske udvikling, og fremhæver i den forbindelse betydningen af kvinders repræsentation og deltagelse i beslutningstagningen; bifalder i denne forbindelse stigningen i antallet af kvindelige medlemmer af det somaliske parlament (til 24 %) og regering, og minder om behovet for en større indsats for at forbedre balancen mellem kønnene både i EU og i Somalia;

8.  noterer sig Nairobierklæringen fra Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling i Østafrika (IGAD) om varige løsninger for somaliske flygtninge og reintegrering af hjemvendte i Somalia; bifalder tilsagnet om at nå frem til en samlet regional strategi og samtidig opretholde beskyttelse og fremme selvhjulpenhed i asyllandene, hvilket skal ske med støtte fra det internationale samfund og i overensstemmelse med international byrdefordeling som skitseret i New York-erklæringens samlede flygtningeberedskabsramme (CRRF);

9.  opfordrer Kommissionen til at intensivere høringsbestræbelserne over for aktører i regionen, herunder lokalbefolkninger, regionale regeringer og NGO'er med henblik på at fokusere på lokalt fastslåede problemer og behov og fremme et gunstigt klima og øge kapaciteten til hjemsendelse af flygtninge til deres hjemlande;

10.  udtrykker sin bekymring over NISA's brede kompetence og sin brug af militære domstole til at forfølge påståede terrorrelaterede forbrydelser, hvorved det flere gange har krænket princippet om retfærdig rettergang og afsagt dødsdomme, uden at noget ansvar er blevet fastslået;

11.  opfordrer den somaliske regering samt EU som led i dets aktiviteter på retsstatsområdet i Somalia til at sikre, at NISA reguleres med effektive kontrolmekanismer, og opbygge den tekniske ekspertise i Somalias kriminalefterforskningsafdeling (CID), så den kan gennemføre grundige og effektive efterforskninger, der respekterer borgernes rettigheder;

12.  glæder sig navnlig over den politiske aftale, der blev indgået den 16. april 2017 mellem Somalias ledere om at integrere regionale og føderale styrker i en sammenhængende national opbygning af sikkerhedstjenesterne, der er i stand til gradvis at påtage sig hovedansvaret for at sikre sikkerhed, og den hurtige oprettelse af det nationale sikkerhedsråd og den nationale sikkerhedstjeneste;

13.  anerkender AMISOMs rolle med hensyn til at sikre sikkerhed og stabilitet, hvilket gør det muligt for Somalia at skabe politiske institutioner og udvide statens autoritet forud for en overdragelse af ansvaret for sikkerheden til de somaliske institutioner og styrker; glæder sig over Den Afrikanske Unions undersøgelser af anklagerne om seksuel vold begået af AMISOM-soldater; tilskynder til fuld gennemførelse af henstillingerne i FN's Generalsekretariats rapport om Somalia og opfordrer indtrængende på linje med FN's Sikkerhedsråds resolution 2272 (2016) Den Afrikanske Union og de lande, der bidrager med styrker, til at sikre at alle anklager undersøges behørigt og grundigt, og at de ansvarlige stilles for en domstol; fremhæver betydningen af muligheden for at udvide AMISOMs mandat til længere end maj 2018 og advarer om, at for tidlig overførsel af ansvaret til de somaliske tropper kan undergrave stabiliteten på lang sigt;

14.  understreger behovet for at bekæmpe straffrihed og sikre, at de ansvarlige for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Somalia stilles for en domstol; noterer sig den somaliske præsidents tilbud om amnesti for visse forbrydelser til personer, der giver afkald på terrorisme og vold og ønsker at forlade al‑Shabaab og andre terrorgrupper, og tilskynder til udarbejdelse af en amnestilovgivning;

15.  beklager dybt rekrutteringen af børnesoldater til al‑Shabaab og sikkerhedsstyrkernes brug af børn som soldater og informanter, herunder brugen af tilfangetagne eller deserterede børnesoldater; minder om, at Somalias regering har forpligtet sig til at rehabilitere tidligere børnesoldater og retsforfølge de ansvarlige for deres rekruttering; opfordrer internationale donorer, herunder EU til at prioritere tilvejebringelsen af rehabilitering, uddannelse og trygge skoler som et centralt element til at bryde den dødbringende voldsspiral; opfordrer indtrængende myndighederne til primært at behandle børn, der er mistænkt for at have tilknytning til al‑Shabaab, som ofre og tage hensyn til barnets tarv med de internationale beskyttelsesstandarder som vejledende principper;

16.  udtrykker alvorlig bekymring over, at naturressourcer, navnlig trækul, fortsat udgør en væsentlig kilde til finansiering af terrorister og forårsager alvorlige miljøødelæggelser i Somalia; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan sporbarhed og due diligence-ordninger kan udvides til at omfatte alle naturressourcer, der anvendes til at nære terrorvirksomhed og vold; opfordrer i denne forbindelse alle parter til at sikre overholdelse af FN's Sikkerhedsråds resolution om forbud mod eksport af somalisk trækul;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i Somalia, FN's generalsekretær, FN's Sikkerhedsråd, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0229.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik