Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2963(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0641/2017

Разисквания :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0445

Приети текстове
PDF 485kWORD 56k
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург
Мадагаскар
P8_TA(2017)0445RC-B8-0641/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 ноември 2017 г. относно Мадагаскар (2017/2963(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Мадагаскар и по-специално резолюциите от 7 май 2009 г.(1), от 11 февруари 2010 г.(2) и от 9 юни 2011 г.(3), както и проучвателната мисия на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС в Мадагаскар от 10–11 юли 2010 г.,

—  като взе предвид информацията, предоставена от СЗО на 2 ноември 2017 г., относно неотдавнашната поява на огнище на чума,

—  като взе предвид заключителните наблюдения от 22 август 2017 г. на Комитета на ООН по правата на човека относно четвъртия периодичен доклад относно Мадагаскар,

—  като взе предвид изявлението на специалния докладчик на ООН Джон Нокс от октомври 2016 г. относно приключването на неговата мисия в Мадагаскар,

—  като взе предвид извънредната среща на високо равнище относно Мадагаскар на Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР) от 20 май 2011 г. и на пътната карта, предложена от екип за посредничество на ЮАОР след вдигането на санкциите, наложени на Мадагаскар от ЕС, Африканския съюз и ЮАОР,

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик по въпросите на задълженията в областта на човешките права, свързани с живота в безопасна, чиста, здрава и устойчива околна среда от 26 април 2017 г. относно неговото посещение в Мадагаскар,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от преразгледаното Споразумение от Котону,

—  като взе предвид Конституцията на Мадагаскар,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и насоките на ЕС за правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), подписан от Мадагаскар през 1969 г. и ратифициран през 1971 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление (АХДИУ),

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид 120-ата сесия на Комитета по правата на човека, който се състоя в Женева и извърши преглед на четвъртия периодичен доклад за Мадагаскар относно изпълнението от негова страна на Международния пакт за граждански и политически права на 10 и 11 юли 2017 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че след петгодишен период на размирици, по време на който донорите преустановиха програмите за помощ за развитие, Мадагаскар проведе надеждни и демократични парламентарни избори през октомври 2013 г. и президентски избори през декември 2013 г., които доведоха до избирането на Хери Раджаонаримампианина за президент; като има предвид, че политическата обстановка продължава да бъде нестабилна въпреки че възобновяването на отношенията със страните донори премахна всички ограничения относно сътрудничеството с новото правителство;

Б.  като има предвид, че беше въведен нов кодекс в областта на комуникациите, който е остро критикуван от малгашките журналисти, доколкото той препраща към наказателния кодекс в случай на решения относно престъпления, свързани с пресата, което води потенциално до криминализирането на професията; като има предвид, че положението вече е по-спокойно, но не изглежда да се движи в правилната посока;

В.  като има предвид, че по принцип следващата година трябва да се проведат президентски избори, въпреки че още не е определена фиксирана дата; като има предвид, че президентът на Мадагаскар се обяви в подкрепа на конституционна реформа, която да му позволи да остане на власт по време на изборния период и показва готовност да изопачи предлаганите изменения в избирателния закон, изготвен от националната независима избирателна комисия, експерти, гражданското общество и опозицията; като има предвид, че тези декларации се оспорват от неговите политически опоненти и части от гражданското общество, които са обезпокоени, че това може да бъде опит от негова страна да забави изборите и да остане на власт след конституционния си мандат; като има предвид, че това вероятно ще допринесе за нарастване на напрежението в един вече нестабилен политически контекст;

Г.  като има предвид, че регионалният директор на бюрото на „Амнести интернешънъл“ за Южна Африка заяви на 10 юли 2017 г., че резултатите на Мадагаскар в областта на правата на човека рязко са се влошили в резултат на явно незачитане на принципите на правовата държава; като има предвид, че повече от 50% от всички затворници се държат в предварителен арест без съдебен процес, както и че нарушения като извънсъдебни екзекуции от страна на полицията и лишаване от свобода на защитници на правата на човека се случват поради липсата на свободен и справедлив достъп до правосъдие;

Д.  като има предвид, че „Амнести Интернешънъл“ разполага също така с документирани доклади относно служители на правоприлагащите органи, които търсят отмъщение след инциденти на „правосъдие на тълпата“; като има предвид, че има сведения, че през февруари 2017 г. полицейски служители са изгорили пет села в Анцакабари след твърдения, че двама техни колеги са били убити от селяните, и че една възрастна жена е загинала от получените изгаряния по време на нападението, тъй като не е била в състояние да избяга; като има предвид, че понастоящем полицията разследва опожаряването, въпреки че тя е замесена в него;

Е.  като има предвид, че журналисти и защитници на правата на човека се сблъскват със сплашване и тормоз от страна на органите в опит да се заглуши техния глас и да се възпрепятстват извършваните от тях разследвания и работата им в областта на правата на човека; като има предвид, че след изборите от 2013 г. бяха закрити или подложени на цензура множество медии по съображения за „зачитане на принципите на правовата държава“ и наложителното „саниране на аудио-визуалния пейзаж“, провеждано от министерството на съобщенията;

Ж.  като има предвид, че през 2013 г. Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) прие план за действие за Мадагаскар, съгласно който е необходимо страната да засили своите усилия по прилагането и да наложи ембарго върху износа на всякакви запаси от дървен материал; като има предвид, че оттогава насам, секретариатът на CITES и нейния постоянен комитет нееднократно са заявявали, че Мадагаскар не се съобразява с плана за действие; като има предвид, че според секретариата на CITES, по отношение на незаконната сеч и нарушения на законодателството в областта на околната среда преобладава ширещата се безнаказаност; като има предвид, че, от друга страна, частни лица, които се противопоставят на незаконната сеч, са били осъдени от съдилищата, които са изложени на сериозен риск от корупция;

З.  като има предвид, че Мадагаскар е едно от най-изключителните места на земята по отношение на околната среда, но същевременно той е и най-бедната държава в света, която не е засегната от конфликт, като 92% от хората, които живеят с по-малко от 2 щатски долара на ден, и се нарежда на 154-о място от общо 188 в индекса за човешко развитие;

И.  като има предвид, че незаконният трафик на дървен материал и животински видове представлява значителна заплаха за околната среда и биологичното разнообразие на Мадагаскар, както и на екологичните права на неговия народ; като има предвид, че екологичното въздействие, както и липса на прозрачност в управлението на добивната промишленост, често нанасят щети на местните общности и тяхното устойчиво развитие; като има предвид, че се предполага, че мрежите за трафик имат връзки с организираната престъпност, която заплашва на демократичното управление в страната; като има предвид, че според специалния докладчик по правата на човека и околната среда, незаконната сеч и трафика на ценен дървен материал, както и концесиите за минни дейности, са тясно свързани с прояви на насилие срещу местното население;

Й.  като има предвид, че на активистът еколог, Кловис Разафималала, който изобличи незаконния трафик и експлоатация на палисандровото дърво и друга дървесина, е задържан от 16 септември 2016 г. насам по изфабрикувани обвинения в бунт, унищожаване на официални документи и стоки и палеж, въпреки очевидната липса на доказателства; като има предвид, че екологичният активист и защитник на правата на човека г-н Ралева беше арестуван на 27 септември 2017 г. за „използване на фалшива длъжност“, когато поставя под въпрос дейностите на дружество за минен добив на злато, след като последният е бил забранен поради влошаването на състоянието на околната среда; като има предвид, че на 26 октомври 2017 г. г-н Ралева получи условна присъда с продължителност от две години; като има предвид. че Огюстен Сарови, директор на НПО, която води борба с трафика на дървесина от палисандрово дърво, беше принуден да избяга в Европа след като получи смъртни заплахи;

К.  като има предвид, че Фернан Село, радио директор, известен със своите проучвания по чувствителни области, като например незаконния добив на сапфир, е подведен под съдебна отговорност на 6 май 2017 г. за „фалшифициране на документи и използване на подправени документи“; като има предвид, че Reporters Sans Frontières (RSF — „Репортери без граници“) осъди грубото третиране на директора на Радио „Жюпитер“ от органите в региона на основата на неверни твърдения от страна на лица, които са били замесени във водените от него разследвания;

Л.  като има предвид, че арестуването на Клодин Разаймамонджи по инициатива на Бианко (Bureau Indépendant Anti-Corruption — Независимо бюро за борба с корупцията) за присвояване на публични средства в няколко общини се превърна в държавен въпрос, тъй като тя е близък съюзник и съветник на ръководителя на държавния глава, Ери Раджаонаримампианина; като има предвид, че преди задържането ѝ жандармерията отправи искане за призоваване на г-жа Жаклин Рахаримананцоа Сахолиниайна , г-жа Силви Рандрианцара Лина и г-жа Клодин Разаймамонджи за разпит; като има предвид, че в действителност се оказа, че тези три жени са едно и също лице, Клодин Разаймамонджи, която никога не отговори на призовките за разпит;

М.  като има предвид, че „случаят Клодин“ доведе до открит конфликт между правителството и съдебната система, при което министърът на правосъдието лично призова публично за освобождаването на Клодин Разаймамонджи, за да се избегне удължаването на срока на нейното задържане от полицията; като има предвид, че съюзът на магистратите заяви, че е обиден от позицията и прякото участие на правителството в случая, като пледира за разделение на властите и подчерта, че разглежданият случай няма никаква връзка с политиката; като има предвид, че тази година магистратите стачкуваха три пъти в знак на протест срещу многократните опити за сплашване и правителствена намеса в техните дейности и с цел да утвърдят своята независимост;

Н.  като има предвид, че Мадагаскар бива засегнат епидемии на чума всяка година от 1980 г. насам, но последната епидемия, която започна през август 2017 г., беше особено остра и засегна някои големи градове и неендемични области; като има предвид, че има сведения за повече от 1 800 случая на зараза и 127 смъртни случая; като има предвид, че според СЗО необичайното естество и бързото разпространение на епидемията през тази година се дължи на влошаването на системата на здравеопазването, свързано със социално-политическата криза, засегнала страната през последните години; като има предвид, че според СЗО рискът от евентуално по-нататъшно разпространение на епидемията от чума на национално равнище продължава да бъде висок;

О.  като има предвид, че доминиращата роля на обичайното право в страната благоприятства някои вредни традиционни практики, включително уредените, принудителните и ранните бракове; като има предвид, че жените и момичетата продължават да страдат от сексуално или друго физическо насилие, въпреки че процентът на докладване е нисък, а наказателните преследвания – рядкост; като има предвид, че абортът в страната все още е забранен със закон, който датира от 1920 г.; като има предвид, че около десет жени на ден умират при раждане; като има предвид, че забраната на аборта може да бъде причина за нелегални и опасни прекратявания на бременност от лица, които нямат медицински квалификации;

1.  приветства възстановяването на принципите на правовата държава с изборите от октомври и декември 2013 г.; припомня на органите на Мадагаскар, и на първо място и преди всичко на неговия президент, тяхната отговорност да подкрепят и защитават правата на своите граждани в цялата страна, включително предотвратяването на всякакви злоупотреби и престъпления, както и да изпълняват своята мисия да управляват при строго зачитане на принципите на правовата държава; настоятелно ги призовава да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират упражняването на основните свободи на страна на гражданите, включително правото им на изразяване на мнение;

2.  изразява надежда, че предстоящите избори ще се състоят в мирен и спокойно климат, така че те да бъдат демократични и прозрачни; настоява, че конституционния ред и политическа стабилност трябва да бъдат запазени и че единствено диалогът и постигането на консенсус между всички политически участници могат да гарантират навременни и честни избори през 2018 г.; призовава международната общност да предприеме всички възможни стъпки, за да гарантира справедлив и свободен изборен процес на президентските избори през 2018 г.;

3.  изразява своето безпокойство по отношение на широкото разпространение на „правосъдието на тълпата“ и участието на служителите на правоприлагащите органи в случаи на извънсъдебни убийства; призовава за независимо и безпристрастно разследване на изгарянето на пет села в Анцакабари, което да гарантира безопасността на жертвите от всякакви нападения за репресии, в случай че предоставят доказателства по въпроса; призовава властите на Мадагаскар да провеждат систематично безпристрастни разследвания на извънсъдебните екзекуции, да преследват по съдебен път извършителите, както и да гарантират, че семействата на жертвите получават подходящо обезщетение;

4.  призовава органите на Мадагаскар да спазват задълженията си, произтичащи от CITES, включително чрез значително засилване на ефективното прилагане на законите срещу незаконната сеч и трафика;

5.  приветства текущото преразглеждане на кодекса за минното дело и призовава правителството да гарантира, че преразгледаният кодекс ще отговаря на международните изисквания, като например извършването на предварителна оценка и консултация с най-силно засегнатите хора, достъпа до правни средства за защита и свеждане до минимум на вредите за околната среда; призовава правителството да преразгледа разрешенията за минно дело, издадени от преходното правителство и да суспендира разрешителните, които не са в съответствие с декрета за съвместимост на инвестициите с околната среда;

6.  осъжда произволното задържане на журналисти, защитници на правата на човека и на активисти в областта на околната среда въз основа на изфабрикувани обвинения; призовава окончателно да се сложи край на тормоза и заплахите срещу тях, не одобрява мерките, предприети срещу медиите преди последните избори, и призовава за пълното възстановяване на всички индивидуални и колективни свободи; призовава правителството на Мадагаскар за отмяна на ограничителните елементи в кодекса в областта на комуникациите;

7.  призовава правителството на Мадагаскар да остави правосъдието да следва своя обичаен и независим курс в „случая Клодин“ и във всички дела за активна и пасивна корупция; настоява, че политиката следва да не се меси в дейността на съдебната власт и че Бианко трябва да може свободно да провежда своите разследвания относно корупцията; настоява за стриктно спазване на принципа за разделение на властите и подчертава, че независимостта и безпристрастността на съдебната система трябва да бъдат гарантирани при всякакви обстоятелства; изисква от органите на Мадагаскар да удвоят усилията си за борба с корупцията и безнаказаността в страната и да гарантират, че всички случаи на корупция ще бъдат изправени пред правосъдието;

8.  изразява своята загриженост във връзка с разрастването на дейността на чуждестранни проповедници, който принуждават учениците си да приемат екстремистки форми на исляма;

9.  подчертава, че ЕС и неговите държави членки трябва да инвестират в предоставяне на подкрепа и закрила на защитниците на правата на човека, тъй като те имат ключова роля в устойчивото развитие, включително чрез спешно отпускане на безвъзмездни средства по линия на извънредния фонд на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) за изложени на риск правозащитници;

10.  настоятелно призовава транснационалните дружества да зачитат правата на човека и принципа на дължимата грижа, в съответствие с ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

11.  призовава ЕС да обърне внимание на това да се гарантира, че подготовката за предстоящите президентски избори е приобщаваща, прозрачна и се приема от всички, включително посредством двегодишен пакет от мерки в подкрепа на организацията на изборите;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на Съвета, на Съвета на министрите от АКТБ — ЕС, на правителството на Мадагаскар, на генералния секретар на Обединените нации, на Южноафриканската общност за развитие и на Комисията на Африканския съюз.

(1) ОВ C 212 E от 5.8.2010 г., стр. 111.
(2) ОВ C 341 E, 16.12.2010 г., стр. 72.
(3) ОВ С 380 Е, 11.12.2012 г., стр. 129.

Правна информация - Политика за поверителност