Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2963(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0641/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Hlasování :

PV 16/11/2017 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0445

Přijaté texty
PDF 253kWORD 49k
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - Štrasburk
Madagaskar
P8_TA(2017)0445RC-B8-0641/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 2017 o Madagaskaru (2017/2963(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na s ohledem na svá předchozí usnesení o Madagaskaru, zejména usnesení ze dne 7. května 2009(1), ze dne 11. února 2010(2) a ze dne 9. června 2011(3), a na průzkumnou misi Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU na Madagaskar, která se uskutečnila ve dnech 10.–11. července 2010,

–  s ohledem na informace Světové zdravotnické organizace (WHO) ze dne 2. listopadu 2017 o nedávné epidemii moru,

–  s ohledem na závěrečné připomínky Rady pro lidská práva OSN ze dne 22. srpna 2017 ke čtvrté pravidelné zprávě o Madagaskaru,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN Johna H. Knoxe z října 2016 k ukončení jeho mise na Madagaskaru,

–  s ohledem na mimořádný summit Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) dne 20. května 2011 a plán, který navrhl mediační tým SADC po zrušení sankcí vůči Madagaskaru ze strany EU, Africké unie a SADC,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje pro problematiku lidskoprávních povinností týkajících se života v bezpečném, čistém, zdravém a udržitelném životním prostředí ze dne 26. dubna 2017 o jeho návštěvě na Madagaskaru,

–  s ohledem na články 8 a 9 revidované Dohody z Cotonou,

–  s ohledem na ústavu Madagaskaru,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a na obecné zásady EU týkající se svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech (ICCPR), kterou Madagaskar podepsal v roce 1969 a ratifikoval v roce 1971,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných (ACDEG),

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na 120. zasedání Výboru pro lidská práva, které se konalo ve dnech 10. a 11. července 2017 v Ženevě a zabývalo se čtvrtou pravidelnou zprávou Madagaskaru o jeho uplatňování Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po pětiletém období politického chaosu, během něhož zastavili dárci programy rozvojové pomoci, se na Madagaskaru konaly v říjnu 2013 důvěryhodné a demokratické parlamentní volby a v prosinci 2013 volby prezidentské, které vyústily ve zvolení Heryho Rajaonarimampianiny prezidentem; vzhledem k tomu, že politická situace zůstala i nadále značně nestabilní, jakkoli obnovením vztahů s dárcovskými zeměmi zanikla veškerá omezení spolupráce s novou vládou;

B.  vzhledem k tomu, že vznikl nový komunikační zákon, který ostře kritizovali madagaskarští novináři, protože odkazuje na trestní zákoník, pokud jde o rozsudky ve věci trestných činů novinářů, což může potenciálně vést ke kriminalizaci této profese; vzhledem k tomu, že se situace uklidnila, ale podle všeho se vývoj neubírá správným směrem;

C.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby by se měly v zásadě konat příští rok, i když dosud nebyl stanoven přesný termín jejich konání; vzhledem k tomu, že sám madagaskarský prezident prohlásil, že je pro ústavní reformu, která by mu umožnila setrvat ve funkci i po další volební období, a vyjádřil připravenost upravit podle svého navrhované změny volebního zákona, jehož návrh vypracovala celostátní nezávislá volební komise, odborníci, občanská společnost a opozice; vzhledem k tomu, že tato prohlášení napadli jeho političtí oponenti a části občanské společnosti, kteří se obávají, že to může být pokus způsobit odklad voleb a zůstat u moci i po uplynutí jeho mandátu daného ústavou; vzhledem k tomu, že to nejspíše zvýší napětí v již tak křehké politické situaci;

D.  vzhledem k tomu, že regionální ředitel Amnesty International pro jižní Afriku dne 10. července 2017 uvedl, že stav dodržování lidských práv na Madagaskaru se v důsledku nepokrytého pohrdání principy právního státu prudce zhoršuje; vzhledem k tomu, že více než 50 % všech vězňů je drženo v preventivní vazbě bez soudního přelíčení a dochází k porušením práva typu mimosoudních poprav příslušníky policie nebo věznění obránců lidských práv, protože lidé nemají svobodný a rovný přístup ke spravedlnosti;

E.  vzhledem k tomu, že Amnesty International také zdokumentovala zprávy o tom, že se příslušníci donucovacích složek snaží o odvetu za incidenty, při nichž vzal dav spravedlnost do svých rukou; vzhledem k tomu, že v únoru 2017 údajně příslušníci policie vypálili pět vesnic v Antsakabary poté, co místní vesničané údajně zabili dva jejich kolegy, a že starší žena podlehla popáleninám, které při útoku utrpěla, protože nebyla s to uniknout do bezpečí; vzhledem k tomu, že tento žhářský útok nyní vyšetřuje policie, přestože je do něj zapletena;

F.  vzhledem k tomu, že novináři a obránci lidských práv čelí zastrašování a pronásledování ze strany státních orgánů ve snaze umlčet je a zabránit jim v investigativní činnosti nebo práci na poli obrany lidských práv; vzhledem k tomu, že od voleb v roce 2013 bylo mnoho sdělovacích prostředků uzavřeno a cenzurováno při „respektování právního státu“ a ve jménu nutnosti „vyčistit audiovizuální prostor“, jak se nechalo slyšet ministerstvo pro komunikaci;

G.  vzhledem k tomu, že v roce 2013 přijala konference stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) akční plán pro Madagaskar, který požadoval, aby země zintenzivnila své donucovací úsilí a vyhlásila embargo na vývoz velkých objemů surového dřeva; vzhledem k tomu, že sekretariát CITES a stálý výbor CITES opakovaně prohlásily, že Madagaskar tento akční plán neplní; vzhledem k tomu, že podle sekretariátu CITES panuje široce rozšířená beztrestnost při nelegální těžbě dřeva a při porušování právních předpisů na ochranu životního prostředí; vzhledem k tomu, že na druhé straně byli jedinci, kteří se stavěli proti nelegální těžbě dřeva, odsouzeni soudy, u nichž hrozí vážně riziko korupce;

H.  vzhledem k tomu, že Madagaskar je z hlediska životního prostředí jednou z nejvýjimečnějších oblastí na světě, je však i nejchudší zemí na světě, která právě není zmítána konfliktem – 92 % obyvatel země přežívá s méně než 2 USD na den a v indexu lidského rozvoje jí patří 154. příčka ze 188 zemí;

I.  vzhledem k tomu, že nelegální obchodování se dřevem a s různými druhy zvířat je značnou hrozbou pro životní prostředí a biologickou rozmanitost na Madagaskaru a také pro environmentální práva jeho obyvatel; vzhledem k tomu, že vliv činností těžebního průmyslu na životní prostředí a netransparentnost jejich řízení často škodí místním komunitám a jejich udržitelnému rozvoji; vzhledem k tomu, že sítě nelegálních obchodníků jsou údajně propojeny s organizovaným zločinem, což ohrožuje demokratické zřízení v zemi; vzhledem k tomu, že podle zvláštního zpravodaje pro lidská práva a životní prostředí jsou nelegální těžba vzácných dřevin a nelegální obchodování s nimi a také těžební licence těsně spojeny s násilím páchaným na místním obyvatelstvu;

J.  vzhledem k tomu, že ekologický aktivista Clovis Razafimalala, který otevřeně kritizoval nelegální obchodování s palisandrem a dalšími dřevinami a jejich těžbu, je od 16. září 2016 ve vazbě na základě vykonstruovaných obvinění ze vzpoury, ničení veřejných dokumentů a zboží a žhářství, a to i přes skutečnost, že proti němu očividně nejsou žádné důkazy; vzhledem k tomu, že obránce ekologických a lidských práv Raleva byl dne 27. září 2017 zatčen pro „používání falešného titulu“, když zpochybňoval činnosti společnosti těžící zlato poté, co byla důlní těžba zakázána z důvodu zhoršení životního prostředí; vzhledem k tomu, že Raleva byl dne 26. října 2017 odsouzen k dvouletému trestu odnětí svobody podmíněně; vzhledem k tomu, že Augustin Sarovy, ředitel nevládní organizace bojující proti nelegálnímu obchodu s palisandrem, byl donucen uprchnout do Evropy poté, co mu bylo vyhrožováno smrtí;

K.  vzhledem k tomu, že proti Fernandu Cellovi, řediteli rozhlasové stanice známému svými investigativními reportážemi na citlivá témata, jako je nelegální těžba safíru, bylo dne 6. května 2017 zahájeno trestní stíhání pro „padělání a používání padělků“; vzhledem k tomu, že organizace Reportéři bez hranic (RSF – Reporters Sans Frontières) odsoudila hrubé zacházení s ředitelem stanice Radio Jupiter ze strany orgánů v daném regionu na základě falešných obvinění lidí, o kterých se hovořilo v jeho investigativních reportážích;

L.  vzhledem k tomu, že zatčení Claudine Razaimamonjyové z podnětu úřadu Bianco (Bureau Indépendant Anti-Corruption) pro zpronevěru veřejných finančních prostředků v řadě obcí se stala státní záležitostí, protože obviněná je blízkou spojenkyní a poradkyní hlavy státu Heryho Rajaonarimampianiny; vzhledem k tomu, že před jejím zatčením požádali četníci, aby byly k výslechu předvedeny paní Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniainová, paní Sylvie Randriantsara Linahová a paní Claudine Razaimamonjyová; vzhledem k tomu, že se však ukazuje, že tyto tři ženy jsou jedna a tatáž osoba, Claudine Razaimamonjyová, která se nikdy na předvolání k výslechu nedostavila;

M.  vzhledem k tomu, že „případ Claudine“ vyvolal otevřený spor mezi vládou a soudní mocí, při němž ministr spravedlnosti otevřeně a veřejně požadoval propuštění Claudine Razaimamonjyové, aby tak zabránil jejímu prodlouženému zadržování ve vazbě; vzhledem k tomu, že soudcovská unie prohlásila, že je pohoršena tímto postojem a přímým vměšováním se vlády do zmíněného případu, požadovala oddělení mocí a zdůraznila, že tato záležitost nemá nic společného s politikou; vzhledem k tomu, že soudci letos vyhlásili třikrát stávku, aby vyjádřili svůj nesouhlas s opakovaným zastrašováním a se zásahy vlády do své činnosti a stvrdili svou nezávislost;

N.  vzhledem k tomu, že od 80. let minulého století zachvacují Madagaskar každoročně epidemie moru, ovšem že poslední vlna epidemie, která vypukla v srpnu 2017, byla obzvláště silná a postihla velká města a neendemické oblasti; vzhledem k tomu, že tato epidemie podle zpráv zasáhla více než 1 800 osob a zapříčinila 127 úmrtí; vzhledem k tomu, že podle názoru Světové zdravotnické organizace lze neobvyklý charakter a rychlé rozšíření letošní epidemie přičítat úpadku zdravotnictví, který souvisí se sociálně-politickou krizí, která zemi v posledních letech postihla; vzhledem k tomu, že podle odhadů Světové zdravotnické organizace je riziko případného dalšího rozšíření epidemie na celostátní úrovni stále vysoké;

O.  vzhledem k tomu, že zvykové právo, jež v zemi převládá, podporuje nepřípustné tradiční praktiky, jako jsou mimo jiné smluvené a nucené sňatky a sňatky v raném věku; vzhledem k tomu, že ženy a dívky jsou i nadále vystaveny sexuálnímu či jinému fyzickému násilí, ačkoliv počet hlášených případů je nízký a ke stíhání dochází zřídkakdy; vzhledem k tomu, že umělé přerušení těhotenství je v zemi stále zakázáno, a to zákonem z roku 1920; vzhledem k tomu, že při porodu denně umře přibližně deset žen; vzhledem k tomu, že zákaz umělého přerušení těhotenství může vést k utajeným a nebezpečným interrupcím, které provádí lidé bez zdravotnického vzdělání;

1.  vítá obnovení právního státu, k němuž došlo říjnovými a prosincovými volbami roku 2013; připomíná madagaskarským orgánům, a to předně prezidentovi země, že je jejich povinností dodržovat a chránit práva občanů v celé zemi, a tedy i předcházet všem formám jejich porušování a trestným činům, a při výkonu svého mandátu ve vládě striktně dodržovat zásady právního státu; naléhavě je vyzývá k přijetí všech opatření, která jsou nezbytná k zaručení základních svobod občanů, včetně svobody projevu;

2.  doufá, že nadcházející volby proběhnou v mírové a klidné atmosféře a že budou tedy demokratické a transparentní; trvá na tom, že je nutné zachovat ústavní pořádek a politickou stabilitu a že pouze navázání dialogu a dosažení konsensu všech politických aktérů může v roce 2018 zaručit včasné a důvěryhodné volby; vyzývá mezinárodní společenství, aby učinilo všechny kroky, kterými by zajistilo spravedlivý a svobodný průběh prezidentských voleb v roce 2018;

3.  vyjadřuje znepokojení nad převládající spravedlností vykonávanou davem a nad zapojením příslušníků donucovacích orgánů do případů mimosoudních poprav; vyzývá k nezávislému a nestrannému vyšetření případu vypálení pěti vesnic v oblasti Antsakabary, které by zaručilo bezpečnost obětí před jakýmikoli odvetnými útoky, pokud by poskytly v této záležitosti důkazy; vyzývá madagaskarské orgány, aby systematicky a nezávisle prošetřily mimosoudní popravy, stíhaly pachatele a zajistily náležité odškodnění rodinám obětí;

4.  vyzývá madagaskarské orgány, aby plnily své povinnosti vyplývající z úmluvy CITES, a aby tedy i značně posílily účinné prosazování zákonů namířených proti nezákonné těžbě dřeva a nezákonnému obchodu s ním;

5.  vítá probíhající revizi těžebního kodexu a vyzývá vládu, aby zajistila soulad revidovaného kodexu s mezinárodními požadavky, jako je předchozí posouzení a konzultace s většinou dotčených osob, přístup k opravným prostředkům a minimalizace škod na životním prostředí; vyzývá vládu, aby přezkoumala povolení k těžbě, která vydala přechodná vláda, a zrušila povolení, jež nesplňují vyhlášku MECIE (Mise en Compatibilité des Investissements avec l'Environnement);

6.  odsuzuje svévolná zadržování novinářů, obránců lidských práv a ekologických aktivistů na základě vykonstruovaných obvinění; vyzývá k definitivnímu skoncování s obtěžováním a zastrašováním těchto osob, nesouhlasí s opatřeními, jež jsou namířena proti sdělovacím prostředkům a byla přijata před posledními volbami, a požaduje, aby byly v plné míře obnoveny všechny individuální i kolektivní svobody; vyzývá madagaskarskou vládu, aby odstranila z komunikačního zákona restriktivní prvky;

7.  vyzývá vládu Madagaskaru, aby umožnila justici projednat případ „Claudine“ a všechny případy aktivní i pasivní korupce v normálním a nezávislém řízení; trvá na tom, že politici by neměli zasahovat do soudnictví a že úřad Bianco by měl mít možnost svobodně vyšetřit případy korupce; trvá na přísném dodržování zásady oddělení mocí a zdůrazňuje, že nezávislost a nestrannost soudnictví je třeba zaručit za všech okolností; vyžaduje, aby madagaskarské orgány zdvojnásobily své úsilí o potírání korupce a beztrestnosti v zemi a zajistily předání viníků všech případů korupce spravedlnosti;

8.  vyjadřuje znepokojení nad nárůstem činnosti zahraničních kazatelů, kteří své stoupence nutí konvertovat k extremistické formě islámu;

9.  zdůrazňuje, že EU a její členské státy musí investovat do podpory a ochrany obránců lidských práv coby klíčových aktérů udržitelného rozvoje, a to i bezodkladným zajištěním grantů z mimořádného fondu určeného ohroženým obráncům lidských práv, jež je součástí evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

10.  naléhavě vyzývá nadnárodní společnosti, aby dodržovaly lidská práva a zásadu náležité péče, které vyplývají z obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv;

11.  vyzývá EU, aby pozorně dbala na zajištění příprav na nadcházející prezidentské volby tak, aby byly inkluzivní, transparentní a všeobecně akceptované, a aby k tomu mimo jiné využila dvouletou podporu způsobu pořádání voleb;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, Radě, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU, vládě Madagaskaru, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Jihoafrickému společenství pro rozvoj a Komisi Africké unie.

(1) Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010, s. 111.
(2) Úř. věst. C 341 E, 16.12.2010, s. 72.
(3) Úř. věst. C 380 E, 11.12.2012, s. 129.

Právní upozornění - Ochrana soukromí