Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2963(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0641/2017

Keskustelut :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Äänestykset :

PV 16/11/2017 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0445

Hyväksytyt tekstit
PDF 175kWORD 44k
Torstai 16. marraskuuta 2017 - Strasbourg
Madagaskar
P8_TA(2017)0445RC-B8-0641/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2017 Madagaskarista (2017/2963(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Madagaskarista ja erityisesti 7. toukokuuta 2009(1), 11. helmikuuta 2010(2) ja 9. kesäkuuta 2011(3) antamansa päätöslauselmat sekä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 10.–11. heinäkuuta 2010 tekemän tiedonhankintamatkan Madagaskariin,

–  ottaa huomioon WHO:n 2. marraskuuta 2017 antamat tiedot äskettäin puhjenneesta ruttoepidemiasta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomitean 22. elokuuta 2017 antamat loppupäätelmät Madagaskaria koskevasta neljännestä määräaikaisraportista,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan John H. Knoxin Madagaskariin lokakuussa 2016 tekemänsä matkan päätteeksi antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) 20. toukokuuta 2011 järjestämän ylimääräisen huippukokouksen Madagaskarista ja etenemissuunnitelman, jota SADC:n sovitteluryhmä ehdotti EU:n, Afrikan unionin ja SADC:n poistettua Madagaskariin kohdistuneet pakotteet,

–  ottaa huomioon mahdollisuuteen nauttia turvallisesta, puhtaasta, terveellisestä ja kestävästä ympäristöstä liittyviä ihmisoikeusvelvoitteita käsittelevän erityisraportoijan 26. huhtikuuta 2017 antaman raportin vierailustaan Madagaskariin,

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun sopimuksen 8 ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon Madagaskarin perustuslain,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat ja sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Madagaskar allekirjoitti vuonna 1969 ja ratifioi vuonna 1971,

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta,

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuskomitean 120. istunnon, joka pidettiin Genevessä ja jossa tarkasteltiin 10. ja 11. heinäkuuta 2017 Madagaskaria koskevaa neljättä määräaikaisraporttia, jossa käsitellään kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa maassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että viisi vuotta kestäneen poliittisen kuohunnan jälkeen, jonka aikana avunantajat keskeyttivät kehitysapuohjelmansa, Madagaskarissa järjestettiin uskottavat ja demokraattiset parlamenttivaalit lokakuussa 2013 ja joulukuussa 2013 järjestettiin presidentinvaalit, joissa presidentiksi valittiin Hery Rajaonarimampianina; toteaa, että poliittinen tilanne on edelleen epävakaa, vaikka suhteiden palauttaminen avunantajamaihin on poistanut kaikki yhteistyötä uuden hallituksen kanssa koskevat rajoitukset;

B.  ottaa huomioon, että käyttöön on otettu uusi viestintälaki, jota Madagaskarin toimittajat ovat kritisoineet voimakkaasti siltä osin kuin sen mukaan painovapausrikoksiin sovelletaan rikoslakia, mikä voi johtaa ammatin kriminalisointiin; ottaa huomioon, että tilanne on rauhoittunut mutta ei näytä kehittyvän oikeaan suuntaan;

C.  ottaa huomioon, että presidentinvaalit on periaatteessa määrä pitää ensi vuonna, vaikka niiden tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä vahvistettu; ottaa huomioon, että Madagaskarin presidentti on ilmoittanut kannattavansa perustuslakiuudistusta, joka antaisi hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vaalien aikana, ja on osoittanut halukkuutta vääristää kansallisen riippumattoman vaalilautakunnan, asiantuntijoiden, kansalaisyhteiskunnan ja opposition vaalilakiin ehdottamia muutoksia; ottaa huomioon, että presidentin poliittiset vastustajat ja osittain myös kansalaisyhteiskunta ovat vastustaneet näitä ilmoituksia ja ovat huolissaan, että presidentti saattaa yrittää lykätä vaaleja ja pysyä vallassa perustuslainmukaisen toimikautensa päätyttyä; katsoo, että tämä todennäköisesti lisää jännitteitä jo ennestään epävakaassa poliittisessa tilanteessa;

D.  ottaa huomioon, että Amnesty Internationalin eteläisen Afrikan aluejohtaja totesi 10. heinäkuuta 2017, että Madagaskarin ihmisoikeustilanne on heikentynyt jyrkästi ja syynä on räikeä piittaamattomuus oikeusvaltiosta; ottaa huomioon, että yli 50 prosenttia kaikista vangeista on ennaltaehkäisevässä vankeudessa ilman oikeudenkäyntiä ja maassa tapahtuu poliisin toteuttamia laittomia teloituksia, ihmisoikeuksien puolustajien vangitsemisia ja muita rikkomuksia, koska oikeuden vapaa ja tasapuolinen saatavuus ei toteudu;

E.  ottaa huomioon, että Amnesty International on myös dokumentoinut tapauksia, joissa lainvalvontaviranomaiset ovat ryhtyneet kostotoimiin ihmisten otettua oikeuden omiin käsiinsä; ottaa huomioon, että poliisien väitetään helmikuussa 2017 polttaneen viisi kylää Antsakabaryssa, kun oli väitetty kyläläisten tappaneen kaksi heidän kollegaansa, ja ikääntynyt nainen kuoli iskussa saamiinsa palovammoihin, koska hän ei pystynyt pakenemaan; ottaa huomioon, että poliisi tutkii nyt tulipaloiskua, vaikka se on itse sekaantunut siihen;

F.  ottaa huomioon, että viranomaiset kohdistavat toimittajiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin pelottelua ja häirintää hiljentääkseen heidät ja haitatakseen heidän tutkimuksiaan tai ihmisoikeustyötään; ottaa huomioon, että vuoden 2013 vaalien jälkeen on suljettu ja sensuroitu monia tiedotusvälineitä käyttäen perusteena ”oikeusvaltioperiaatteen noudattamista” ja viestintäministeriön välttämättömänä pitämää ”audiovisuaalisen toimintaympäristön puhdistamista”;

G.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssi hyväksyi vuonna 2013 Madagaskaria koskevan toimintasuunnitelman, jossa edellytettiin, että maa tehostaa täytäntöönpanotoimiaan ja asettaa puutavaravarastot vientikieltoon; ottaa huomioon, että CITES-sihteeristö ja CITESin pysyvä komitea ovat sittemmin toistuvasti todenneet, että Madagaskar ei noudata toimintasuunnitelmaa; ottaa huomioon, että CITES-sihteeristön mukaan laittomat hakkuut ja ympäristölainsäädännön rikkominen jäävät yleisesti rankaisematta; ottaa huomioon, että toisaalta laittomia hakkuita vastustavia henkilöitä on tuomittu tuomioistuimissa, joissa korruption riski on suuri;

H.  ottaa huomioon, että Madagaskar on luonnoltaan yksi maapallon ainutlaatuisimmista paikoista mutta se on myös maailman köyhin maa, jossa ei ole käynnissä konfliktia, sillä 92 prosenttia väestöstä elää alle 2 dollarilla päivässä ja maa on 188 maan inhimillisen kehityksen indeksissä 154. sijalla;

I.  ottaa huomioon, että puutavaraa ja eläinlajeja koskeva laiton kauppa on merkittävä uhka Madagaskarin ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä sen väestön ympäristöön liittyville oikeuksille; ottaa huomioon, että kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutukset ja sen hoidon avoimuuden puute haittaavat usein paikallisia yhteisöjä ja niiden kestävää kehitystä; ottaa huomioon, että laitonta kauppaa käyvillä verkostoilla väitetään olevan yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mikä uhkaa maan demokraattista hallintotapaa; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän erityisraportoijan mukaan jalopuiden laittomat hakkuut ja laiton kauppa sekä kaivostoimiluvat kytkeytyvät läheisesti paikallisväestöön kohdistuvaan väkivaltaan;

J.  ottaa huomioon, että ympäristöaktivisti Clovis Razafimalala, joka on arvostellut ruusupuun ja muiden puulajien laitonta kauppaa ja hyödyntämistä, on ollut 16. syyskuuta 2016 alkaen pidätettynä kapinasta, julkisten asiakirjojen ja julkisen omaisuuden tuhoamisesta ja tuhopoltosta tekaistujen syytteiden perusteella, vaikka häntä vastaan ei ole minkäänlaisia todisteita; ottaa huomioon, että ympäristö- ja ihmisoikeuksien puolustaja Raleva pidätettiin 27. syyskuuta 2017 ”väärän henkilötiedon antamisesta” hänen kyseenalaistaessaan erään kultakaivosyhtiön toiminnan sen jälkeen, kun louhinta oli kielletty ympäristön tilan heikkenemisen vuoksi; ottaa huomioon, että Raleva sai 26. lokakuuta 2017 kahden vuoden ehdollisen rangaistuksen; ottaa huomioon, että ruusupuun laitonta kauppaa torjuvan kansalaisjärjestön johtaja Augustin Sarovy joutui pakenemaan Eurooppaan saatuaan tappouhkauksia;

K.  ottaa huomioon, että radiojohtaja Fernand Cello, joka on tunnettu arkaluonteisia aiheita, kuten laitonta safiirikaivostoimintaa, käsittelevistä tutkimuksistaan, asetettiin 6. toukokuuta 2017 syytteeseen ”väärentämisestä ja väärennösten käytöstä”; ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestö tuomitsi Radio Jupiterin johtajan alueen viranomaisten käsissä saaman kovakouraisen kohtelun, joka perustui hänen tutkimustensa kohteena olleiden ihmisten virheellisiin väitteisiin;

L.  ottaa huomioon, että Claudine Razaimamonjyn pidätyksestä Biancon (Bureau Indépendant Anti-Corruption – riippumaton korruptiontorjuntavirasto) aloitteesta syytettynä julkisten varojen väärinkäytöstä useissa kunnissa tuli valtion asia, sillä hän on valtionpäämies Hery Rajaonarimampianinan läheinen liittolainen ja neuvonantaja; ottaa huomioon, että ennen hänen pidätystään santarmilaitos pyysi saada kuulusteltavaksi Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniainan, Sylvie Randriantsara Linahin ja Claudine Razaimamonjyn; ottaa huomioon, että kävikin ilmi, että nämä kolme naista ovat yksi ja sama henkilö, Claudine Razaimamonjy, joka ei koskaan vastannut kutsuun tulla kuulusteltavaksi;

M.  ottaa huomioon, että ”Claudine-tapaus” laukaisi hallituksen ja oikeuslaitoksen välisen avoimen konfliktin, sillä oikeusministeri oli henkilökohtaisesti ja julkisesti kehottanut vapauttamaan Claudine Razaimamonjyn, jotta vältettäisiin hänen säilöönottonsa jatkuminen; ottaa huomioon, että tuomariliitto ilmoitti olevansa loukkaantunut hallituksen omaksumasta kannasta ja suorasta sekaantumisesta asiaan ja vetosi vallanjakoon sekä korosti, että asialla ei ollut mitään yhteyttä politiikkaan; ottaa huomioon, että tuomarit ovat tähän vuonna menneet kolme kertaa lakkoon tuomitakseen toistuvan pelottelun ja hallituksen puuttumisen tuomareiden toimintaan sekä vahvistaakseen heidän riippumattomuuttaan;

N.  ottaa huomioon, että Madagaskarissa on ollut ruttoepidemioita joka vuosi 1980-luvulta lähtien mutta viimeisin epidemia, joka alkoi elokuussa 2017, on ollut erityisen voimakas ja iskenyt suuriin kaupunkeihin ja alueille, joilla ruttoa ei normaalisti esiinny; ottaa huomioon, että tautitapauksia on raportoitu yli 1 800 ja tautiin on ilmoitettu kuolleen 127 ihmistä; ottaa huomioon, että WHO:n mukaan taudin epätavanomainen luonne ja nopea leviäminen tänä vuonna johtuvat terveydenhuoltojärjestelmän heikkenemisestä, joka liittyy maata viime vuosina vaivanneeseen sosiaalipoliittiseen kriisin; ottaa huomioon, että WHO:n arvioiden mukaan riski ruttoepidemian mahdollisesta leviämisestä edelleen koko maassa on edelleenkin suuri;

O.  ottaa huomioon, että tapaoikeuden hallitseva asema maassa on suosinut haitallisia perinteisiä käytäntöjä, kuten järjestettyjä avioliittoja sekä pakko- ja lapsiavioliittoja; ottaa huomioon, että naiset ja tytöt kärsivät edelleen seksuaalista tai muuta fyysistä väkivaltaa, siitä tehdään harvoin ilmoitus ja se johtaa harvoin syytetoimiin; ottaa huomioon, että abortti on maassa edelleen kielletty lailla, joka on peräisin vuodelta 1920; ottaa huomioon, että päivittäin noin kymmenen naista kuolee synnytykseen; toteaa, että aborttikielto voi johtaa laittomiin ja vaarallisiin raskaudenkeskeytyksiin, joita suorittavat henkilöt, joilla ei lääketieteellistä pätevyyttä;

1.  panee tyytyväisenä merkille oikeusvaltion palauttamisen loka- ja joulukuussa 2013 pidettyjen vaalien myötä; muistuttaa Madagaskarin viranomaisia ja ennen kaikkea sen presidenttiä siitä, että heidän vastuullaan on vaalia ja suojella maan kansalaisten oikeuksia kaikkialla maassa, mukaan lukien kaikenlaisten väärinkäytösten ja rikosten ehkäiseminen, sekä noudattaa hallintotehtäväänsä hoitaessaan tinkimättä oikeusvaltioperiaatetta; kehottaa heitä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta maan kansalaisille voidaan taata perusvapauksien, myös sananvapauden, harjoittaminen;

2.  toivoo, että tulevat vaalit sujuvat rauhallisesti, jotta ne olisivat demokraattiset ja avoimet; vaatii, että perustuslaillinen järjestys ja poliittinen vakaus on säilytettävä, ja on ehdottomasti sitä mieltä, että vain kaikkien poliittisten toimijoiden vuoropuhelu ja yhteisymmärryksen luominen heidän välilleen voi taata, että vaalit pidetään suunnitellusti vuonna 2018 ja ne ovat uskottavat; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin vuoden 2018 presidentinvaalien vapaan ja rehellisen kulun varmistamiseksi;

3.  on huolissaan omavaltaisen oikeudenkäytön yleisyydestä ja lainvalvontaviranomaisten osallistumisesta laittomiin teloituksiin; kehottaa suorittamaan viiden kylän polttamisesta Antsakabaryssa riippumattoman ja puolueettoman tutkimuksen, jossa taataan uhrien suojeleminen kostotoimilta, jos he päättävät esittää todisteita asiassa; kehottaa Madagaskarin viranomaisia suorittamaan järjestelmällisesti puolueettomia tutkimuksia laittomista teloituksista, asettamaan niihin syyllistyneet syytteeseen ja varmistamaan, että uhrit saavat asianmukaisen korvauksen;

4.  kehottaa Madagaskarin viranomaisia noudattamaan CITES-sopimuksesta johtuvia velvollisuuksiaan muun muassa vahvistamalla merkittävästi laittomien hakkuiden ja laittoman puutavarakaupan vastaisten lakien tehokasta täytäntöönpanoa;

5.  suhtautuu myönteisesti meneillään olevaan kaivoslain tarkistamiseen ja kehottaa hallitusta varmistamaan, että tarkistettu laki täyttää kansainväliset vaatimukset, jotka koskevat muun muassa ennakkoarviointia ja niiden ihmisten kuulemista, joihin kaivostoiminta eniten vaikuttaa, mahdollisuutta oikeussuojakeinoihin ja ympäristövahinkojen minimointia; kehottaa hallitusta arvioimaan uudelleen siirtymäkauden hallituksen myöntämät kaivosluvat ja keskeyttämään luvat, jotka eivät MECIE-asetuksen mukaisia;

6.  tuomitsee toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien ja ympäristöaktivistien mielivaltaiset pidätykset tekaistujen syytteiden perusteella; vaatii lopettamaan heihin kohdistuvan häirinnän ja pelottelun, ei hyväksy ennen viime vaaleja toteutettuja tiedotusvälineiden vastaisia toimenpiteitä ja vaatii palauttamaan täysin kaikki yksilölle kuuluvat ja kollektiiviset vapaudet; kehottaa Madagaskarin hallitusta kumoamaan viestintälain rajoittavat osat;

7.  kehottaa Madagaskarin hallitusta antamaan oikeusmenettelyn edetä tavanomaisesti ja itsenäisesti ”Claudine-tapauksessa” ja kaikissa tapauksissa, joissa on kyse aktiivisesta ja passiivisesta korruptiosta; edellyttää, että poliitikot eivät puutu oikeuslaitoksen toimintaan ja Biancon annetaan suorittaa vapaasti korruptiotutkimuksiaan; vaatii, että noudatetaan tarkasti vallanjaon periaatetta, ja korostaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus on taattava kaikissa olosuhteissa; pyytää Madagaskarin viranomaisia tehostamaan toimiaan korruption ja rankaisemattomuuden torjumiseksi maassa ja varmistamaan, että kaikki korruptiotapaukset saatetaan oikeuden eteen;

8.  ilmaisee huolensa ulkomaisten saarnaajien toiminnan lisääntymisestä ja siitä, että he pakottavat oppilaat kääntymään islamin äärimmäiseen muotoon;

9.  korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on panostettava tuen ja suojelun tarjoamiseen ihmisoikeuksien puolustajille, jotka ovat kestävän kehityksen keskeisiä toimijoita, esimerkiksi myöntämällä kiireellisiä avustuksia vaarassa oleville ihmisoikeuksien puolustajille tarkoitetusta demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen hätärahastosta;

10.  kehottaa monikansallisia yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja due diligence -periaatetta, jotka on vahvistettu yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa YK:n ohjaavissa periaatteissa;

11.  kehottaa EU:ta kiinnittämään erityistä huomiota sen varmistamiseen, että tulevien presidentinvaalien valmistelut ovat osallistavat, avoimet ja kaikkien hyväksymät, muun muassa myöntämällä vaalijärjestelyjä varten kaksivuotisen tukipaketin;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, neuvostolle, AKT–EU-ministerineuvostolle, Madagaskarin hallitukselle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, eteläisen Afrikan kehitysyhteisölle ja Afrikan unionin komissiolle.

(1)EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 111.
(2)EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 72.
(3)EUVL C 380 E, 11.12.2012, s. 129.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö