Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2963(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0641/2017

Debatai :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Balsavimas :

PV 16/11/2017 - 7.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0445

Priimti tekstai
PDF 264kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 16 d. - Strasbūras
Madagaskaras
P8_TA(2017)0445RC-B8-0641/2017

2017 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Madagaskaro (2017/2963(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Madagaskaro, ypač į 2009 m. gegužės 7 d.(1), 2010 m. vasario 11 d.(2) ir 2011 m. birželio 9 d.(3) rezoliucijas, taip pat į 2010 m. liepos 10–11 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos faktų nustatymo misiją Madagaskare,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 2 d. PSO informaciją apie naujausią maro protrūkį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugpjūčio 22 d. JT Žmogaus teisių komiteto (TPPTP) baigiamąsias pastabas dėl ketvirtosios periodinės peržiūros dėl Madagaskaro,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio mėn. Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo Johno H. Knoxo pareiškimą dėl jo misijos į Madagaskarą išvadų,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 20 d. Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (SADC) neeilinį aukščiausio lygio susitikimą dėl Madagaskaro ir į veiksmų planą, kurį pasiūlė SADC tarpininkavimo grupė, kai buvo panaikintos ES, Afrikos Sąjungos ir SADC sankcijos Madagaskarui,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 26 d. specialiojo pranešėjo pranešimą, susijusį su jo vizitu Madagaskare, dėl įsipareigojimų žmogaus teisėms problemų, susijusių su saugia, švaria, sveika ir tvaria aplinka,

–  atsižvelgdamas į peržiūrėto Kotonu susitarimo 8 ir 9 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Madagaskaro konstituciją,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gynėjų gaires ir ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Madagaskaras pasirašė 1969 m. ir ratifikavo 1971 m.,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją (ACDEG),

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 10–11 d. vykusią Žmogaus teisių komiteto 120-ąją sesiją, per kurią buvo peržiūrėta ketvirtoji periodinė ataskaita dėl Madagaskaro ir dėl to, kaip jame įgyvendinamas Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi po penkerius metus trukusių politinių neramumų laikotarpio, per kurį paramos teikėjai sustabdė Madagaskarui skirtas paramos vystymuisi programas, Madagaskare 2013 m. spalio mėn. buvo surengti patikimi demokratiniai parlamento rinkimai ir 2013 m. gruodžio mėn. įvyko prezidento rinkimai, per kuriuos prezidentu išrinktas Hery Rajaonarimampianina; kadangi politinė padėtis išliko nestabili, nors atnaujinus santykius su pagalbą teikiančiomis šalimis buvo panaikinti visi apribojimai dėl bendradarbiavimo su naująja vyriausybe;

B.  kadangi atsirado naujas Komunikacijos kodeksas, kurį griežtai kritikuoja Madagaskaro žurnalistai, nes jame pateikiamos nuorodos į Baudžiamąjį kodeksą, taikomą su spauda susijusiems nusikaltimams, ir dėl to ši profesija gali būti kriminalizuojama; kadangi padėtis nurimo, tačiau neatrodo, kad ji kinta teisinga linkme;

C.  kadangi prezidento rinkimai turėtų įvykti kitais metais, tačiau dar nėra nustatyta tiksli data; kadangi Madagaskaro prezidentas išreiškė palaikymą konstitucijos reformai, kuri sudarytų jam sąlygas išlikti valdžioje per rinkimų laikotarpį, ir parodė ketinimą iškreipti siūlomus rinkimų įstatymo pakeitimus, kuriuos parengė nacionalinė nepriklausoma rinkimų komisija, ekspertai, pilietinė visuomenė ir opozicija; kadangi šiems pareiškimams prieštarauja jo politiniai oponentai ir kai kurie pilietinės visuomenės segmentai, nes jie yra susirūpinę, kad tai gali būti bandymas pavėlinti rinkimus ir likti valdžioje ilgiau, nei trunka jo konstituciniai įgaliojimai; kadangi tai gali padidinti įtampą esant jau netvirtai politinei padėčiai;

D.  kadangi 2017 m. liepos 10 d. organizacijos „Amnesty International“ už Pietų Afriką atsakingas regioninis direktorius pareiškė, kad Madagaskare dėl akivaizdaus teisinės valstybės principų nesilaikymo labai prastėja žmogaus teisių padėtis; kadangi prevencijos tikslais be teismo kalinama daugiau kaip 50 proc. visų kalinių ir dėl nepakankamai užtikrintų galimybių laisvai ir lygiomis teisėmis naudotis teisingumu vykdomi tokie pažeidimai, kaip policijos vykdomos neteisminės egzekucijos ir žmogaus teisių gynėjų kalinimas;

E.  kadangi organizacija „Amnesty International“ taip pat dokumentais patvirtino ataskaitas dėl teisėsaugos pareigūnų, kurie siekia keršto po gyventojų vykdomo teisingumo incidentų; kadangi teigiama, kad 2017 m. vasario mėn. policijos pareigūnai Ancakabaryje sudegino penkis kaimus po to, kai, kaip teigiama, du jų kolegas kaimų gyventojai nužudė, o nuo per išpuolį patirtų nudegimų žuvo pagyvenusi moteris, nes jai nepavyko išsigelbėti; kadangi policija dabar tiria šį padegimo išpuolį, nors jame dalyvavo policijos pareigūnai;

F.  kadangi valdžios institucijos gąsdina ir baugina žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus ir bando juos nutildyti, trukdo jų tiriamajam ar žmogaus teisių gynimo darbui; kadangi nuo 2013 m. rinkimų buvo uždaryta ir cenzūruojama daug žiniasklaidos priemonių, siekiant „užtikrinti pagarbą teisinei valstybei“ ir atlikti būtiną „vaizdo ir garso žiniasklaidos valymą“, kaip teigė Komunikacijos ministerija;

G.  kadangi 2013 m. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) šalių konferencijoje buvo patvirtintas Madagaskarui skirtas veiksmų planas, pagal kurį buvo reikalaujama, kad šalis stiprintų savo vykdymo užtikrinimo pastangas ir nustatytų embargą visos medienos atsargų eksportui; kadangi nuo tada CITES sekretoriatas ir CITES nuolatinis komitetas ne kartą teigė, kad Madagaskaras veiksmų plano nesilaiko; kadangi, kaip teigia CITES sekretoriatas, vyrauja paplitęs neteisėto miškų kirtimo ir aplinkosaugos įstatymų pažeidimų nebaudžiamumas; kadangi, kita vertus, neteisėtam miškų kirtimui besipriešinantys asmenys gavo šaukimus į teismus, kuriems gresia didelė korupcijos rizika;

H.  kadangi Madagaskaras aplinkos požiūriu yra viena iš ypatingiausių vietų Žemėje, bet skurdžiausia pasaulyje šalis, kurioje nėra konfliktų, 92 % jo gyventojų gyvena už mažiau kaip 2 JAV dolerius per dieną, ir jis žmogaus socialinės raidos indekse užima 154 vietą iš 188;

I.  kadangi dėl nelegalios prekybos mediena ir gyvūnų rūšimis Madagaskaro aplinkai ir biologinei įvairovei bei jo gyventojų aplinkos teisėms kyla didelė grėsmė; kadangi gavybos pramonės šakų poveikis aplinkai ir jų valdymo skaidrumo trūkumas dažnai daro žalą vietos bendruomenėms ir jų tvariam vystymuisi; kadangi teigiama, kad prekybos tinklai turi sąsajų su organizuotu nusikalstamumu, kuris kelia grėsmę demokratiniam šalies valdymui; kadangi, kaip teigia specialusis pranešėjas žmogaus teisių ir aplinkos klausimais, nelegalus miškų kirtimas ir prekyba brangia mediena, taip pat kasybos koncesijos yra glaudžiai susijusios su smurtu prieš vietinius gyventojus;

J.  kadangi aplinkos apsaugos aktyvistas Clovis Razafimalala, kuris demaskavo nelegalią prekybą dalbergija ir kita mediena bei jos eksploatavimą, nuo 2016 m. rugsėjo 16 d. yra kalinamas remiantis sufabrikuotais kaltinimais maištu, viešųjų dokumentų ir gėrybių naikinimu ir padegimu, nors akivaizdžiai nėra įrodymų; kadangi aplinkos ir žmogaus teisių gynėjas Raleva 2017 m. rugsėjo 27 d. buvo suimtas už „naudojimąsi ne savo vardu“, kai kėlė klausimus dėl aukso kasybos įmonės veiklos, po to, kai kasyba buvo uždrausta dėl žalos aplinkai; kadangi 2017 m. spalio 26 d. Ralevai skirta dvejų metų lygtina bausmė; kadangi su prekyba dalbergija kovojančios NVO direktorius Augustin Sarovy buvo priverstas bėgti į Europą po to, kai gavo grasinimų mirtimi;

K.  kadangi radijo direktorius Fernand Cello, žinomas dėl jo atliekamų tyrimų jautriais klausimais, kaip antai nelegali safyrų kasyba, 2017 m. gegužės 6 d. buvo nuteistas už „klastojimą ir klastočių naudojimą“; kadangi organizacija „Reporters Sans Frontières“ pasmerkė šiurkštų regiono valdžios institucijų elgesį su „Radio Jupiter“ direktoriumi, remiantis neteisingais į jo tyrimus įtrauktų asmenų teiginiais;

L.  kadangi Claudine Razaimamonjy areštas Nepriklausomo korupcijos biuro (BIANCO) iniciatyva už viešųjų lėšų pasisavinimą keliose savivaldybėse tapo valstybės byla, nes ji yra artima valstybės vadovo Hery Rajaonarimampianinos sąjungininkė ir patarėja; kadangi prieš ją areštuojant žandarmerija pareikalavo į apklausą atvesti Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniaina, Sylvie Randriantsara Linah ir Claudine Razaimamonjy; kadangi, pasirodo, kad šios trys moterys yra tas pats asmuo – Claudine Razaimamonjy, kuri niekada neatsakė į šaukimus atvykti į apklausą;

M.  kadangi „Claudine byla“ sukėlė atvirą vyriausybės ir teismų konfliktą ir pats teisingumo ministras viešai ragino paleisti Claudine Razaimamonjy, kad nebūtų pratęstas jos kardomasis kalinimas; kadangi teisėjų sąjunga paskelbė, kad ją užgavo vyriausybės pozicija ir tiesioginis vyriausybės dalyvavimas byloje, ji prašė laikytis valdžių padalijimo principo ir pabrėžė, kad ši byla neturi jokio ryšio su politika; kadangi šiais metais teisėjai tris kartus streikavo siekdami pasmerkti pakartotinius bauginimus ir valdžios kišimąsi į jų veiklą ir dar kartą patvirtinti savo nepriklausomumą;

N.  kadangi Madagaskare nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio kiekvienais metais būna maro epidemijų, tačiau paskutinis protrūkis, prasidėjęs 2017 m. rugpjūčio mėn., buvo ypač didelis, išsiplėtęs į didžiuosius miestus ir neendemines sritis; kadangi pranešta apie 1 800 susirgimo atvejų ir 127 mirties atvejus; kadangi, pasak PSO, šiais metais epidemijos pobūdis buvo neįprastas ir ji plito greitai dėl suprastėjusios sveikatos sistemos – jis susijęs su šalį pastaraisiais metais apėmusia socialine ir politine krize; kadangi PSO apskaičiavo, jog rizika, kad maro protrūkis gali toliau plisti nacionaliniu lygiu, išlieka didelis;

O.  kadangi šalyje vyraujant paprotinei teisei žalinga tradicinė praktika, įskaitant priverstines ir ankstyvas santuokas, buvo vertinama palankiai; kadangi moterys ir mergaitės vis dar tampa lytinio smurto ar kitokio fizinio smurto aukomis, tačiau apie tokius atvejus pranešama retai ir baudžiamojo persekiojimo atvejai nėra dažni; kadangi abortas šalyje vis dar draudžiamas teisės aktu, kuris buvo priimtas 1920 m.; kadangi apie dešimt moterų per dieną miršta gimdydamos; kadangi dėl abortų draudimo nėštumas gali būti nutraukiamas slapta ir pavojingomis priemonėmis ir tai gali daryti žmonės, kurie neturi gydytojo diplomo;

1.  palankiai vertina tai, kad įvykus 2013 m. spalio ir gruodžio mėn. rinkimams vėl užtikrinamas teisinės valstybės principų paisymas; primena Madagaskaro valdžios institucijoms ir ypač Madagaskaro prezidentui, kad jie privalo puoselėti ir ginti savo piliečių teises visoje šalyje, be kita ko, vykdydami bet kokių piktnaudžiavimo atvejų ir nusikaltimų prevenciją, o savo užduotį valdyti šalį jie turi vykdyti griežtai laikydamiesi teisinės valstybės principų; primygtinai ragina juos imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti savo piliečių pagrindines laisves, įskaitant žodžio laisvę;

2.  tikisi, kad būsimi rinkimai vyks taikioje ir ramioje aplinkoje ir bus demokratiški ir skaidrūs; pabrėžia, kad turi būti išsaugota konstitucinė tvarka ir politinis stabilumas ir kad tik tuo atveju, jei visi politiniai veikėjai vykdys dialogą ir sieks konsensuso, bus galima užtikrinti laiku įvyksiančius ir patikimus rinkimus 2018 m.; ragina tarptautinę bendruomenę imtis visų įmanomų priemonių siekiant užtikrinti sąžiningą ir laisvą rinkimų procesą per 2018 metais vyksiančius prezidento rinkimus;

3.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad dominuoja gyventojų vykdomas teisingumas ir kad teisėsaugos pareigūnai dalyvauja vykdant neteismines egzekucijas; ragina atlikti nepriklausomą ir nešališką penkių kaimų sudeginimo Ancakabaryje tyrimą, užtikrinant nukentėjusiųjų saugumą nuo bet kokių atsakomųjų išpuolių, jeigu jie pateiktų įrodymų šiuo klausimu; ragina Madagaskaro valdžios institucijas sistemingai atlikti nešališkus neteisminių egzekucijų tyrimus, patraukti kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn ir užtikrinti, kad aukų šeimos gautų tinkamą kompensaciją;

4.  ragina Madagaskaro valdžios institucijas paisyti savo įsipareigojimų pagal CITES, be kita ko, smarkiai sustiprinti veiksmingą teisės aktų dėl kovos su neteisėtu miškų kirtimu ir neteisėta prekyba vykdymo užtikrinimą;

5.  palankiai vertina tai, kad vykdoma Kasybos kodekso peržiūra, ir ragina vyriausybę užtikrinti, kad peržiūrėtas kodeksas atitiktų tarptautinius reikalavimus, pvz., kiek tai susiję su išankstiniu vertinimu ir konsultacijomis su tais žmonėms, kuriems daromas didžiausias poveikis, galimybe naudotis teisių gynimo priemonėmis ir kuo mažesne žala aplinkai; ragina vyriausybę peržiūrėti pereinamojo laikotarpio vyriausybės išduotus kasybos leidimus ir sustabdyti jų galiojimą, jei jie neatitinka MECIE dekreto;

6.  smerkia savavališkus žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų ir aplinkos apsaugos aktyvistų sulaikymus remiantis suklastotais kaltinimais; ragina visiškai nutraukti persekiojimo ir bauginimo veiksmus prieš minėtuosius asmenis, nepritaria priemonėms, kurių buvo imtasi prieš žiniasklaidą prieš pastaruosius rinkimus, ir ragina atkurti visas individualias ir kolektyvines laisves; ragina Madagaskaro vyriausybę panaikinti ribojamuosius Komunikacijos kodekso elementus;

7.  ragina Madagaskaro vyriausybę leisti teisminėms institucijoms įprasta tvarka ir nepriklausomai nagrinėti Claudine bylą ir visas aktyviosios ir pasyviosios korupcijos bylas; primygtinai reikalauja, kad politikai nesikištų į teisminių institucijų darbą ir kad biurui BIANCO būtų leidžiama laisvai vykdyti korupcijos atvejų tyrimus; primygtinai reikalauja griežtai laikytis valdžių padalijimo principo ir pabrėžia, kad teismų nepriklausomumas ir nešališkumas turi būti užtikrinami bet kokiomis aplinkybėmis; prašo Madagaskaro valdžios institucijų padvigubinti savo pastangas siekiant kovoti su korupcija ir nebaudžiamumu šalyje ir užtikrinti, kad visi korupcijos atvejai būtų nagrinėjami teismuose;

8.  reiškia susirūpinimą dėl suaktyvėjusios pamokslininkų iš užsienio, verčiančių mokinius atsiversti į ekstremistinę islamo formą, veiklos;

9.  pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės turi skirti investicijų siekdamos teikti paramą žmogaus teisių gynėjams, kaip pagrindiniams veikėjams užtikrinant tvarų vystymąsi, ir pasirūpinti jų apsauga, taip pat ir teikdamos skubias subsidijas pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės neatidėliotinos pagalbos fondą, skirtą gynėjams, kuriems gresia pavojus;

10.  primygtinai ragina tarptautines bendroves paisyti žmogaus teisių ir išsamaus patikrinimo principo, kaip numatyta JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų dokumente;

11.  ragina ES skirti dėmesį siekiui užtikrinti, kad rengiantis būsimiems prezidento rinkimams būtų imamasi įtraukių ir skaidrių veiksmų, kuriems pritartų visi, taip pat ir pasitelkiant dviejų metų pasirengimo rinkimams paramos rinkinį;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, Tarybai, AKR ir ES ministrų tarybai, Madagaskaro vyriausybei, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Pietų Afrikos vystymosi bendrijai ir Afrikos Sąjungos komisijai.

(1) OL C 212 E, 2010 8 5, p. 111.
(2) OL C 341 E, 2010 12 16, p. 72.
(3) OL C 380 E, 2012 12 11, p. 129.

Teisinė informacija - Privatumo politika