Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0366(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0327/2017

Внесени текстове :

A8-0327/2017

Разисквания :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0446

Приети текстове
PDF 453kWORD 49k
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (одобрение) ***
P8_TA(2017)0446A8-0327/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 ноември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15470/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна (09787/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз и съгласно член 207, член 212, параграф 1, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0027/2017),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 16 ноември 2017 г. относно проекта на решение(1),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0327/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Нова Зеландия.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0447.

Правна информация - Политика за поверителност