Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0366(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0327/2017

Ingivna texter :

A8-0327/2017

Debatter :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Omröstningar :

PV 16/11/2017 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0446

Antagna texter
PDF 236kWORD 43k
Torsdagen den 16 november 2017 - Strasbourg
Partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland (godkännande) ***
P8_TA(2017)0446A8-0327/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 november 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15470/2016),

–  med beaktande av utkastet till partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan (09787/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 207, 212.1 samt artikel 218.6 andra stycket led a och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0027/2017),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 16 november 2017 om utkastet till beslut(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0327/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Nya Zeeland.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0447.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy