Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2050(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0333/2017

Předložené texty :

A8-0333/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Hlasování :

PV 16/11/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0447

Přijaté texty
PDF 343kWORD 49k
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - Štrasburk
Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení)
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 2017 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15470/2016),

–  s ohledem na návrh Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé(1) (09787/2016),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii a článkem 207, čl. 212 odst. 1, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0027/2017),

–  s ohledem na společné prohlášení o vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a Novým Zélandem(2), přijaté v Lisabonu v roce 2007,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2016 o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem(3),

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o rámci pro účast Nového Zélandu na operacích Evropské unie pro řešení krizí podepsanou v roce 2012(4),

–  s ohledem na Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Nového Zélandu(5), která vstoupila v platnost v roce 2009,

–  s ohledem na 22. meziparlamentní setkání mezi EU a Novým Zélandem, které se konalo dne 23. března 2017 v Bruselu,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 16. listopadu 2017 o návrhu rozhodnutí(6),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0333/2017),

A.  vzhledem k tomu, že historie úzkého partnerství Nového Zélandu s Evropskou unií a jejími členskými státy sahá daleko do minulosti;

B.  vzhledem k tomu, že Evropskou unii a Nový Zéland pojí společné hodnoty a zásady, mezi něž se řadí dodržování zásad demokracie, lidských práv, základních svobod a právního státu, včetně mezinárodního práva, míru a bezpečnosti;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je třetím největším obchodním partnerem Nového Zélandu a obě strany spojuje široká škála hospodářských a obchodních zájmů;

D.  vzhledem k tomu, že v září 2016 se ujal úřadu první stálý velvyslanec EU na Novém Zélandu, čímž se završil přechod k autonomní delegaci EU na Novém Zélandu;

E.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland udržuje dobré vztahy s řadou nejbližších partnerů EU, zejména s Austrálií a Spojenými státy; v této souvislosti bere na vědomí Wellingtonskou deklaraci z roku 2010, která stanovuje rámec pro strategické partnerství mezi Novým Zélandem a Spojenými státy, a dohodu o těsnějších hospodářských vztazích podepsanou s Austrálií v roce 1983;

F.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland, člen Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC), je cenným partnerem na poli rozvoje a klíčovým pomocníkem v rámci oficiální rozvojové pomoci, neboť část svého HDP poskytuje na udržitelný rozvoj a zmírňování chudoby v rozvojových zemích, a tak přispívá i ke spravedlivější, bezpečnější a prosperující planetě;

G.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland je spolu se Spojenými státy, Spojeným královstvím, Kanadou a Austrálií členem zpravodajské aliance zvané „Five Eyes“ (Patero očí); vzhledem k tomu, že další členské státy EU (Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Švédsko, Dánsko a Španělsko) jsou součástí volného uskupení označovaného jako „Fourteen Eyes“ (Čtrnáctero očí);

H.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland se zaměřuje zejména na rozvíjení vztahů v asijsko-tichomořském regionu, především s Čínou, jihovýchodní Asií a Japonskem, a přispívá k regionální stabilitě jihovýchodní Asie a jihozápadního Tichomoří;

I.  vzhledem k tomu, že integrovaný asijsko-tichomořský region, v němž Nový Zéland hraje přední roli, přispívá k celosvětovému hodnotovému systému založeném na pravidlech, a tak i k vlastní bezpečnosti Unie;

J.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland je zakládajícím členem Fóra tichomořských ostrovů a navázal strategické partnerství se sdružením ASEAN;

K.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland uzavřel dvoustranné dohody o volném obchodu s Austrálií, Singapurem, Thajskem, Čínou, Hongkongem, Tchaj-wanen, Malajsií a Jižní Koreou, vícestranné obchodní dohody v rámci dohody o transpacifickém strategickém hospodářském partnerství se Singapurem, Chile a Brunejí, dohodu o volném obchodu mezi ASEAN, Austrálií a Novým Zélandem a dohodu o volném obchodu mezi Novým Zélandem a Radou pro spolupráci v Zálivu; vzhledem k tomu, že Čína a Nový Zéland usilují o upevnění svých obchodních dohod;

L.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland rovněž ratifikoval a je stranou dohody o transpacifickém partnerství a aktivně se účastní jednání o regionálním komplexním hospodářském partnerství;

M.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland byl po dobu dvou let – od roku 2015 do roku 2016 – nestálým členem Rady bezpečnosti OSN a v průběhu tohoto období jí dvakrát rozhodně a se silnou vizí předsedal;

N.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland je dlouholetým členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Světové banky a Asijské rozvojové banky a členem nově zřízené Asijské banky pro investice do infrastruktury se sídlem v Šanghaji;

O.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland se také podílel na mírových operacích OSN v Bosně, Kosovu, Sieře Leone a Afghánistánu; vzhledem k tomu, že v Afghánistánu vedl rekonstrukční tým v provincii Bamján a výcvikových misí, jež měly pomoci s budováním afghánské armády, a do roku 2012 se účastnil mise EUPOL v Afghánistánu, která měla napomáhat znovunastolení právního státu a pořádku;

P.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland od roku 2015 vede v Iráku nebojovou výcvikovou misi, která se zabývá výcvikem iráckých bezpečnostních sil zapojených do boje proti organizaci ISIL (Dáiš);

Q.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland jako první země na světě zavedl v roce 1893 všeobecné volební právo;

R.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland je zastáncem ekologicky šetrné výroby, zejména potravin, a podporuje uzavírání komplexních globálních dohod o klimatu v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, provádění Pařížské dohody uzavřené v rámci konference COP 21 a přijímání účinných zmírňujících opatření všemi rozvinutými státy a rozvojovými zeměmi, které produkují nejvíce emisí, a je mimo jiné průkopníkem v zavádění vnitrostátních systémů pro obchodování s emisemi;

S.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland a Evropská unie společnými silami podporují v asijsko-tichomořském regionu udržitelný rozvoj, opatření na posilování jeho odolnosti a zmírňování dopadů změny klimatu, zejména prosazováním systematického využívání energie z obnovitelných zdrojů;

T.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Nový Zéland společnými silami podporují v tichomořském regionu udržitelný rozvoj a opatření na zmírňování dopadů změny klimatu, přičemž zvláštní důraz kladou na úlohu obnovitelných zdrojů energie;

U.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland přispívá do Mezinárodního fondu pro Irsko, který podporuje hospodářský a sociální rozvoj a povzbuzuje a přispívá k dialogu a usmíření komunit;

1.  vítá uzavření dohody o partnerství, vztazích a spolupráci, která poskytne progresivní politický rámec pro další rozvoj vztahů a spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje mezi EU a Novým Zélandem, a že celá řada témat bude řešena v následujících letech tak, aby odrážela nové ambice a cíle;

2.  podporuje nadcházející zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem, které je nutné vést v duchu reciprocity a ke vzájemnému prospěchu a s ohledem na citlivost některých zemědělských produktů a jiných produktů; zdůrazňuje, že to je důležité pro posílení politického dialogu a pro zlepšení spolupráce v oblastech hospodářského růstu, vytváření pracovních míst, obchodu a investic;

3.  oceňuje gesto předsedy vlády Billa Englishe, který v lednu 2017, tedy pouhý měsíc poté, co byl jmenován, navštívil v rámci první oficiální zahraniční cesty Evropskou unii, Evropský parlament, Londýn a Berlín, čímž zdůraznil a znovu potvrdil, že hodlá udržovat s Evropou zvláštní vztahy;

4.  poukazuje na to, že historie pevných dvoustranných vztahů mezi Novým Zélandem a EU, včetně kulturních, hospodářských a mezilidských vazeb, sahá daleko do minulosti;

5.  podtrhuje spolupráci Evropské unie a Nového Zélandu v oblasti míru, bezpečnosti, regionální stability v asijsko-tichomořském regionu, zemědělství, udržitelném rozvoji, rybolovu a námořních záležitostí, dopravy, humanitární pomoci, sanitárních opatření, energetiky, životního prostředí a změny klimatu;

6.  zdůrazňuje spolupráci Evropské unie s Novým Zélandem při posilování správy životního prostředí a oceánů, která je nezbytná k jejich zachování a udržitelnému využívání zdrojů;

7.  bere na vědomí plán vědecko-technické spolupráce mezi EU a Novým Zélandem na poli výzkumu a inovací; vybízí k dalším investicím a vytváření nových příležitostí v rámci vědecké, akademické a technologické spolupráce;

8.  vítá články dohody o partnerství, vztazích a spolupráci týkající se spolupráce v boji proti terorismu, zejména závazek sdílet informace o teroristických skupinách a sítích a vyměňovat si názory na to, jak přecházet terorismu a jeho propagandě, radikalizaci a kyberkriminalitě a bojovat s nimi a současně zajistit ochranu lidských práv a dodržování zásad právního státu;

9.  zdůrazňuje zapojení Nového Zélandu do operací EU v oblasti krizového řízení, jejichž cílem je podpora mezinárodního míru a bezpečnosti, a jeho podíl na protipirátských operacích EUNAVFOR Atalanta v oblasti Afrického rohu, EUPOL v Afghánistánu a na vojenské operaci EUFOR Althea Evropské unie v Bosně a Hercegovině;

10.  oceňuje dlouhodobé angažmá Nového Zélandu v mezinárodní koalici proti terorismu; připomíná, že Nový Zéland může hrát v boji proti mezinárodnímu terorismu v asijsko-tichomořském regionu významnou úlohu; s potěšení konstatuje, že Nový Zéland již poskytuje podporu vládám a nevládním organizacím v zemích jihovýchodní Asie v boji proti násilnému extremismu a radikalizaci;

11.  uznává úlohu, kterou Nový Zéland sehrál na konci roku 2016 jako člen Rady bezpečnosti OSN, kdy se podílel na prosazení jejích rezolucí o mírovém procesu v Sýrii a na Blízkém východě;

12.  vítá dlouhodobě pozitivní postoj Nového Zélandu k Mezinárodnímu trestnímu soudu (MTS) a oceňuje jeho konstruktivní úsilí vynakládané na budování a účinné fungování MTS jako nástroje k posílení míru a mezinárodní spravedlnosti;

13.  vítá skutečnost, že Nový Zéland ratifikoval dohodu o klimatu uzavřenou na konferenci COP 21, a s uspokojením konstatuje, že více než 80 % jeho elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů energie;

14.  bere na vědomí tichomořské energetické partnerství uzavřené mezi EU a Novým Zélandem; vyzývá obě strany, aby v souladu s iniciativou OSN „Udržitelná energie pro všechny“ posílily spolupráci v oblasti obnovitelné energie;

15.  oceňuje příspěvek Nového Zélandu k ochraně, zachování a udržitelnému využívání mořských zdrojů a k mořskému výzkumu;

16.  je přesvědčen, že Nový Zéland je důležitým partnerem pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí v Tichomoří a Antarktidě;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Nového Zélandu.

(1) Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 3.
(2) Úř. věst. C 32, 6.2.2008, s. 1.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2016)0064.
(4) Úř. věst. L 160, 21.6.2012, s. 2.
(5) Úř. věst. L 171, 1.7.2009, s. 28.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2017)0446.

Právní upozornění - Ochrana soukromí