Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2050(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0333/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0333/2017

Rasprave :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Glasovanja :

PV 16/11/2017 - 7.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0447

Usvojeni tekstovi
PDF 269kWORD 54k
Četvrtak, 16. studenog 2017. - Strasbourg
Sporazum o partnerstvu o odnosima i suradnji između EU-a i Novog Zelanda (Rezolucija)
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. studenoga 2017. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (15470/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane(1) (09787/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 37. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 207., člankom 212. stavkom 1., člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) te člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0027/2017),

–  uzimajući u obzir Zajedničku deklaraciju o odnosima i suradnji između Europske unije i Novog Zelanda(2), donesenu 2007. u Lisabonu,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju o Novom Zelandu od 25. veljače 2016. o otvaranju pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom(3),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Novog Zelanda o uspostavi okvira za sudjelovanje Novog Zelanda u operacijama Europske unije za upravljanje krizama potpisan 2012. godine(4),

–  uzimajući u obzir Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Novog Zelanda(5), koji je stupio na snagu 2009. godine

–  uzimajući u obzir 22. međuparlamentarnu sjednicu EU-a i Novog Zelanda održanu 23. ožujka 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 16. studenoga 2017. o nacrtu odluke(6),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0333/2017),

A.  budući da Novi Zeland gaji blisko i povijesno partnerstvo s Europskom unijom i njezinim državama članicama;

B.  budući da Europska unija s Novim Zelandom dijeli zajedničke vrijednosti i načela, uključujući poštovanje demokratskih načela, ljudska prava, temeljne slobode, vladavinu prava, što obuhvaća međunarodno pravo te mir i sigurnost;

C.  budući da je Europska unija i dalje treći po veličini trgovinski partner Novog Zelanda te budući da obje strane dijele širok raspon ekonomskih i trgovinskih interesa;

D.  budući da je prvi rezidentni veleposlanik EU-a u Novom Zelandu stupio na dužnost u rujnu 2016., čime je obilježeno potpuno formiranje autonomnog izaslanstva Europske unije na Novom Zelandu;

E.  budući da Novi Zeland gaji dobre odnose s nizom najbližih partnera EU-a, posebno s Australijom i Sjedinjenim Američkim Državama; u tom pogledu ističe Deklaraciju iz Wellingtona iz 2010. o uspostavljanju okvira strateškoga partnerstva između Novog Zelanda i Sjedinjenih Američkih Država te Sporazum o bliskijim gospodarskim odnosima potpisan s Australijom 1983. godine;

F.  budući da je Novi Zeland kao član Odbora za razvojnu pomoć OECD-a važan razvojni partner i ključni pružatelj pomoći u smislu službene razvojne pomoći u odnosu na postotak BND-a te pridonosi održivom razvoju i smanjenju siromaštva u zemljama u razvoju u cilju stvaranja pravednijeg, sigurnijeg i naprednijeg planeta;

G.  budući da je Novi Zeland član obavještajnog saveza „Pet očiju” sa Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevinom, Kanadom i Australijom; budući da su druge države članice EU-a (Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Belgija, Švedska, Danska i Španjolska) dio manje obvezujućega programa poznatog kao „Četrnaest očiju”;

H.  budući da se Novi Zeland posebno fokusira na razvijanje odnosa u azijsko-pacifičkoj regiji, osobito s Kinom, zemljama jugoistočne Azije i Japanom, te doprinosi regionalnoj stabilnosti u jugoistočnoj Aziji i jugozapadnom Pacifiku;

I.  budući da integrirana azijsko-pacifička regija, u kojoj Novi Zeland igra važnu ulogu, pridonosi globalnom sustavu koji se temelji na vrijednosti i pravilima, a time i sigurnosti Unije;

J.  budući da je Novi Zeland član osnivač Foruma pacifičkih otoka i da je uspostavio strateško partnerstvo s ASEAN-om;

K.  budući da je Novi Zeland sklopio bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini s Australijom, Singapurom, Tajlandom, Kinom, Hong Kongom, Tajvanom, Malezijom i Južnom Korejom, kao i multilateralne trgovinske sporazume u okviru Sporazuma o transpacifičkom strateškom gospodarskom partnerstvu sa Singapurom, Čileom i Brunejem, Sporazum o slobodnoj trgovini između ASEAN-a, Australije i Novog Zelanda te Sporazum o slobodnoj trgovini između Novog Zelanda i Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva; budući da Kina i Novi Zeland žele unaprijediti svoje trgovinske sporazume;

L.  budući da je Novi Zeland također stranka u dogovoru o Transpacifičkom partnerstvu, koji je ratificirao, i budući da aktivno sudjeluje u pregovorima o Regionalnom sveobuhvatnom gospodarskom partnerstvu;

M.  budući da je Novi Zeland bio nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda tijekom dvogodišnjeg razdoblja od 2015. do 2016., tijekom kojeg je u dvjema prilikama predsjedao Vijećem sigurnosti pokazujući snažno vodstvo i viziju;

N.  budući da je Novi Zeland dugogodišnji član Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke i Azijske razvojne banke te je član novoosnovane Azijske banke za ulaganja u infrastrukturu (AIIB) sa sjedištem u Šangaju;

O.  budući da je Novi Zeland doprinio mirovnim misijama UN-a, među ostalim i onima u Bosni, Kosovu, Sijeri Leoneu i Afganistanu; budući da je u Afganistanu vodio tim za obnovu u pokrajini Bamyan i misije obuke kako bi pomogao afganistanskoj nacionalnoj vojsci te je osim toga do 2012. sudjelovao u misiji EUPOL-a kako bi pomogao u ponovnoj uspostavi zakona i reda;

P.  budući da Novi Zeland od 2015. provodi neborbenu misiju obuke u Iraku u cilju osposobljavanja pripadnika iračkih sigurnosnih snaga kao dio borbe protiv takozvane Islamske države/Daiša;

Q.  budući da je Novi Zeland bio prva zemlja na svijetu koja je 1893. prihvatila opće pravo glasa;

R.  budući da je Novi Zeland zagovornik „zelene” proizvodnje, osobito hrane, i da promiče sveobuhvatne svjetske klimatske sporazume u sklopu Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama, provedbu sporazuma s konferencije COP21 iz Pariza i učinkovito ublažavanje posljedica u svim razvijenim zemljama i zemljama u razvoju s visokim razinama emisija, među ostalim kao prva država koja je uspostavila nacionalni sustav za trgovanje emisijama;

S.  budući da Novi Zeland i Europska unija surađuju na promicanju održivog razvoja i otpornosti na klimatske promjene u azijsko-pacifičkoj regiji te njihovu ublažavanju, osobito poticanjem sustavne upotrebe obnovljive energije;

T.  budući da Novi Zeland i Europska unija surađuju na promicanju održivog razvoja i otpornosti na klimatske promjene u azijsko-pacifičkoj regiji te njihovu ublažavanju, s osobitim naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije;

U.  budući da Novi Zeland pridonosi Međunarodnom fondu za Irsku, organizaciji kojoj je cilj promicanje gospodarskog i socijalnog napretka, kao i poticanje i olakšavanje dijaloga i pomirbe u zajednici;

1.  pozdravlja sklapanje Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji kojim će se pružiti politički okvir okrenut budućnosti unutar kojeg će se odnosi i suradnja između EU-a i Novog Zelanda o održivom razvoju i širokom rasponu pitanja tijekom niza godina dodatno razvijati kako bi bili u skladu s novim ambicijama i težnjama;

2.  podupire pokretanje pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Novog Zelanda koji se moraju voditi u duhu recipročnosti i uzajamne koristi, imajući na umu osjetljivost određenih poljoprivrednih i drugih proizvoda; ističe važnost jačanja političkog dijaloga i poboljšanja suradnje na područjima gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta, trgovine i ulaganja;

3.  cijeni gestu premijera Billa Englisha koji je svojim prvim službenim posjetom Europskoj uniji, Europskom parlamentu, Londonu i Berlinu u siječnju 2017., samo mjesec dana nakon što je imenovan premijerom, istaknuo i ponovno potvrdio posebne odnose Novog Zelanda s Europom;

4.  uviđa snažne i povijesne bilateralne odnose između Novog Zelanda i država članica EU-a, uključujući kulturne, gospodarske i međuljudske veze;

5.  ističe suradnju Europske unije s Novim Zelandom u području mira, sigurnosti, regionalne stabilnosti u azijsko-pacifičkoj regiji, poljoprivrede, održivog razvoja, ribarstva i pomorstva, transporta, humanitarne pomoći, sanitarnih mjera, energije, okoliša i klimatskih promjena;

6.  ističe suradnju Europske unije s Novim Zelandom na jačanju upravljanja okolišem i oceanima koja je potrebna kako bi se postiglo očuvanje resursa i njihovo održivo korištenje;

7.  prima na znanje plan o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji EU-a i Novog Zelanda u pogledu istraživanja i inovacija; potiče daljnja ulaganja i nove prilike u području znanstvene, akademske i tehnološke suradnje;

8.  pozdravlja članke Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji koji se odnose na antiterorističku suradnju, posebno obveze o razmjeni informacija o terorističkim skupinama i mrežama te o razmjeni stajališta o sprečavanju, suzbijanju i borbi protiv terorizma i popratne propagande, radikalizacije i kiberkriminala, uz istodobno jamčenje zaštite ljudskih prava i poštovanje vladavine prava;

9.  ističe sudjelovanje Novog Zelanda u operacijama EU-a za upravljanje krizama u cilju promicanja međunarodnog mira i sigurnosti te njegov doprinos borbi protiv pirata u sklopu operacije Atalanta EUNAVFOR-a oko Afričkoga roga, misiji EUPOL-a u Afganistanu i misiji EUFOR-a (misija Althea) u Bosni i Hercegovini;

10.  pohvaljuje dugotrajno sudjelovanje Novog Zelanda u međunarodnoj koaliciji protiv terorizma; podsjeća da Novi Zeland može imati važnu ulogu u borbi protiv međunarodnoga terorizma u azijsko-pacifičkoj regiji; zadovoljan je što ta zemlja već pruža potporu vladama i nevladinim organizacijama u zemljama jugoistočne Azije u nastojanjima protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije;

11.  uviđa ulogu Novog Zelanda u supokroviteljstvu rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a o mirovnom procesu u Siriji i Bliskom istoku na kraju 2016. godine dok je bio član Vijeća sigurnosti UN-a;

12.  pozdravlja dugogodišnju posvećenost Novog Zelanda radu Međunarodnoga kaznenog suda te pohvaljuje njegove napore i konstruktivni doprinos u cilju razvoja i učinkovitosti Međunarodnog kaznenog suda kao sredstva za jačanje mira i međunarodnog pravosuđa;

13.  pozdravlja činjenicu da je Novi Zeland ratificirao sporazum o klimi s konferencije COP21 i sa zadovoljstvom napominje da više od 80 % njegove električne energije dolazi iz obnovljivih izvora energije;

14.  prima na znanje pacifičko energetsko partnerstvo EU-a i Novog Zelanda; poziva obje strane da povećaju suradnju na području održive energije u skladu s inicijativom UN-a „Održiva energija za sve”;

15.  uviđa doprinos Novog Zelanda zaštiti, očuvanju i održivoj uporabi morskih resursa te njegov doprinos istraživanju mora;

16.  smatra da je Novi Zeland važan partner u suradnji u pogledu okoliša u pacifičkoj regiji i na Antarktici te u njegovoj zaštiti;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Novog Zelanda.

(1) SL L 321, 29.11.2016., str. 3.
(2) SL C 32, 6.2.2008., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0064.
(4) SL L 160, 21.6.2012., str. 2.
(5) SL L 171, 1.7.2009., str. 28.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0446

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti