Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2050(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0333/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0333/2017

Viták :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Szavazatok :

PV 16/11/2017 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0447

Elfogadott szövegek
PDF 274kWORD 55k
2017. november 16., Csütörtök - Strasbourg
EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (állásfoglalás)
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

Az Európai Parlament 2017. november 16-i nem jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15470/2016),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodás tervezetére(1) (09787/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 37. cikkével, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkével, 212. cikkének (1) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0027/2017),

–  tekintettel az Európai Unió és Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló együttes nyilatkozatra(2), amelyet 2007-ben fogadtak el Lisszabonban,

–  tekintettel 2016. február 25-i állásfoglalására az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások megnyitásáról(3),

–  tekintettel az Európai Unió és Új-Zéland közötti, 2012-ben aláírt megállapodásra, amely meghatározza az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való új-zélandi részvétel kereteit(4),

–  tekintettel az Európai Közösség és Új-Zéland kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásra(5), amely 2009-ben lépett hatályba,

–  tekintettel az EU és Új-Zéland közötti 22. parlamentközi ülésre (IPM), amelyet 2017. március 23-án tartottak Brüsszelben,

–  tekintettel a határozatra irányuló tervezetről szóló, 2017. november 16-i jogalkotási állásfoglalására(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0333/2017),

A.  mivel Új-Zéland szoros történelmi partnerségben áll az Európai Unióval és tagállamaival;

B.  mivel az Európai Unió és Új-Zéland közös értékeket és elveket vall egyebek mellett a demokratikus elvek, az emberi jogok, az alapvető szabadságok, a jogállamiság, többek között a nemzetközi jog tiszteletben tartása, valamint a béke és a biztonság tekintetében;

C.  mivel az Európai Unió továbbra is Új-Zéland harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, és mindkét fél széles körű gazdasági és kereskedelmi érdekeket tart fenn;

D.  mivel az EU első állandó új-zélandi nagykövete 2016 szeptemberében lépett hivatalba, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió új-zélandi külképviselete teljes mértékben autonómmá válik;

E.  mivel Új-Zéland jó kapcsolatokat ápol az EU számos legközelebbi partnerével, különösen Ausztráliával és az Egyesült Államokkal; e tekintetben nyugtázza az Új-Zéland és Egyesült Államok között stratégiai partnerségi keretet felállító 2010. évi Wellingtoni Nyilatkozatot, illetve a szorosabb gazdasági kapcsolatok kialakításáról szóló, Ausztráliával 1983-ban aláírt megállapodást;

F.  mivel Új-Zéland – az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) tagja – értékes fejlesztési partner és a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) keretében jelentős támogatást nyújt a GNI százalékában, hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez a fejlődő országokban, és ezáltal egy igazságosabb és biztonságosabb világ kialakításához, valamint a jólét növeléséhez;

G.  mivel az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal, Kanadával és Ausztráliával egyetemben Új-Zéland is tagja az „Öt Szem” hírszerzési szövetségnek; mivel több uniós tagállam (Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Belgium, Svédország, Dánia, Spanyolország) részét képezi a „Tizennégy Szem” néven ismert tágabb megállapodásnak;

H.  mivel Új-Zéland különös figyelmet fordít az ázsiai és csendes-óceáni régióval – különösen Kínával, Délkelet-Ázsiával és Japánnal – kialakított kapcsolatok fejlesztésére, és hozzájárul Délkelet-Ázsia és a Csendes-óceán délnyugati részének regionális stabilitásához;

I.  mivel az integrált ázsiai és csendes-óceáni térség, ahol Új-Zéland fontos szerepet játszik, hozzájárul egy globális, értékeken és szabályokon alapuló rendszer kialakításához, és ezáltal az Unió saját biztonságához;

J.  mivel Új-Zéland a Csendes-óceáni Szigetek Fórumának (PIF) alapító tagja és stratégiai partnerséget alakított ki a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN);

K.  mivel Új-Zéland kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodást kötött Ausztráliával, Szingapúrral, Thaifölddel, Kínával, Hong Konggal, Tajvannal, Malajziával és Dél-Koreával, a csendes-óceáni stratégiai gazdasági partnerségi megállapodást keretében többoldalú kereskedelmi megállapodást kötött Szingapúrral, Chilével és Bruneijel, ASEAN–Ausztrália–Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodást kötött, valamint Új-Zéland–Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti szabadkereskedelmi megállapodást kötött; mivel Kína és Új-Zéland arra törekszenek, hogy továbbfejlesszék kereskedelmi megállapodásaikat;

L.  mivel Új-Zéland is részes fele a Csendes-óceáni Partnerségnek (TPP) és ratifikálta azt, valamint aktívan részt vesz a Kína által vezetett, kelet-ázsiai átfogó regionális gazdasági partnerségről (RCEP) folyó tárgyalásokban;

M.  mivel Új-Zéland 2015-től 2016-ig kétéves időszakra az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja volt, és ez idő alatt két alkalommal is betöltötte az ENSZ BT elnöki tisztét, határozott vezetésről és jövőképről téve tanúbizonyságot;

N.  mivel Új-Zéland régóta tagja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD), a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF), a Világbanknak és az Ázsiai Fejlesztési Banknak (ADB), valamint tagja az újonnan létrehozott, sanghaji székhelyű Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Banknak (AIIB);

O.  mivel Új-Zéland hozzájárult az ENSZ békefenntartó műveleteihez is, többek között Boszniában, Koszovóban, Sierra Leonéban és Afganisztánban; mivel újjáépítési csoportot vezetett az afganisztáni Bamyan tartományban és képzési missziót az afgán nemzeti hadsereg kialakításának elősegítése érdekében, valamint 2012-ig részt vett az afganisztáni EUPOL-misszióban, hogy segítséget nyújtson a jogállamiság és a közrend helyreállításában;

P.  mivel Új-Zéland 2015 óta harci műveleteket nem folytató kiképző missziót vezet Irakban azzal a céllal, hogy az iraki biztonsági erők tagjait az ISIS elleni küzdelem keretében kiképezze;

Q.  mivel Új-Zéland volt az első ország a világon, amelyik 1893-ban általános választójogot fogadott el;

R.  mivel Új-Zéland különösen az élelmiszer-termelés területén a környezetbarát termelés védelmezője, és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményen belül átfogó, globális éghajlatváltozási megállapodások előmozdítója, továbbá sürgeti a COP21 Párizsi Megállapodás végrehajtását, valamint az éghajlatváltozás mérséklését célzó hatékony intézkedéseket valamennyi fejlett országban és fő kibocsátó fejlődő országban, többek között azáltal, hogy úttörő szerepet játszik egy nemzeti kibocsátáskereskedelmi rendszer létrehozásában;

S.  mivel Új-Zéland és az Európai Unió együttműködnek a fenntartható fejlődés előmozdítása, valamint az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia és az éghajlatváltozás mérséklése érdekében az ázsiai és csendes-óceáni régióban, különösen azáltal, hogy ösztönzik a megújuló energiaforrások rendszeres alkalmazását;

T.  mivel az Európai Unió és Új-Zéland együttműködnek a fenntartható fejlődés előmozdítása, valamint az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érdekében a csendes-óceáni térségben, kiemelt figyelmet fordítva a megújuló energiaforrások szerepére;

U.  mivel Új-Zéland hozzájárul a „Nemzetközi Alap Írországért” elnevezésű szervezethez, amely a gazdasági és társadalmi haladás előmozdítására, valamint a közösségek közötti párbeszéd és megbékélés ösztönzésére és elősegítésére törekszik;

1.  üdvözli a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodás megkötését (PARC), amely az elkövetkező évek számos kérdésében előretekintő politikai keretet nyújt a fenntartható fejlődés területén az EU–Új-Zéland közötti kapcsolatok és együttműködés továbbfejlesztéséhez, az új igényekkel és törekvésekkel összhangban;

2.  támogatja az EU–Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások elindítását, amelyet a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében, az egyes mezőgazdasági és más termékek érzékenységét figyelembe véve kell folytatni; hangsúlyozza, hogy ez fontos a politikai párbeszéd megerősítése és a gazdasági növekedéssel, a munkahelyteremtéssel, a kereskedelemmel és a beruházással kapcsolatos együttműködés javítása érdekében;

3.  nagyra értékeli, hogy Bill English miniszterelnök hangsúlyozta és újólag megerősítette az Európával kialakított különleges kapcsolatok iránti elköteleződést, amikor 2017 januárjában – egy hónappal miniszterelnökké történő kinevezését követően – első hivatalos külföldi útján az Európai Unióba, az Európai Parlamentbe, Londonba és Berlinbe látogatott;

4.  elismeri az Új-Zéland és az uniós tagállamok közötti erős és történelmi kétoldalú kapcsolatokat, amelyek kulturális, gazdasági és emberek közötti aspektusokat is magukban foglalnak;

5.  hangsúlyozza az Európai Unió és Új-Zéland közötti együttműködést a béke, a biztonság, az ázsiai és csendes-óceáni térség regionális stabilitása, a mezőgazdaság, a fenntartható fejlődés, a tengeri ügyek és halászat, a közlekedés, a humanitárius segítségnyújtás, az egészségügyi intézkedések, az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás területén;

6.  kiemeli az Európai Unió és Új-Zéland közötti együttműködést a környezetvédelmi és az óceánpolitikai irányítás megerősítése terén, amely elengedhetetlen az erőforrások megőrzéséhez és fenntartható felhasználásához;

7.  tudomásul veszi a kutatásról és innovációról szóló EU–Új-Zéland közötti tudományos és technológiai együttműködési ütemtervet; további beruházásra és új lehetőségekre ösztönöz a tudományos, akadémiai és műszaki együttműködés területén;

8.  üdvözli a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak a terrorizmus elleni küzdelemről szóló cikkeit, különösen pedig a terrorista csoportokkal és hálózatokkal kapcsolatos információk cseréjére vonatkozó kötelezettségvállalást, a terrorizmus, a terrorizmussal kapcsolatos propaganda, a radikalizálódás és a számítástechnikai bűnözés megelőzésével, felszámolásával és az ellene való fellépéssel kapcsolatos véleménycserét, egyben az emberi jogok védelmét és a jogállamiság tiszteletben tartását;

9.  kiemeli Új-Zéland részvételét a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására irányuló uniós válságkezelési műveletekben és hozzájárulását az EUNAVFOR Atalanta műveletéhez, amelynek célja a kalóztámadások elleni fellépés az Afrika szarva régióban, az EUPOL Afganisztán műveletéhez, valamint az EUFOR Althaia műveletéhez Bosznia-Hercegovinában;

10.  elismerését fejezi ki a terrorizmus elleni nemzetközi koalícióban Új-Zéland által hosszú ideje vállalt elkötelezettség kapcsán; emlékeztet, hogy Új-Zéland jelentős szerepet játszhat a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben az ázsiai és csendes-óceáni térségben; örömmel nyugtázza, hogy az ország már ma is támogatást nyújt a délkelet-ázsiai kormányoknak és NGO-knak az erőszakos szélsőségesség és a radikalizálódás ellen;

11.  elismeri Új-Zéland 2016 végén, az ENSZ BT tagjaként betöltött társszerzői szerepét a Biztonsági Tanács szíriai helyzetről és közel-keleti békefolyamatról szóló határozataiban;

12.  üdvözli Új-Zéland hosszú ideje tartó elkötelezettségét a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) irányába, és elismerését fejezi ki az NBB kialakítása és hatékonnyá tétele érdekében tett erőfeszítései és konstruktív hozzájárulása kapcsán, amely a béke és a nemzetközi igazságszolgáltatás megerősítésének eszköze;

13.  üdvözli, hogy Új-Zéland ratifikálta a COP21 éghajlatváltozási megállapodást, és örömmel nyugtázza, hogy az ország energiafelhasználásának több mint 80%-a megújuló energiaforrásból származik;

14.  tudomásul veszi az EU–Új-Zéland közötti csendes-óceáni energiaügyi partnerséget; felszólítja mindkét felet, hogy a „Fenntartható energiát mindenkinek!” ENSZ-kezdeményezéssel összhangban fokozzák a fenntartható energiával kapcsolatos együttműködést;

15.  elismeri Új-Zéland hozzájárulását a tengeri erőforrások védelméhez, megőrzéséhez és fenntartható használatához, valamint a tengeri kutatáshoz;

16.  úgy véli, hogy Új-Zéland fontos partner a csendes-óceáni régió és az Antarktisz környezetének védelmében és az ezzel kapcsolatos együttműködésben;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Új-Zéland kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 321., 2016.11.29., 3. o.
(2) HL C 32., 2008.2.6., 1. o.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0064.
(4) HL L 160., 2012.6.21., 2. o.
(5) HL L 171., 2009.7.1., 28. o.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0446.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat