Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2050(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0333/2017

Pateikti tekstai :

A8-0333/2017

Debatai :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Balsavimas :

PV 16/11/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0447

Priimti tekstai
PDF 263kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 16 d. - Strasbūras
ES ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimas dėl santykių ir bendradarbiavimo (rezoliucija)
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

2017 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15470/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo projektą(1) (09787/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Europos Sąjungos sutarties 37 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį, 212 straipsnio 1 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C8-0027/2017),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. Lisabonoje priimtą Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos santykių ir bendradarbiavimo bendrą deklaraciją(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl Naujosios Zelandijos dėl derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžios(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. pasirašytą Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimą, kuriuo nustatomos Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos(4),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. įsigaliojusį susitarimą dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos Vyriausybės bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje(5),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 23 d. Briuselyje vykusį 22-ąjį ES ir Naujosios Zelandijos tarpparlamentinį susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0333/2017),

A.  kadangi Naujoji Zelandija su Europos Sąjunga ir jos valstybėmis narėmis turi glaudžius istorinius partnerystės ryšius;

B.  kadangi Europos Sąjunga ir Naujoji Zelandija turi bendras vertybes ir principus, įskaitant pagarbą demokratijos principams, žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms, teisinei valstybei, įskaitant tarptautinę teisę, taip pat taikai ir saugumui;

C.  kadangi Europos Sąjunga tebėra trečia pagal dydį Naujosios Zelandijos prekybos partnerė, ir abi šalys tebeturi daug ekonominių ir prekybinių interesų;

D.  kadangi pirmasis reziduojantis ES ambasadorius Naujojoje Zelandijoje pradėjo eiti pareigas 2016 m. rugsėjo mėn. ir taip buvo visiškai pereita prie savarankiškos Europos Sąjungos delegacijos Naujojoje Zelandijoje;

E.  kadangi Naujoji Zelandija palaiko gerus santykius su daugeliu artimiausių ES partnerių, ypač su Australija ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 2010 m. Velingtono deklaraciją, pagal kurią įsteigiama Naujosios Zelandijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų strateginės partnerystės programa, ir į 1983 m. su Australija pasirašytą glaudesnių ekonominių santykių susitarimą;

F.  kadangi Naujoji Zelandija, EBPO Paramos vystymuisi komiteto (DAC) narė, yra vertinga vystymosi partnerė ir svarbi pagalbos, skirtos oficialiai paramai vystymuisi (OPV) ir išreikštos BNP procentine dalimi, teikėja, prisidedanti prie tvaraus vystymosi ir skurdo mažinimo besivystančiose šalyse siekiant sukurti teisingesnę, saugesnę ir labiau klestinčią planetą;

G.  kadangi Naujoji Zelandija yra žvalgybos aljanso „Penkios akys“ , sudaryto su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Jungtine Karalyste, Kanada ir Australija, narė; kadangi kitos ES valstybės narės (Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Belgija, Švedija, Danija ir Ispanija) yra sudariusios laisvesnį susitarimą „Keturiolika akių“;

H.  kadangi Naujoji Zelandija ypatingą dėmesį skiria santykių plėtotei Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, ypač santykiams su Kinija, Pietryčių Azija ir Japonija, ir prisideda prie Pietryčių Azijos ir Pietvakarių Ramiojo vandenyno regionų stabilumo;

I.  kadangi integruotas Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas, kuriame Naujoji Zelandija atlieka svarbų vaidmenį, prisideda prie pasaulinės vertybėmis ir taisyklėmis grindžiamos sistemos, taigi ir prie Sąjungos saugumo;

J.  kadangi Naujoji Zelandija yra Ramiojo vandenyno salų forumo (PIF) šalis steigėja ir yra sudariusi strateginę partnerystę su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN);

K.  kadangi Naujoji Zelandija yra sudariusi dvišalius laisvosios prekybos susitarimus su Australija, Singapūru, Tailandu, Kinija, Honkongu, Taivanu, Malaizija ir Pietų Korėja, taip pat yra sudariusi Strateginės ekonominės partnerystės abipus Ramiojo vandenyno susitarimo daugiašalius prekybos susitarimus su Singapūru, Čile ir Brunėjumi, ASEAN, Australijos ir Naujosios Zelandijos laisvosios prekybos susitarimą ir Naujosios Zelandijos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos (GCC) laisvosios prekybos susitarimą; kadangi Kinija ir Naujoji Zelandija siekia patobulinti savo prekybos susitarimus;

L.  kadangi Naujoji Zelandija taip pat yra susitarimo dėl Partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (TPP) šalis ir jį ratifikavo ir aktyviai dalyvauja derybose dėl Regioninės išsamios ekonominės partnerystės;

M.  kadangi Naujoji Zelandija buvo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) nenuolatinė narė dvejų metų laikotarpiu nuo 2015 iki 2016 m. ir tuo metu ji, atlikdama tvirtą vadovaujamąjį vaidmenį ir turėdama aiškią viziją, du kartus pirmininkavo JT Saugumo Tarybai;

N.  kadangi Naujoji Zelandija yra ilgalaikė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Tarptautinio valiutos fondo (TVF), Pasaulio banko ir Azijos plėtros banko (ADB) narė ir yra naujai įsteigto Šanchajuje įsikūrusio Azijos infrastruktūros investicijų banko (AIIB) narė;

O.  kadangi Naujoji Zelandija prisidėjo prie JT taikos palaikymo operacijų, be kita ko, Bosnijoje, Kosove, Siera Leonėje ir Afganistane; kadangi be to, kad iki 2012 m. ji prisidėjo prie ES policijos misijos (EUPOL) siekdama padėti atkurti teisėtvarką, Afganistane ji vadovavo Bamijano provincijos atstatymo grupei, taip pat vykdė mokymo misijas siekdama padėti lavinti Afganistano nacionalinę armiją;

P.  kadangi Naujoji Zelandija nuo 2015 m. Irake vykdo nekovinę mokymo misiją, kurios tikslas – vykdant kovą su IS / „Da'esh“ mokyti Irako saugumo pajėgų darbuotojus;

Q.  kadangi Naujoji Zelandija buvo pirmoji pasaulyje visuotinius rinkimus surengusi šalis – jie įvyko 1893 m.;

R.  kadangi Naujoji Zelandija yra ekologiškos gamybos, ypač maisto, šalininkė ir atsižvelgdama į JT bendrąją klimato kaitos konvenciją skatina išsamius pasaulinius susitarimus dėl klimato kaitos, 21-osios Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos (COP 21) Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą ir efektyvius visų išsivysčiusių šalių ir daugiausiai teršiančių besivystančių šalių klimato kaitos švelninimo veiksmus, taip pat ir inicijuodama nacionalinės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos sukūrimą;

S.  kadangi Naujoji Zelandija ir Europos Sąjunga bendradarbiauja skatindamos tvarų vystymąsi, atsparumą ir švelninimą siekiant spręsti klimato kaitos poveikio Azijos ir Ramiojo vandenyno regionui problemą, ypač skatinant sistemingą atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą;

T.  kadangi Europos Sąjunga ir Naujoji Zelandija bendradarbiauja siekdamos skatinti tvarų vystymąsi ir švelninti klimato kaitos poveikį Ramiojo vandenyno regione, ypatingą dėmesį skirdamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos atliekamam vaidmeniui;

U.  kadangi Naujoji Zelandija prisideda prie Tarptautinio Airijos fondo – organizacijos, kuri siekia skatinti ekonominę ir socialinę pažangą bei remti ir skatinti bendruomenių dialogą ir susitaikymą;

1.  palankiai vertina tai, kad sudarytas partnerystės susitarimas dėl santykių ir bendradarbiavimo, kuriuo bus užtikrinta į ateitį orientuota politinė sistema, pagal kurią ES ir Naujosios Zelandijos santykiai ir bendradarbiavimas dėl darnaus vystymosi ir išsamaus įvairių klausimų rato ateinančiais metais dar labiau plėsis, kad būtų patenkinti nauji siekiai ir lūkesčiai;

2.  pritaria tam, kad būtų pradėtos ES ir Naujosios Zelandijos derybos dėl laisvosios prekybos susitarimo, kurios turi būti vykdomos laikantis abipusiškumo ir abipusės naudos principo, atsižvelgiant į tam tikrų žemės ūkio ir kitų produktų jautrumą; pabrėžia, kad tai svarbu siekiant stiprinti politinį dialogą ir gerinti bendradarbiavimą ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, prekybos ir investicijų klausimais;

3.  vertina Ministro Pirmininko Billo Englisho gestą, kuriuo pabrėžiamas ir dar kartą patvirtinamas įsipareigojimas palaikyti ypatingus santykius su Europa 2017 m. sausio mėn., praėjus vos mėnesiui po jo paskyrimo ministru pirmininku, pirmą kartą atvykstant oficialaus vizito į užsienį į Europos Sąjungą, Europos Parlamentą, Londoną ir Berlyną;

4.  pripažįsta stiprius ir istorinius dvišalius Naujosios Zelandijos ir ES valstybių narių santykius, įskaitant kultūros, ekonomikos ir žmonių tarpusavio ryšius;

5.  pabrėžia Europos Sąjungos bendradarbiavimą su Naująja Zelandija taikos, saugumo, regioninio stabilumo Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, žemės ūkio, darnaus vystymosi, žuvininkystės ir jūrų reikalų, transporto, humanitarinės pagalbos, sanitarijos priemonių, energetikos, aplinkos apsaugos ir klimato kaitos srityse;

6.  pabrėžia Europos Sąjungos bendradarbiavimą su Naująja Zelandija dėl aplinkos ir vandenynų valdymo stiprinimo, kuris būtinas siekiant išsaugoti ir tausiai naudoti išteklius;

7.  atkreipia dėmesį į ES ir Naujosios Zelandijos mokslo ir technologijų bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų planą; ragina toliau investuoti ir kurti naujas galimybes mokslo, akademinio ir technologinio bendradarbiavimo srityje;

8.  palankiai vertina partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo straipsnius dėl bendradarbiavimo kovos su terorizmu srityje, visų pirma įsipareigojimus dėl keitimosi informacija apie teroristų grupes ir tinklus ir dėl keitimosi nuomonėmis terorizmo ir jo propagandos, radikalėjimo ir elektroninių nusikaltimų prevencijos, kelio jiems užkirtimo ir kovos su jais klausimais, tuo pat metu užtikrinant žmogaus teisių apsaugą ir laikantis teisinės valstybės principo;

9.  pabrėžia Naujosios Zelandijos dalyvavimą ES krizių valdymo operacijose siekiant skatinti taiką ir saugumą tarptautiniu mastu ir jos indėlį į Europos Sąjungos vadovaujamų karinio laivyno pajėgų (EUNAVFOR) kovos su piratavimu prie Somalio pusiasalio operacijas „Atalanta“, į Europos Sąjungos policijos misiją Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) ir į Europos Sąjungos karines operacijas Bosnijoje ir Hercegovinoje (EUFOR ALTHEA);

10.  giria Naujosios Zelandijos ilgalaikį įsipareigojimą tarptautinėje koalicijoje prieš terorizmą; primena, kad Naujoji Zelandija gali atlikti svarbų vaidmenį kovojant su tarptautiniu terorizmu Azijos ir Ramiojo vandenyno regione; džiaugiasi, kad ši šalis jau teikia paramą Pietryčių Azijos šalių vyriausybėms ir NVO kovojant su smurtiniu ekstremizmu ir radikalėjimu;

11.  pripažįsta Naujosios Zelandijos vaidmenį 2016 m. pabaigoje, tuomet, kai ji buvo JT Saugumo Tarybos narė, kartu remiant JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Sirijos ir Artimųjų Rytų taikos proceso;

12.  palankiai vertina ilgalaikius Naujosios Zelandijos įsipareigojimus Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) ir gerai vertina jos pastangas remiant TBT plėtrą ir veiksmingumą ir konstruktyviai prisidedant prie to, nes tai priemonė, skirta taikai ir tarptautiniam teisingumui stiprinti;

13.  džiaugiasi, kad Naujoji Zelandija ratifikavo COP 21 susitarimą dėl klimato kaitos, ir teigiamai vertina tai, kad daugiau kaip 80 proc. jos elektros energijos gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių;

14.  atkreipia dėmesį į ES ir Naujosios Zelandijos partnerystę energetikos klausimais Ramiojo vandenyno regione; ragina abi šalis vadovaujantis JT iniciatyva „Tvari energija visiems“ didinti bendradarbiavimą tvariosios energetikos srityje;

15.  pripažįsta Naujosios Zelandijos indėlį į jūrų išteklių apsaugą, išsaugojimą ir tvarų naudojimą ir į jūrų mokslinius tyrimus;

16.  mano, kad Naujoji Zelandija yra svarbi partnerė bendradarbiaujant ir užtikrinant aplinkos apsaugą Ramiojo vandenyno regione ir Antarktyje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Naujosios Zelandijos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL L 321, 2016 11 29, p. 3.
(2) OL C 32, 2008 2 6, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0064.
(4) OL L 160, 2012 6 21, p. 2.
(5) OL L 171, 2009 7 1, p. 28.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0446.

Teisinė informacija - Privatumo politika