Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2050(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0333/2017

Texte depuse :

A8-0333/2017

Dezbateri :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Voturi :

PV 16/11/2017 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0447

Texte adoptate
PDF 271kWORD 54k
Joi, 16 noiembrie 2017 - Strasbourg
Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție)
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 16 noiembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15470/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte(1) (09787/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu articolul 207, articolul 212 alineatul (1), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0027/2017),

–  având în vedere Declarația comună privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă(2), adoptată la Lisabona în 2007,

–  având în vedere rezoluția sa privind Noua Zeelandă din 25 februarie 2016 referitoare la deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua Zeelandă(3),

–  având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă de instituire a cadrului de participare a Noii Zeelande la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat în 2012(4),

–  având în vedere Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Noii Zeelande(5), care a intrat în vigoare în 2009,

–  având în vedere cea de-a 22-a reuniune interparlamentară UE-Noua Zeelandă, care a avut loc la Bruxelles la 23 martie 2017,

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 16 noiembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie(6),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0333/2017),

A.  întrucât Noua Zeelandă se bucură de un parteneriat istoric strâns cu Uniunea Europeană și cu statele sale membre;

B.  întrucât Uniunea Europeană împărtășește valori și principii comune cu Noua Zeelandă, inclusiv respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a statului de drept, inclusiv a dreptului internațional, a păcii și securității;

C.  întrucât Uniunea Europeană rămâne cel de al treilea partener comercial al Noii Zeelande, iar ambele părți mențin o gamă largă de interese economice și comerciale;

D.  întrucât primul ambasador rezident al UE în Noua Zeelandă a intrat în funcție în septembrie 2016, marcând o tranziție completă către o Delegație autonomă a Uniunii Europene în Noua Zeelandă;

E.  întrucât Noua Zeelandă se bucură de relații bune cu mulți dintre partenerii cei mai apropiați ai UE, în special cu Australia și cu Statele Unite ale Americii; în această privință, ia act de Declarația de la Wellington din 2010 de instituire a unui cadru de parteneriat strategic între Noua Zeelandă și Statele Unite, precum și de Acordul pentru relațiile economice mai strânse semnat cu Australia în 1983;

F.  întrucât Noua Zeelandă, membru al Comitetului privind Asistența pentru Dezvoltare (CAD) al OCDE, este un partener valoros pentru dezvoltare, precum și un furnizor principal de ajutor în cadrul asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD), ca procent din VNB, contribuind la dezvoltarea sustenabilă și la reducerea sărăciei în țările în curs de dezvoltare, pentru o planetă mai echitabilă, mai sigură și mai prosperă;

G.  întrucât Noua Zeelandă este membră a alianței de servicii de informații „Five Eyes”, alături de Statele Unite, Regatul Unit, Canada și Australia; întrucât alte state membre ale UE (Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Belgia, Suedia, Danemarca și Spania) fac parte dintr-un aranjament mai informal, cunoscut sub numele de „Fourteen Eyes”;

H.  întrucât Noua Zeelandă acordă o atenție specială dezvoltării relațiilor în regiunea Asia-Pacific, în special cu China, Asia de Sud-Est și Japonia, și contribuie la stabilitatea regională din Asia de Sud-Est și Pacificul de Sud-Vest;

I.  întrucât o regiune Asia-Pacific integrată, în care Noua Zeelandă joacă un rol important, contribuie la un sistem global bazat pe valori și norme, așadar la propria securitate a Uniunii;

J.  întrucât Noua Zeelandă este un membru fondator al Forumului insulelor din Pacific (PIF) și a încheiat un parteneriat strategic cu ASEAN;

K.  întrucât Noua Zeelandă a încheiat acorduri bilaterale de liber schimb cu Australia, Singapore, Thailanda, China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia și Coreea de Sud, precum și acorduri comerciale multilaterale, cum ar fi: Acordul de parteneriat economic strategic transpacific cu Singapore, Chile și Brunei, Acordul de liber schimb ASEAN-Australia-Noua Zeelandă și Acordul de liber schimb între Noua Zeelandă și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG); întrucât China și Noua Zeelandă își propun să își intensifice acordurile comerciale;

L.  întrucât Noua Zeelandă este, de asemenea, o parte la Parteneriatul transpacific (TPP), pe care l-a ratificat, și joacă un rol activ în negocierile pentru Parteneriatul economic regional cuprinzător (RCEP);

M.  întrucât Noua Zeelandă a fost membră nepermanentă a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) pentru un mandat de doi ani, din 2015 până în 2016, perioadă în care a deținut președinția Consiliului de Securitate al ONU de două ori și a demonstrat o puternică atitudine de lider și viziune;

N.  întrucât Noua Zeelandă este o veche membră a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a Fondului Monetar Internațional (FMI), a Băncii Mondiale și a Băncii Asiatice de Dezvoltare (ADB), precum și a recent înființatei Bănci Asiatice de Investiții în Infrastructură (AIIB), cu sediul la Shanghai;

O.  întrucât Noua Zeelandă a contribuit la operațiunile ONU de menținere a păcii, inclusiv în Bosnia, Kosovo, Sierra Leone și Afganistan; întrucât, în Afganistan, a condus o echipă pentru reconstrucție în provincia Bamyan, precum și misiuni de instruire menite să ajute dezvoltarea Armatei Naționale Afgane, pe lângă contribuția de până în 2012 la misiunea EUPOL pentru a sprijini restaurarea legii și ordinii;

P.  întrucât Noua Zeelandă a desfășurat o misiune de pregătire non-combat în Irak din 2015, cu obiectivul de a pregăti forțe de securitate irakiene, ca parte a luptei împotriva SI/Daesh;

Q.  întrucât Noua Zeelandă a fost prima țară din lume care a adoptat votul universal, în 1893;

R.  întrucât Noua Zeelandă este o susținătoare a producției ecologice și în special a produselor alimentare ecologice și a promovat acorduri globale cuprinzătoare privind schimbările climatice în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, implementarea Acordului de la Paris COP 21, precum și acțiuni eficiente de atenuare din partea tuturor țărilor dezvoltate și a principalelor țări în curs de dezvoltare cu volume importante de emisii, inclusiv prin asumarea unui rol de pionierat în crearea unui sistem național de comercializare a certificatelor de emisii;

S.  întrucât Noua Zeelandă și Uniunea Europeană cooperează în vederea promovării dezvoltării sustenabile, precum și pentru reziliență și atenuare în abordarea impactului schimbărilor climatice asupra regiunii Asia-Pacific, mai ales prin încurajarea utilizării sistematice a energiei regenerabile;

T.  întrucât Uniunea Europeană și Noua Zeelandă lucrează împreună pentru a promova dezvoltarea sustenabilă și pentru a atenua efectele schimbărilor climatice în regiunea Pacific, acordând o atenție specială rolului surselor de energie regenerabilă;

U.  întrucât Noua Zeelandă contribuie la Fondul internațional pentru Irlanda, o organizație care are ca scop promovarea progresului economic și social și încurajarea și facilitarea dialogului și reconcilierii la nivelul comunității,

1.  salută încheierea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea (APRC), care va furniza un cadru politic orientat spre viitor prin care relațiile și cooperarea dintre UE și Noua Zeelandă în domeniul dezvoltării sustenabile și cu privire la o gamă largă de probleme se vor dezvolta și mai mult în următorii ani, pentru a corespunde ambițiilor și aspiraților noi;

2.  sprijină lansarea iminentă a negocierilor pentru acordul de liber schimb dintre UE și Noua Zeelandă, care trebuie să se desfășoare într-un spirit de reciprocitate și de avantaje pentru toate părțile, luând în considerare sensibilitatea anumitor produse agricole sau de alt tip; subliniază că acest fapt este important pentru consolidarea dialogului politic și îmbunătățirea cooperării în materie de creștere economică, creare de locuri de muncă, comerț și investiții;

3.  apreciază gestul prim-ministrului Bill English de a sublinia și reafirma angajamentul pentru relații speciale cu Europa, prin efectuarea primei sale vizite oficiale în străinătate în Uniunea Europeană, la Parlamentul European, la Londra și la Berlin în ianuarie 2017, la numai o lună după numirea sa în funcția de prim-ministru;

4.  recunoaște relațiile bilaterale puternice și istorice dintre Noua Zeelandă și statele membre ale UE, inclusiv legăturile culturale, economice și interumane;

5.  subliniază cooperarea Uniunii Europene cu Noua Zeelandă în privința păcii, a securității, a stabilității regionale în regiunea Asia-Pacific, agriculturii, dezvoltării sustenabile, pescuitului și afacerilor maritime, transportului, ajutorului umanitar, măsurilor sanitare, energiei, mediului și schimbărilor climatice;

6.  subliniază cooperarea Uniunii Europene cu Noua Zeelandă în privința consolidării guvernanței mediului și a oceanelor, necesară pentru a realiza conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor;

7.  ia act de foaia de parcurs pentru cooperarea în cercetare și inovare între UE și Noua Zeelandă în domeniul științei și al tehnologiei; încurajează continuarea investițiilor și noi oportunități în cooperarea științifică, academică și tehnologică;

8.  salută articolele din APRC care vizează combaterea terorismului, în special articolele referitoare la angajamentele privind schimbul de informații cu privire la grupurile și rețelele de teroriști și schimbul de opinii privind prevenirea, combaterea și lupta împotriva terorismului și a propagandei teroriste, a radicalizării și a criminalității informatice, asigurând în același timp protecția drepturilor omului și respectarea statului de drept;

9.  subliniază participarea Noii Zeelande la operațiunile UE de gestionare a crizelor pentru a promova pacea și securitatea internațională și contribuția acesteia la operațiunile EUNAVFOR Atalanta de combatere a pirateriei în largul Cornului Africii și la operațiunile EUPOL Afghanistan și EUFOR Althea în Bosnia și Herțegovina;

10.  salută angajamentul îndelungat al Noii Zeelande în coaliția internațională împotriva terorismului; reamintește că Noua Zeelandă poate juca un rol major în lupta împotriva terorismului în zona Asia-Pacific; își exprimă mulțumirea că Noua Zeelandă oferă deja sprijin pentru guvernele și ONG-urile din țările din Asia de Sud-Est împotriva extremismului violent și a radicalizării;

11.  recunoaște rolul Noii Zeelande în susținerea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU privind procesul de pace din Siria și Orientul Mijlociu, la sfârșitul anului 2016, când a fost membră a CSONU;

12.  salută angajamentul îndelungat al Noii Zeelande pentru Curtea Penală Internațională (CPI) și salută eforturile vizând dezvoltarea și eficiența CPI, precum și contribuția constructivă la aceasta, ca un mijloc de consolidare a păcii și a justiției internaționale;

13.  salută faptul că Noua Zeelandă a ratificat acordul COP21 privind schimbările climatice și remarcă cu satisfacție că mai mult de 80 % din energia sa electrică provine din surse de energie regenerabile;

14.  ia act de parteneriatul în materie de energie referitor la Pacific dintre UE și Noua Zeelandă; solicită ambelor părți să intensifice cooperarea privind energia sustenabilă, în conformitate cu inițiativa UE „Energie durabilă pentru toți”;

15.  recunoaște contribuția Noii Zeelande la protecția, conservarea și folosirea sustenabilă a resurselor marine, precum și la cercetarea în domeniul marin;

16.  consideră că Noua Zeelandă este un partener important pentru cooperare și protecția mediului în regiunea Pacificului și în Antarctica;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Noii Zeelande.

(1) JO L 321, 29.11.2016, p. 3.
(2) JO C 32, 6.2.2008, p. 1.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0064.
(4) JO L 160, 21.6.2012, p. 2.
(5) JO L 171, 1.7.2009, p. 28.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2017)0446.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate