Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2050(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0333/2017

Predkladané texty :

A8-0333/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0447

Prijaté texty
PDF 273kWORD 50k
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie)
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. novembra 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15470/2016),

–  so zreteľom na návrh Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej(1) (09787/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii a článkom 207, článkom 212 ods. 1, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0027/2017),

–  so zreteľom na Spoločné vyhlásenie o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a Novým Zélandom (2), prijaté v Lisabone v roku 2007,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2016 o začatí rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom(3),

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Nového Zélandu na operáciách krízového riadenia Európskej únie, podpísanú v roku 2012(4),

–  so zreteľom na Dohodu o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Nového Zélandu(5), ktorá nadobudla platnosť v roku 2009,

–  so zreteľom na 22. medziparlamentnú schôdzu medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá sa konala 23. marca 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 16. novembra 2017 o návrhu rozhodnutia(6),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0333/2017),

A.  keďže úzke partnerstvo Nového Zélandu, Európskej únie a jej členských štátov má dlhoročnú históriu;

B.  keďže Európska únia a Nový Zéland majú spoločné hodnoty a zásady vrátane rešpektovania demokratických zásad, ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu vrátane medzinárodného práva, mieru a bezpečnosti;

C.  keďže Európska únia je naďalej tretím najväčším obchodným partnerom Nového Zélandu a obe strany spája široké spektrum hospodárskych a obchodných záujmov;

D.  keďže prvý stály veľvyslanec EÚ na Novom Zélande sa ujal úradu v septembri 2016, čím sa zavŕšil prechod k vytvoreniu autonómnej delegácie Európskej únie na Novom Zélande;

E.  keďže Nový Zéland udržiava dobré vzťahy s niekoľkými najbližšími partnermi EÚ, najmä s Austráliou a so Spojenými štátmi; v tejto súvislosti berie na vedomie Wellingtonské vyhlásenie z roku 2010, ktorým sa zriaďuje strategický partnerský rámec medzi Novým Zélandom a Spojenými štátmi, ako aj dohodu o užších hospodárskych vzťahoch (CER) podpísanú s Austráliou v roku 1983;

F.  keďže Nový Zéland, člen Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC), je cenným partnerom v oblasti rozvoja a kľúčovým poskytovateľom pomoci, pokiaľ ide o oficiálnu rozvojovú pomoc ako percentuálny podiel HND, pričom prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a zmierňovaniu chudoby v rozvojových krajinách, a tým k spravodlivejšej, bezpečnejšej a lepšie prosperujúcej planéte;

G.  keďže Nový Zéland je spolu so Spojenými štátmi, Spojeným kráľovstvom, s Kanadou a Austráliou členom spravodajskej aliancie „Five Eyes“ (päť párov očí); keďže niektoré členské štáty EÚ (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Švédsko, Dánsko a Španielsko) sú súčasťou voľnejšieho spolku, tzv. „Fourteen Eyes“ (štrnásť párov očí);

H.  keďže Nový Zéland je osobitne zameraný na rozvoj vzťahov v ázijsko-tichomorskom regióne, predovšetkým s Čínou, juhovýchodnou Áziou a Japonskom, a prispieva k regionálnej stabilite v juhovýchodnej Ázii a juhozápadnom Tichomorí;

I.  keďže integrovaný ázijsko-tichomorský región, v ktorom Nový Zéland zohráva významnú úlohu, prispieva k celosvetovému systému založenému na hodnotách a pravidlách, a teda aj k vlastnej bezpečnosti Únie;

J.  keďže Nový Zéland je zakladajúcim členom Fóra tichomorských ostrovov (PIF) a uzavrel strategické partnerstvo so združením ASEAN;

K.  keďže Nový Zéland má uzavreté dvojstranné dohody o voľnom obchode s Austráliou, so Singapurom, s Thajskom, Čínou, Hongkongom, Taiwanom, Malajziou a Južnou Kóreou, ako aj viacstranné obchodné dohody v rámci Transpacifického strategického hospodárskeho partnerstva so Singapurom, s Čile a Brunejom, a je zároveň signatárom Dohody o voľnom obchode medzi ASEAN-om, Austráliou a Novým Zélandom a Dohody o voľnom obchode medzi Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a Novým Zélandom; keďže Čína a Nový Zéland sa usilujú o posilnenie svojich obchodných dohôd;

L.  keďže Nový Zéland je tiež zmluvnou stranou Transpacifického partnerstva (TPP), ktoré ratifikoval, a je aktívne zapojený do rokovaní o Regionálnom všeobecnom hospodárskom partnerstve (RCEP);

M.  keďže Nový Zéland bol nestálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) na obdobie dvoch rokov od roku 2015 do roku 2016, počas ktorého so silným vedením a víziou predsedal BR OSN pri dvoch príležitostiach;

N.  keďže Nový Zéland je dlhoročným členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Medzinárodného menového fondu (MMF), Svetovej banky a Ázijskej rozvojovej banky (ADB), ako aj členom novovytvorenej Ázijskej banky pre investície do infraštruktúry (AIIB), ktorá sídli v Šanghaji;

O.  keďže Nový Zéland sa zúčastnil na mierových operáciách OSN, a to aj v Bosne, Kosove, Sierra Leone a Afganistane; keďže Nový Zéland v Afganistane viedol rekonštrukčný tím v provincii Bámján, ako aj výcvikové misie s cieľom prispieť k budovaniu afganskej národnej armády a okrem toho do roku 2012 prispieval k misii EUPOL s cieľom pomôcť pri obnovovaní práva a poriadku;

P.  keďže Nový Zéland vedie od roku 2015 nebojovú výcvikovú misiu v Iraku na účely výcviku irackých bezpečnostných síl v rámci boja proti IS/Dá’iš;

Q.  keďže Nový Zéland zaviedol v roku 1893 všeobecné voľby ako prvá krajina na svete;

R.  keďže Nový Zéland je zástancom ekologickej výroby, najmä v oblasti potravín, a podporuje všetky rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny, ktoré produkujú najviac emisií, pokiaľ ide o komplexné globálne klimatické dohody v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, uplatňovanie parížskej dohody COP 21 a účinné opatrenia zamerané na zmiernenie klímy, a je tiež priekopníkom v zavádzaní vnútroštátneho systému obchodovania s emisiami;

S.  keďže Nový Zéland a Európska únia spolupracujú pri podpore trvalo udržateľného rozvoja a opatrení na posilňovanie odolnosti voči zmene klímy a zmierňovanie jej vplyvu v ázijsko-tichomorskom regióne, najmä podporovaním systematického využívania energie z obnoviteľných zdrojov;

T.  keďže Európska únia a Nový Zéland spolupracujú pri podpore trvalo udržateľného rozvoja a opatrení na zmierňovanie vplyvu zmeny klímy v tichomorskom regióne, s osobitným dôrazom na úlohu obnoviteľných zdrojov energie;

U.  keďže Nový Zéland prispieva do Medzinárodného fondu pre Írsko, čo je organizácia, ktorá sa usiluje o podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku a o nabádanie na uľahčenie dialógu a zmierenia medzi komunitami;

1.  víta uzavretie partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci (PARC), ktorá poskytne perspektívny politický rámec, v ktorom sa vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Novým Zélandom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a v súvislosti s rozsiahlou škálou otázok v budúcich rokoch budú ešte viac rozvíjať s cieľom prispôsobiť sa novým ambíciám a cieľom;

2.  podporuje začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom, ktoré sa musia viesť v duchu reciprocity a vzájomného prospechu a s ohľadom na citlivosť niektorých poľnohospodárskych a iných produktov; zdôrazňuje, že je to dôležité pre posilnenie politického dialógu a zlepšenie spolupráce v oblasti hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest, obchodu a investícií;

3.  oceňuje gesto predsedu vlády Billa Englisha, ktorý navštívil v rámci svojej prvej oficiálnej zahraničnej cesty Európsku úniu, konkrétne Európsky parlament, Londýn a Berlín v januári 2017, iba mesiac po svojom vymenovaní za predsedu vlády, čím zdôraznil a opätovne potvrdil záväzok týkajúci sa osobitných vzťahov s Európou;

4.  uznáva silné a historické dvojstranné vzťahy medzi Novým Zélandom a členskými štátmi EÚ vrátane kultúrnych, hospodárskych a medziľudských väzieb;

5.  zdôrazňuje spoluprácu Európskej únie s Novým Zélandom v oblasti mieru, bezpečnosti, regionálnej stability v ázijsko-tichomorskom regióne, poľnohospodárstva, trvalo udržateľného rozvoja, rybárstva a námorných záležitostí, dopravy, humanitárnej pomoci, sanitárnych opatrení, energetiky, životného prostredia a zmeny klímy;

6.  vyzdvihuje spoluprácu Európskej únie s Novým Zélandom pri posilňovaní správy v oblasti životného prostredia a oceánov, čo je nevyhnutné pre zachovanie a udržateľné využívanie zdrojov;

7.  berie na vedomie plán spolupráce medzi EÚ a Novým Zélandom v oblasti vedy a techniky zameraný na výskum a inovácie; nabáda na ďalšie investície a nové príležitosti v oblasti vedeckej, akademickej a technologickej spolupráce;

8.  víta články partnerskej dohody o spolupráci v oblasti boja proti terorizmu, najmä záväzky týkajúce sa výmeny informácií o teroristických skupinách a sieťach a výmeny názorov v súvislosti s predchádzaním terorizmu a jeho propagande, radikalizácii, počítačovej kriminalite a s bojom proti týmto javom, pri súčasnom zabezpečení ochrany ľudských práv a dodržiavaní zásad právneho štátu;

9.  zdôrazňuje účasť Nového Zélandu na operáciách EÚ v oblasti krízového riadenia s cieľom podporiť medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj jeho podiel na protipirátskych operáciách EUNAVFOR Atalanta v oblasti Afrického rohu a operáciách EUPOL Afghanistan a EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine;

10.  oceňuje dlhodobý záväzok Nového Zélandu v medzinárodnej koalícii proti terorizmu; pripomína, že Nový Zéland môže zohrávať významnú úlohu v boji proti medzinárodnému terorizmu v ázijsko-tichomorskom regióne; víta skutočnosť, že krajina už poskytuje podporu vládam a mimovládnym organizáciám v krajinách juhovýchodnej Ázie v boji proti násilnému extrémizmu a radikalizácii;

11.  uznáva úlohu Nového Zélandu ako spolupredkladateľa rezolúcií BR OSN o mierovom procese v Sýrii a na Blízkom východe na konci roku 2016, keď bol členom BR OSN;

12.  víta dlhodobý záväzok Nového Zélandu týkajúci sa Medzinárodného trestného súdu (MTS) a vyzdvihuje jeho úsilie a konštruktívny príspevok v prospech budovania a účinného fungovania MTS ako nástroja na posilnenie mieru a medzinárodnej spravodlivosti;

13.  víta, že Nový Zéland ratifikoval dohodu o zmene klímy COP 21, a s uspokojením konštatuje, že viac ako 80 % jeho elektrickej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov energie;

14.  berie na vedomie tichomorské energetické partnerstvo medzi EÚ a Novým Zélandom; vyzýva obe strany, aby v súlade s iniciatívou OSN „Udržateľná energia pre všetkých“ posilnili spoluprácu v oblasti obnoviteľných energií;

15.  uznáva príspevok Nového Zélandu v oblasti ochrany, zachovania a udržateľného využívania morských zdrojov a v oblasti morského výskumu;

16.  domnieva sa, že Nový Zéland je dôležitým partnerom, pokiaľ ide o spoluprácu a ochranu životného prostredia v tichomorskom regióne a v Antarktíde;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Nového Zélandu.

(1) Ú. v. EÚ L 321, 29.11.2016, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 32, 6.2.2008, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0064.
(4) Ú. v. EÚ L 160, 21.6.2012, s. 2.
(5) Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2009, s. 28.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0446.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia