Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2126(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0328/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0328/2017

Rasprave :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Glasovanja :

PV 16/11/2017 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0449

Usvojeni tekstovi
PDF 282kWORD 58k
Četvrtak, 16. studenog 2017. - Strasbourg
Djelovanje Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine
P8_TA(2017)0449A8-0328/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. studenoga 2017. o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine (2017/2126(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine,

–  uzimajući u obzir članak 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članke 24. i 228. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 43. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana(1),

–  uzimajući u obzir Europski kodeks dobrog administrativnog postupanja(2), koji je Europski parlament usvojio 6. rujna 2001.,

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o suradnji zaključen 15. ožujka 2006. između Europskog parlamenta i Europskog ombudsmana, koji je stupio na snagu 1. travnja 2006.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o djelovanju Europskog ombudsmana,

–  uzimajući u obzir članak 220. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A8-0328/2017),

A.  budući da je godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine službeno predano predsjedniku Europskog parlamenta 17. svibnja 2017. i da je europska ombudsmanica gđa Emily O'Reilly predstavila izvješće Odboru za predstavke 30. svibnja 2017. u Bruxellesu;

B.  budući da je člancima 24. i 228. UFEU-a Europski ombudsman ovlašten primati pritužbe u vezi s nepravilnostima u djelovanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti;

C.  budući da je člankom 15. UFEU-a propisano da „institucije, tijela, uredi i agencije Unije, radi promicanja dobrog upravljanja i osiguranja sudjelovanja civilnog društva, pri svome radu koliko je god to moguće poštuju načelo otvorenosti djelovanja” i da „svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici ima pravo pristupa dokumentima institucija, tijela, ureda i agencija Unije”; budući da je za zaštitu prava građana i njihovih temeljnih sloboda ključno zajamčiti da se svim građanima pružaju visokokvalitetne usluge i da administracija EU-a odgovara na njihove potrebe i zabrinutosti;

D.  budući da se člankom 41. stavkom 1. Povelje o temeljnim pravima propisuje da „svatko ima pravo da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku”;

E.  budući da u članku 43. Povelje stoji da: „Svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici ima pravo obratiti se Europskom ombudsmanu u vezi s nepravilnostima u djelovanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti.”;

F.  budući da je glavni prioritet Europskog ombudsmana osigurati da se prava građana u potpunosti poštuju i da pravo na dobru upravu institucija, tijela, ureda ili agencija EU-a odražava najviše standarde;

G.  budući da je 2016. godine 15 797 građana zatražilo pomoć od službi Europskog ombudsmana, od kojih je njih 12 646 primilo savjet preko interaktivnog vodiča na mrežnoj stranici Europskog ombudsmana, dok je od preostalih zahtjeva njih 1271 proslijeđen drugamo radi informacija, a 1880 ih je u obliku pritužbi riješio ombudsman;

H.  budući da je tijekom 2016. Europski ombudsman obradio 1880 pritužbi, od čega ih je 711 bilo u nadležnosti, a 1169 nije bilo u nadležnosti Europskog ombudsmana;

I.  budući da je Europski ombudsman 2016. godine otvorio 245 istraga, od čega ih se 235 temeljilo na pritužbama, deset istraga bilo je na vlastitu inicijativu, a zatvorio je 291 istragu (278 na temelju pritužbi i 13 istraga na vlastitu inicijativu); budući da se većina istraga odnosila na Europsku komisiju (58,8 %), nakon koje slijede agencije EU-a (12,3 %), Europski parlament (6,5 %), Europski ured za odabir osoblja (5,7 %), Europska služba za vanjsko djelovanje (4,5 %), Europski ured za borbu protiv prijevara (0,8 %) i druge institucije (11,4 %);

J.  budući da Europski ombudsman svake godine primi velik broj pritužbi od pojedinaca i organizacija o upravi EU-a i budući da su tri najvažnija pitanja u istragama koje je Europski ombudsman zatvorio 2016. bila sljedeća: transparentnost i javni pristup informacijama i dokumentima (29,6 %); dobro upravljanje pitanjima osoblja EU-a (28,2 %) i kultura usluge (25,1 %); budući da ostala pitanja obuhvaćaju pravilnu uporabu diskrecijskog prava, među ostalim u postupcima povrede, dobro financijsko upravljanje bespovratnim sredstvima i ugovorima EU-a te poštovanje postupovnih i temeljnih prava; budući da relevantnost tih pitanja ističe ključnu ulogu Europskog ombudsmana u jamčenju potpune transparentnosti i nepristranosti postupaka donošenja odluka i uprave na razini EU-a, u cilju zaštite prava građana i jačanja njihova povjerenja i povjerenja javnosti;

K.  budući da je u svojem strateškom radu 2016. ured Europskog ombudsmana zatvorio pet strateških istraga i otvorio četiri nove, koje su se, među ostalim, odnosile na moguće sukobe interesa posebnih savjetnika i kašnjenja u ispitivanjima kemikalija, te je osim toga otvorio deset novih strateških inicijativa;

L.  budući da je Europski ombudsman pokrenuo opsežnu stratešku istragu o načinu na koji Komisija dodjeljuje i provodi procjene sukoba interesa za svoje posebne savjetnike koji često istodobno rade za klijente iz privatnog sektora i EU;

M.  budući da je Europski ombudsman istražio kodeks ponašanja za članove upravnog vijeća Europske investicijske banke (EIB) te primijetio da u njemu nije predviđena obveza podnošenja javne izjave o interesima ili davanje uvida u financijske interese;

N.  budući da je financijska kriza dovela do gospodarske i društvene krize, čime je potkopana vjerodostojnost institucija EU-a;

O.  budući da je Europski ombudsman utvrdio da propust Komisije iz razdoblja 2009. – 2014. da se pozabavi slučajem bivšeg povjerenika koji je prekršio kodeks ponašanja za povjerenike te da propisno istraži sukladnost ugovora o radu u privatnom sektoru tog povjerenika s obvezama iz Ugovora EU-a, predstavlja nepravilnost u djelovanju; budući da se zbog nepravilnosti u djelovanju, koje se odnose na poslijemandatne aktivnosti povjerenika, uključujući predsjednika Komisije, povećava nepovjerenje građana u Komisiju;

P.  budući da Europski ombudsman također surađuje s drugim međunarodnim organizacijama, kao što je UN, i dio je okvira EU-a predviđenog Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, čija je zadaća zaštita, promicanje i praćenje provedbe Konvencije na razini institucija EU-a;

Q.  budući da je prema istraživanju Flash Eurobarometer o građanstvu Europske unije iz ožujka 2016. devet od deset građana EU-a (87 %) upoznato sa svojim statusom građanina Unije i svojim pravom na podnošenje pritužbe Europskom parlamentu, Komisiji ili Europskom ombudsmanu;

1.  odobrava godišnje izvješće za 2016. koje je predstavila europska ombudsmanica i pohvaljuje njezino jasno izlaganje koje je jednostavno za čitanje te u kojemu se navode najvažnije činjenice i brojke u pogledu rada Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine;

2.  čestita gđi Emily O'Reilly na njezinu izvrsnom radu na poboljšanju kvalitete i pristupačnosti službi Europskog ombudsmana te na njezinoj suradnji i pozitivnom angažmanu s Parlamentom, osobito Odborom za predstavke, kao i s drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a;

3.  prima na znanje ulogu strateških istraga i inicijativa te podupire one koje ombudsmanica provodi na vlastitu inicijativu, a koje su posvećene strateški važnim temama od javnog interesa za europske građane; pohvaljuje napore ombudsmanice da bolje iskoristi svoj strateški rad u omogućavanju kolektivnog rješavanja predmeta na temelju pritužbi sa sličnim sadržajem;

4.  pozdravlja odlučnost Europskog ombudsmana da se odmah i učinkovito odgovori na potrebe i zabrinutosti građana EU-a te podupire nove metode rada i pojednostavljeni postupak rješavanja predmeta uveden 2016., čime se omogućuje veća fleksibilnost i učinkovitost te veći utjecaj na veći broj građana;

5.  slaže se s time da trenutačni i dosad nezabilježeni problemi s kojima se EU suočava, kao što su nezaposlenost, gospodarske i socijalne nejednakosti, migracijska kriza i Brexit, prisiljavaju sve institucije, tijela, urede i agencije Unije, uključujući Europskog ombudsmana, da ulažu više truda i pokazuju veću predanost u radu kako bi se zajamčile najviše razine socijalne pravde, odgovornosti i transparentnosti na razini EU-a;

6.  ističe potrebu za poboljšanjem socijalnog dijaloga;

7.  ističe da je povjerenje između građana i institucija od ključne važnosti u trenutačnoj gospodarskoj klimi;

8.  prima na znanje da je ured Europskog ombudsmana dosad ostvario drugu po redu najvišu stopu sukladnosti sa svojim odlukama i/ili preporukama; preporučuje da Europski ombudsman i dalje bude na oprezu i utvrdi razloge za nesukladnost s njegovim preporukama te obavijesti Europski parlament o svim opetovanim slučajevima nesukladnosti administracije EU-a;

9.  prima na znanje sve manji broj istraga koje je Europski ombudsman proveo tijekom 2016. (245 tijekom 2016., 261 tijekom 2015.) u vezi s institucijama EU-a; potiče institucije, tijela, urede i agencije EU-a da u razumnom roku odgovore i reagiraju na kritičke napomene Europskog ombudsmana te da poboljšaju svoju stopu usklađenosti s preporukama i/ili odlukama Europskog ombudsmana;

10.  prima na znanje da je tijekom 2016. većina predmeta koje je rješavao Europski ombudsman zatvorena u roku od 12 mjeseci i da je prosječno vrijeme potrebno za zatvaranje istrage bilo 10 mjeseci, sa samo 30 % predmeta zatvorenih nakon 12 ili više mjeseci; potiče ombudsmanicu da dodatno poboljša svoje metode rada i da smanji vrijeme potrebno za rješavanje pritužbi, posebno u predmetima koji su nakon 12 mjeseci i dalje otvoreni, ne ugrožavajući pritom učinkovitost svojeg rada;

11.  prima na znanje da istrage povezane s transparentnosti, posebno one koje se odnose na pitanja povezana s transparentnosti u postupcima donošenja odluka, transparentnosti lobista i pristupom dokumentima EU-a, opet čine najveći udio predmeta koje Europski ombudsman rješava, nakon kojih slijede drugi problemi povezani s nizom pitanja, od kršenja temeljnih prava i etičkih pitanja do ugovora i bespovratnih sredstava EU-a;

12.  naglašava ključnu ulogu transparentnosti, dobre uprave te institucijskih sustava provjere i ravnoteže u radu institucija EU-a; žali zbog toga što istrage koje se odnose na transparentnost i pristup informacijama i dokumentima neprestano čine više od 20 % svih istraga podnesenih Europskom ombudsmanu i što su već godinama velik problem za građane EU-a; poziva institucije EU-a da proaktivno objavljuju informacije i dokumente kako bi se povećala transparentnost i smanjile nepravilnosti u djelovanju;

13.  smatra da pristup dokumentima institucija EU-a i njihova maksimalna transparentnost mora biti pravilo; podsjeća na sudsku praksu Suda EU-a kojom je utvrđeno da građani Unije imaju pravo na javni pristup dokumentima institucija, tijela i drugih agencija Unije te da se moguća odstupanja i iznimke od tog prava uvijek trebaju procjenjivati s obzirom na načela transparentnosti i demokracije, kao preduvjet za ostvarenje njihovih demokratskih prava; smatra da je potrebna revizija Uredbe (EZ) br. 1049/2001 kako bi se olakšao rad Europskog ombudsmana u nadgledanju odobravanja pristupa dokumentima Parlamenta, Vijeća i Komisije;

14.  poziva Komisiju da poboljša transparentnost i pristup dokumentima i informacijama o postupcima EU Pilot u vezi sa zaprimljenim predstavkama te o postupcima EU Pilot i postupcima zbog povrede koji su već zatvoreni; ističe važnost zajedničkih redovitih daljnjih mjera Komisije i Parlamenta; potiče nastavak strateške istrage Europskog ombudsmana o transparentnosti Komisije u rješavanju pritužbi u vezi s kršenjem prava u okviru postupaka EU Pilot te poziva Europskog ombudsmana na odlučnost i opreznost u nastavku istraživanja tog pitanja tijekom 2017. godine; smatra da bi neopravdana kašnjenja pri obradi pokrenutih postupaka zbog povrede i postupaka EU Pilot također mogla pripadati području nepravilnosti u djelovanju;

15.  pohvaljuje odlučnost Europskog ombudsmana da se ostvari najviša razina transparentnosti u postupku donošenja odluka u EU-u; ističe potrebu za praćenjem provedbe preporuka Europskog ombudsmana u pogledu transparentnosti u trijalozima; poziva Vijeće i Komisiju da objave relevantne informacije o odlukama donesenim u trijalozima; nadalje, ponovno ističe potrebu za potpunom i većom transparentnosti u trgovinskim sporazumima i pregovorima te poziva Europskog ombudsmana na neprekidno ulaganje napora u praćenje transparentnosti pri pregovorima o svim trgovinskim sporazumima EU-a s trećim zemljama, istodobno imajući na umu da se time ne bi smio ugroziti pregovarački položaj EU-a;

16.  ponovno ističe važnost potpune transparentnosti svih institucija EU-a u pregovorima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije, bez ugrožavanja pregovaračkog položaja strana; poziva Europskog ombudsmana da prati poštovanje transparentnosti tijekom pregovora o povlačenju;

17.  poziva na veću transparentnost u postupku donošenja odluka u području gospodarstva i financija u EU-u, osobito u području bankovnog nadzora koji provodi Europska središnja banka; nadalje, podupire preporuke ombudsmanice za povećanje transparentnosti Europske investicijske banke i Euroskupine te za jačanje njihovih internih pravila o etičkom postupanju, prepoznajući istodobno napore koje je poduzela u tom pogledu i činjenicu da se Uredba (EZ) br. 1049/2001 ne primjenjuje na Euroskupinu jer ona nije institucija ili tijelo u smislu Ugovora; poziva na postupanje u skladu s preporukama Europskog ombudsmana u pogledu revizije mehanizma za podnošenje pritužbi Europske investicijske banke te ističe važnost neovisnog mehanizma za podnošenje pritužbi; poziva Europskog ombudsmana da preuzme aktivniju ulogu u osiguravanju daljnje vjerodostojnosti i učinkovitosti novog mehanizma za podnošenje pritužbi Europske investicijske banke, poštujući načela operativne neovisnosti, transparentnosti, pristupačnosti, pravodobnosti i odgovarajućih resursa;

18.  izražava punu potporu u pogledu krajnjeg cilja Europskog ombudsmana, a to je jačanje struktura i institucija odgovornosti i transparentnosti na razini EU-a te postizanje veće kvalitete demokracije u Europi;

19.  prima na znanje nalaze Europskog ombudsmana o nepravilnoj primjeni kodeksa ponašanja za povjerenike; ističe važnost visokih moralnih i etičkih standarda u administraciji EU-a te prima na znanje odluku Komisije da se razdoblje mirovanja za bivše povjerenike produlji na dvije godine, a za bivše predsjednike Komisije na tri godine, ali smatra da se u svim institucijama EU-a trebaju primjenjivati stroža etička pravila, koja trebaju vrijediti za političare EU-a i za osoblje, u cilju jamčenja poštovanja obveze časnog i diskretnog ponašanja te potpune neovisnosti o privatnom sektoru; poziva Komisiju da zajamči proaktivno objavljivanje i potpunu transparentnost u pogledu radnih mjesta bivših povjerenika Komisije nakon prestanka obnašanja dužnosti; podupire preporuke Europskog ombudsmana za daljnju reviziju kodeksa u skladu s obvezama iz Ugovora, kojom bi se pravila pojasnila i pojednostavnila za provedbu, kako bi se osigurala vjerodostojnost, nepristranost i nepostojanje sukoba interesa u pojedinačnim predmetima; potiče Europskog ombudsmana da nastavi nadgledati i ocjenjivati razinu neovisnosti ad hoc etičkog odbora Komisije;

20.  prima na znanje korake koje je poduzela Komisija kao odgovor na preporuke Europskog ombudsmana o tome kako se provode pravila za osoblje EU-a kojima se uređuje takozvani fenomen „rotirajućih vrata” te s nestrpljenjem iščekuje istragu Europskog ombudsmana o praćenju u kojoj se ocjenjuje funkcioniranje novih pravila u praksi;

21.  poziva ombudsmanicu da nastavi raditi na osiguravanju pravodobnog objavljivanja imena svih dužnosnika EU-a uključenih u predmete „rotirajućih vrata” i da zajamči potpunu transparentnost u pogledu svih informacija povezanih s tim;

22.  podupire predanost Europskog ombudsmana poboljšanju transparentnosti lobiranja EU-a te poziva Komisiju da u potpunosti poštuje prijedloge Europskog ombudsmana za poboljšanje registra transparentnosti EU-a tako što će ga učiniti obveznim središnjim čvorištem transparentnosti za sve institucije i agencije EU-a; ističe da u tu svrhu treba jasno djelovati i razviti usklađene i učinkovite rasporede rada; ističe važnost veće transparentnosti, među ostalim u pogledu informacija o financiranju, interesnim skupinama i financijskim interesima;

23.  pozdravlja stratešku istragu Europskog ombudsmana o načinu na koji Komisija procjenjuje sukob interesa za svoje posebne savjetnike; poziva Komisiju na potpunu provedbu preporuka Europskog ombudsmana za postupak imenovanja posebnih savjetnika, pri čemu treba procijeniti svaki potencijalni sukob interesa prije i nakon njihova imenovanja te pružiti javni pristup i informacije u pogledu dokumenata i sastanaka;

24.  podupire stratešku istragu Europskog ombudsmana o stručnim skupinama Komisije; poziva Europskog ombudsmana da zajamči da se u novim pravilima Komisije poboljša upravljanje sukobom interesa te uravnotežena i jednaka zastupljenost svih dionika, među ostalim društvenih dionika, kao i popis svih stručnjaka u registru transparentnosti EU-a;

25.  prima na znanje stajalište Komisije u pogledu transparentnosti sastanaka s lobistima duhanske industrije i mjere u pogledu transparentnosti koje je provela Glavna uprava za zdravlje; ponavlja poziv Komisiji da promijeni svoju praksu i učini svoj rad u potpunosti transparentnim objavljivanjem na internetu podataka koji se odnose na sve sastanke s lobistima ili s njihovim pravnim zastupnicima, kao i zapisnika s tih sastanaka, u skladu s obvezama na temelju Okvirne konvencije UN-a o nadzoru nad duhanom (FCTC);

26.  pozdravlja praktične preporuke Europskog ombudsmana za interakciju javnih dužnosnika s lobistima; potiče Europskog ombudsmana da osposobljavanjem, seminarima i povezanim potpornim mjerama među članovima osoblja u svim institucijama EU-a poveća razinu osviještenosti o tim preporukama te poziva sve institucije EU-a da provode Kodeks dobrog administrativnog postupanja Europskog ombudsmana i mjere transparentnosti iz Okvirne konvencije UN-a o nadzoru nad duhanom (FCTC); ponovno ističe svoj poziv na učinkovito poboljšanje Kodeksa dobrog administrativnog postupanja donošenjem obvezujuće uredbe o tom pitanju tijekom aktualnog zakonodavnog saziva;

27.  pohvaljuje stratešku istragu Europskog ombudsmana o pristupu dokumentima povezanim s pripremnim tijelima Vijeća, uključujući njegove odbore, radne skupine i Odbor stalnih predstavnika (COREPER), u raspravama o nacrtima zakonodavnih akata EU-a; potiče Europskog ombudsmana da uputi poziv Vijeću da poboljša transparentnost svojih sastanaka s dionicima i donesenih odluka, da poštuje zahtjeve za pristup dokumentima te da taj pristup osigurava pravodobno i bez kašnjenja;

28.  pohvaljuje rad Europskog ombudsmana u rješavanju pitanja od općeg javnog interesa, kao što su temeljna prava, sigurnost i djelotvornost lijekova, zaštita okoliša i zdravlja te zaštita od okolišnih rizika; poziva ombudsmanicu da prati svoje prijedloge upućene Europskoj agenciji za kemikalije o destimulaciji u pogledu testiranja na životinjama kada se novi kozmetički proizvodi registriraju na tržištu te one upućene EPSO-u o primjeni načela više sile i transparentnosti u natječajima EPSO-a;

29.  prima na znanje iskustvo Ombudsmana u rješavanje slučajeva nepravilnosti u djelovanju u institucijama EU-a povezanih sa spolnim uznemiravanjem i zlostavljanjem na radnom mjestu, kao što je bio slučaj u vezi s pritužbom 1283/2012/AN; u svjetlu svoje Rezolucije od 26. listopada 2017. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja te svoje odluke o osnivanju radne skupine neovisnih stručnjaka sa zaduženjem da razmotri situaciju u pogledu spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u Parlamentu, poziva Ombudsmana da također ispita situaciju u pogledu spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a te da da preporuke i primjere najbolje prakse za sprečavanje novih slučajeva u institucijama EU-a;

30.  podupire ulogu Europskog ombudsmana u oblikovanju proaktivne i transparentne politike u pogledu kliničkih ispitivanja koja provodi Europska agencija za lijekove (EMA), a posebno preporuke Europskog ombudsmana u pogledu odobrenja Humire, jednog od najprodavanijih lijekova u svijetu koji se upotrebljava u liječenju Crohnove bolesti; potiče Europskog ombudsmana da nastavi s praćenjem EMA-e kako bi se osiguralo da zadovoljava najviše standarde transparentnosti i pristupa informacijama o kliničkim ispitivanjima, odnosno standarde koji su u interesu javnosti te koji su važni za liječnike, bolesnike i istraživače;

31.  poziva ombudsmanicu da dodatno ispita prakse u agencijama EU-a, s posebnim naglaskom na Europskoj agenciji za sigurnost hrane i Europskoj agenciji za kemikalije u pogledu Dokumenata o Monsantu i mogućih posljedica u pogledu povjerljivosti i sukoba interesa;

32.  pozdravlja istrage ombudsmanice koje su uslijedile nakon pritužbi osoba s invaliditetom i potiče njezin rad u svojstvu aktivne sudionice u Okviru EU-a za Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom te njezin doprinos provedbi Europske strategije za osobe s invaliditetom; ponovno potvrđuje svoju punu potporu potpunoj provedbi te Konvencije na razini EU-a;

33.  poziva Europskog ombudsmana da zajamči da će Komisija uzeti u obzir prijedloge i preporuke Ombudsmana za buduću reviziju instrumenta europske građanske inicijative kako bi se zajamčilo da postupci i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu budu uistinu jasni, jednostavni, lako primjenjivi i proporcionalni;

34.  poziva Europskog ombudsmana da zajamči pomoć Komisije pri stvaranju infrastrukture za pravno savjetovanje o europskoj građanskoj inicijativi te pravnog okvira kojim se štite članovi te inicijative;

35.  podsjeća da su zviždači ključni čimbenici u otkrivanju slučajeva nepravilnosti u djelovanju i podupire mjere institucija EU-a za učinkovito poticanje zviždanja i zaštitu zviždača od odmazde te poziva Europskog ombudsmana da dodatno ocijeni provedbu novih unutarnjih pravila o zviždačima u institucijama EU-a; potiče na praćenje istraga Europskog ombudsmana iz 2015. o unutarnjim pravilima institucija EU-a o zviždačima; pozdravlja pravila Europskog ombudsmana u tom području i potiče druge institucije EU-a da ih upotrijebe kao smjernicu; ponavlja svoj poziv na donošenje horizontalnog zakonodavstva EU-a o zviždačima kojim bi se utvrdili primjereni kanali i postupci za prijavljivanje svih oblika nepravilnosti u djelovanju, kao i odgovarajuća zaštita i pravna jamstva na svim razinama za dotične pojedince;

36.  predlaže reviziju Statuta Europskog ombudsmana kako bi se ombudsman ovlastio za istragu o navodnom nepoštovanju Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima institucija i tijela EU-a te za donošenje odluka o objavljivanju relevantnih dokumenata;

37.  pozdravlja inicijativu Europskog ombudsmana za utvrđivanje najboljih praksi u administraciji EU-a te za to da se Nagradom Europskog ombudsmana za dobru upravu na njih skrene veća pozornost javnosti;

38.  potiče Europskog ombudsmana na nastavak suradnje s nacionalnim pučkim pravobraniteljima preko Europske mreže pučkih pravobranitelja; podupire ideju za održavanje godišnje konferencije Europske mreže pučkih pravobranitelja u Bruxellesu, koja je prvi put održana 2016., i predanost Komisije učinkovitijoj suradnji s tom Mrežom;

39.  otvoren je za ideju održavanja godišnje konferencije Europske mreže pučkih pravobranitelja uzevši u obzir izravne veze između Odbora za predstavke i Europskog ombudsmana;

40.  podsjeća da Europska mreža pučkih pravobranitelja može imati važnu ulogu u zaštiti prava građana EU-a pri pregovorima o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a;

41.  pohvaljuje Europskog ombudsmana zbog održavanja sastanaka s pojedinačnim nacionalnim pučkim pravobraniteljima i organizacijama civilnog društva te poslovnim organizacijama; potiče Europskog ombudsmana da ponovi te sastanke u svim državama članicama i da dalje povećava razinu osviještenosti o tome što ured Europskog ombudsmana može učiniti za europske građane i poslovne subjekte;

42.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i izvješće Odbora za predstavke proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu, vladama i parlamentima država članica te njihovim ombudsmanima ili sličnim nadležnim tijelima.

(1) SL L 113, 4.5.1994., str. 15.
(2) SL C 72 E, 21.3.2002., str. 331.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti