Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2076(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0371/2017

Předložené texty :

A8-0371/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0454

Přijaté texty
PDF 396kWORD 44k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018
P8_TA(2017)0454A8-0371/2017
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 (COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0270 – C8-0161/2017),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na výsledky trialogu ze dne 17. listopadu 2017,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0371/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014(4), je na vyplácení záloh vyčleněna částka 50 000 000 EUR prostřednictvím prostředků zapsaných v souhrnném rozpočtu Unie;

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2018/508.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí