Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2077(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0370/2017

Předložené texty :

A8-0370/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0455

Přijaté texty
PDF 406kWORD 44k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0271 – C8-0163/2017),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1) (nařízení o VFR), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na článek 12 této dohody,

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, který přijala Komise dne 29. června 2017 (COM(2017)0400), ve znění návrhu na změnu č. 1/2018 (COM(2017)0615),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, který přijala Rada dne 4. září 2017 a postoupila Evropskému parlamentu dne 13. září 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2018, který Evropský parlament přijal dne 25. října 2017(3),

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 18. listopadu 2017 (14587/17 – C8-0416/2017),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0370/2017),

A.  vzhledem k tomu, že po posouzení všech možností pro přerozdělení prostředků na závazky v rámci okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) se zdá být nutné uvolnit prostředky na závazky z nástroje pružnosti;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 nad rámec stropu okruhu 3 o částku 817,1 milionu EUR na financování opatření k řešení migrace, přílivu uprchlíků a bezpečnostních hrozeb;

C.  vzhledem k tomu, že dohodovací výbor svolaný k projednávání rozpočtu na rok 2018 souhlasil s tím, aby byla uvolněna další částka ve výši 20,2 milionu EUR v důsledku zvýšení prostředků v okruhu 3;

1.  konstatuje, že stropy okruhu 3 na rok 2018 neumožňují odpovídajícím způsobem financovat naléhavá opatření k řešení migrace, přílivu uprchlíků a bezpečnostních hrozeb;

2.  souhlasí proto s tím, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 837,2 milionu EUR v prostředcích na závazky;

3.  souhlasí dále s navrhovaným přidělením odpovídajících prostředků na platby ve výši 464 milionů EUR v roce 2018, 212,7 milionu EUR v roce 2019, 126,4 milionu EUR v roce 2020 a 34,2 milionu EUR v roce 2021;

4.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu dokazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější;

5.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že prostředky na platby pocházející z prostředků na závazky, které byly původně uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, je možné započítávat pouze nad rámec stropů VFR;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0408.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2018/8.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí