Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2077(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0370/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0370/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0455

Usvojeni tekstovi
PDF 331kWORD 49k
Četvrtak, 30. studenog 2017. - Bruxelles
Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. studenoga 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0271 – C8-0163/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) (Uredba o VFO) te posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. koji je Komisija usvojila 29. lipnja 2017. (COM(2017)0400), kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2018 (COM(2017)0615),

–  uzimajući u obzir stajalište o Nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2017. i proslijedilo Europskom parlamentu 13. rujna 2017. (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 25. listopada 2017. o nacrtu općeg proračuna za 2018.(3),

–  uzimajući u obzir zajedničke tekstove koje je Odbor za mirenje prihvatio 18. studenoga 2017. (14587/17 – C8-0416/2017),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0370/2017),

A.  budući da se, nakon razmatranja svih mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u okviru naslova 3. (Sigurnost i građanstvo), mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza čini nužnom;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi se sredstva u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2018. nadopunila do iznosa od 817,1 milijuna EUR iznad gornje granice naslova 3. radi financiranja mjera u području migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji;

C.  budući da je Odbor za mirenje, sazvan radi proračuna za 2018., pristao na daljnju mobilizaciju 20,2 milijuna EUR kao rezultat povećanja sredstava u naslovu 3.;

1.  napominje da u okviru gornjih granica naslova 3. u 2018. nije moguće odgovarajuće financiranje hitnih mjera u području migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji;

2.  stoga se slaže da se instrument fleksibilnosti mobilizira u iznosu od 837,2 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

3.  slaže se i s predloženom dodjelom odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje u iznosu od 464 milijuna EUR u 2018., 212,7 milijuna EUR u 2019., 126,4 milijuna EUR u 2020. i 34,2 milijuna EUR u 2021.;

4.  ponavlja da se mobilizacijom ovog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilniji;

5.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza prethodno mobiliziranih preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica VFO-a;

6.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

7.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0408.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2018/8.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti