Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2077(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0370/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0370/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 30/11/2017 - 8.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0455

Elfogadott szövegek
PDF 254kWORD 45k
2017. november 30., Csütörtök - Brüsszel
A Rugalmassági Eszköz igénybevétele a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. november 30-i állásfoglalása a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0271 – C8-0163/2017),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) (a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló, az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal (COM(2017)0615) módosított általános költségvetési tervezetére, amelyet a Bizottság 2017. június 29-én fogadott el (COM(2017)0400),

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló, a Tanács által 2017. szeptember 4-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2017. szeptember 13-án továbbított álláspontra (11815/2017 – C8‑0313/2017),

–  tekintettel a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetről szóló, 2017. október 25-i álláspontjára(3),

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által 2017. november 18-án jóváhagyott közös szövegtervezetre (14587/17 – C8-0416/2017),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0370/2017),

A.  mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 3. fejezeten (Biztonság és uniós polgárság) belüli átcsoportosításával kapcsolatos valamennyi lehetőség mérlegelését követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz kötelezettségvállalási előirányzatok javára történő igénybevétele;

B.  mivel a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a 3. fejezet felső határértékén felül 817,1 millió euróval egészítsék ki az Európai Unió 2018. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések területén hozott intézkedések finanszírozására;

C.  mivel a 2018. évi költségvetés tárgyában összehívott egyeztetőbizottság a 3. fejezet megerősítésének eredményeképpen megállapodott további 20,2 millió EUR igénybevételéről;

1.  megállapítja, hogy a 3. fejezet 2018-as felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültáradattal és biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására;

2.  ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 837,2 millió EUR összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével;

3.  egyetért továbbá azzal a javaslattal, hogy 2018-ban 464 millió EUR, 2019-ben 212,7 millió EUR, 2020-ban 126,4 millió EUR, 2021-ben pedig 34,2 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot állítsanak be e célból;

4.  ismételten hangsúlyozza, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra rávilágít arra a döntő fontosságú igényre, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie;

5.  ismételten hangot ad annak a régóta képviselt álláspontjának, hogy a Rugalmassági Eszköz révén korábban igénybe vett kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a többéves pénzügyi keret felső határértékein túlmenően lehessen bevezetni a költségvetésbe;

6.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

7.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

8.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(2) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0408.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2018/8 határozattal.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat