Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2096(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0363/2017

Předložené texty :

A8-0363/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.8

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0459

Přijaté texty
PDF 401kWORD 45k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Žádost, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity
P8_TA(2017)0459A8-0363/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o žádosti, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity (2017/2096(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byla Ana Gomesová zbavena imunity, kterou dne 30. května 2017 předalo stálé zastoupení Portugalska při Evropské unii a již podepsal zástupce státního zástupce v rámci trestního řízení vedeného státním zastupitelstvím pro okres Vila Reale, pobočku soudu s obecnou příslušností v Peso da Régua (ref. č. NUIPC 430/16.6T9LSBP) a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 12. června 2017,

–  poté, co Ana Gomesoá dostala možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 157 odst. 2 Ústavy Portugalské republiky a článek 11 statutu poslanců národního shromáždění Portugalské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0363/2017),

A.  vzhledem k tomu, že státní zástupce ze státního zastupitelství pro okres Vila Reale, pobočky soudu s obecnou příslušností v Peso da Régua, předložil žádost o to, aby Ana Gomesová byla zbavena poslanecké imunity v souvislosti s výroky, které poslankyně Gomesová pronesla v rozhovoru pro deník Diàrio de Noticias a jež tento deník zveřejnil dne 29. dubna 2016 na internetu; vzhledem k tomu, že tato žádost byla předložena, aby proti poslankyni Gomesové mohlo být zahájeno trestní řízení a aby mohla být v rámci tohoto řízení vyslechnuta;

B.  vzhledem k tomu, že ve zmíněném článku se hovořilo o prohlídkách souvisejících s loděnicemi ve Vianě a že poslankyně Gomesová ve spojitosti s prodejem trajektu Atlantida, který byl podle ní prodán „za babku“, prohlásila: „Je to signál, že se něco hýbe v případě flagrantní korupce.“;

C.  vzhledem k tomu, že podle nahlášených skutečností je poslankyně Gomesová teoreticky podezřelá ze tří trestných činů, totiž z urážky organizace, orgánu nebo právnické osoby, tj. trestných činů ve smyslu čl. 187 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a článku 183 trestního zákoníku, jichž se dopustila vůči dvěma poškozeným stranám, a vzhledem k tomu že, trestní sazba za takový trestný čin je odnětí svobody až na dva roky nebo peněžitý trest ve výši nejméně 120 denních sazeb;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie poslanci Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

E.  vzhledem k tomu, že článek 5 jednacího řádu Evropského parlamentu stanoví, že při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity jedná Parlament v zájmu zachování své integrity jakožto demokratického zákonodárného shromáždění a s cílem zajistit nezávislost poslanců při plnění jejich povinností;

F.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie uznal, že prohlášení poslance učiněné mimo Evropský parlament může představovat vyjádření názoru během výkonu jeho funkce ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7, jedná-li se o subjektivní hodnocení vyjádřené v přímé a zjevné souvislosti s výkonem funkce daného poslance Evropského parlamentu, a přitom není důležité místo, kde k prohlášení došlo, ale jeho samotný obsah a povaha;

G.  vzhledem k tomu, že v dnešní době se politické diskuse vedou stále častěji mimo prostory Parlamentu, prostřednictvím komunikačních prostředků, které sahají od tiskových prohlášení přes rozhovory až k blogům a internetu;

H.  vzhledem k tomu, že prohlášení poslankyně Gomesové pronesená při dotčeném rozhovoru byla učiněna během výkonu funkce poslankyně Evropského parlamentu a zejména v rámci povinností vyplývajících z její funkce místopředsedkyně vyšetřovacího výboru pověřeného prošetřením údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování práva Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky;

I.  vzhledem k tomu, že tvrzení poslankyně Gomesové jsou přímo spjata s jejími prohlášeními v televizním pořadu „TVI24 – Cara a Cara – Ana Gomesová versus Carlos Abreu Amorim“ (TVI24 – Z očí do očí – Ana Gomesová versus Carlos Abreu Amorim) vysílaném dne 29. listopadu 2013, v souvislosti s nimiž Evropský parlament její poslaneckou imunitu ochránil(2);

J.  vzhledem k tomu, že prohlášení poslankyně Gomesové byla tedy učiněna v rámci jejího působení v Evropském parlamentu;

1.  rozhodl, že se Ana Gomesová nezbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému úřadu Portugalské republiky a Aně Gomesové.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2014 o žádosti, aby byla paní Ana Gomesová zbavena imunity (Úř. věst. C 285, 5.8.2016, s. 19).

Právní upozornění - Ochrana soukromí