Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0196(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0353/2017

Esitatud tekstid :

A8-0353/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/11/2017 - 8.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0461

Vastuvõetud tekstid
PDF 235kWORD 47k
Neljapäev, 30. november 2017 - Brüssel
ELi-Egiptuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Egiptuse osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) ***
P8_TA(2017)0461A8-0353/2017

Euroopa Parlamendi 30. novembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Egiptuse Araabia Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta (11965/2017 – C8‑0345/2017 – 2017/0196(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11965/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu projekti, milles sätestatakse Egiptuse Araabia Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (11926/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta otsust (EL) 2017/1324, mis käsitleb liidu osalemist mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)(1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 186 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8‑0345/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8‑0353/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Egiptuse Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT L 185, 18.7.2017, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika