Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0196(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0353/2017

Teksty złożone :

A8-0353/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0461

Teksty przyjęte
PDF 319kWORD 47k
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - Bruksela
Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określająca warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) ***
P8_TA(2017)0461A8-0353/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określającej warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (11965/2017 – C8-0345/2017 – 2017/0196(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11965/2017),

–  uwzględniając projekt Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republika Egiptu, określającej warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (11926/2017),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0345/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0353/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Arabskiej Republiki Egiptu.

(1) Dz.U. L 185 z 18.7.2017, s.1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności