Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0197(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0354/2017

Внесени текстове :

A8-0354/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0462

Приети текстове
PDF 459kWORD 48k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир: участие на Алжир в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
P8_TA(2017)0462A8-0354/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11964/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11924/2017),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0346/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0354/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Алжирската демократична народна република.

(1) OВ L 185, 18.7.2017 г., стp. 1.

Правна информация - Политика за поверителност