Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0197(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0354/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0354/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/11/2017 - 8.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0462

Hyväksytyt tekstit
PDF 231kWORD 38k
Torstai 30. marraskuuta 2017 - Bryssel
EU:n ja Algerian sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Algerian osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) ***
P8_TA(2017)0462A8-0354/2017

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 30. marraskuuta 2017 esityksestä neuvoston päätökseksi Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11964/2017),

–  ottaa huomioon luonnoksen Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavaksi Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevaksi sopimukseksi (11924/2017),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/1324 unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA)(1),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0346/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8‑0354/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 185, 18.7.2017, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö