Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0197(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0354/2017

Ingivna texter :

A8-0354/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.11

Antagna texter :

P8_TA(2017)0462

Antagna texter
PDF 236kWORD 41k
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Algeriet: Algeriets deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) ***
P8_TA(2017)0462A8-0354/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 30 november 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet som fastställer villkoren för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11964/2017),

–  med beaktande av utkastet till avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet som fastställer villkoren för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (11924/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 av den 4 juli 2017 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0346/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0354/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Demokratiska folkrepubliken Algeriet.

(1) EUT L 185, 18.7.2017, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy