Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0200(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0355/2017

Texte depuse :

A8-0355/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/11/2017 - 8.12

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0463

Texte adoptate
PDF 241kWORD 47k
Joi, 30 noiembrie 2017 - Bruxelles
Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Iordania: participarea Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) ***
P8_TA(2017)0463A8-0355/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11966/2017),

–  având în vedere proiectul de acord de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (11927/2017),

–  având în vedere Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0343/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0355/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Hașemit al Iordaniei.

(1) JO L 185, 18.7.2017, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate