Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0148(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0361/2017

Внесени текстове :

A8-0361/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.16

Приети текстове :

P8_TA(2017)0467

Приети текстове
PDF 459kWORD 48k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Присъединяване на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
P8_TA(2017)0467A8-0361/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0357 – C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2017)0357),

–  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

–  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0233/2017),

–  като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз(1) относно изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

–  като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0361/2017),

1.  одобрява разрешаването на Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1) Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Правна информация - Политика за поверителност