Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0148(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0361/2017

Predkladané texty :

A8-0361/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/11/2017 - 8.16

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0467

Prijaté texty
PDF 251kWORD 42k
Štvrtok, 30. novembra 2017 - Brusel
Pristúpenie Gruzínska a Juhoafrickej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
P8_TA(2017)0467A8-0361/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 30. novembra 2017 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Luxembursko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Gruzínska a Juhoafrickej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2017)0357 – C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2017)0357),

–  so zreteľom na článok 38 ods. 4 Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0233/2017),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora(1), podľa ktorého vyhlásenie o prijatí pristúpenia k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej vonkajšej právomoci Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0361/2017),

1.  schvaľuje oprávnenie Luxemburska a Rumunska prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Gruzínska a Juhoafrickej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

(1) Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EÚ:C:2014:2303.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia