Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0207(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0261/2017

Předložené texty :

A8-0261/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 21
CRE 29/11/2017 - 21

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.12
CRE 14/09/2017 - 8.12
PV 30/11/2017 - 8.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0469

Přijaté texty
PDF 406kWORD 43k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru ***I
P8_TA(2017)0469A8-0261/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0447),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 209 odst. 1 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0264/2016),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. října 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0261/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení a které bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L, společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 30. listopadu 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 230/2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru
P8_TC1-COD(2016)0207

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2306.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení týkající se zdrojů financování opatření pomoci podle článku 3a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru:

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly, že budování kapacit na podporu rozvoje a podporu bezpečnosti v zájmu rozvoje by mělo být financováno v rámci okruhu IV víceletého finančního rámce na období 2014–2020, a to především prostřednictvím přerozdělení prostředků, přičemž je třeba zachovat v nejvyšší možné míře finanční rovnováhu mezi všemi nástroji. Aniž jsou dotčeny výsady rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu, nemělo by navíc takové přerozdělení prostředků zahrnovat použití finančních prostředků vyčleněných na opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020.

Právní upozornění - Ochrana soukromí