Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0207(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0261/2017

Texte depuse :

A8-0261/2017

Dezbateri :

PV 29/11/2017 - 21
CRE 29/11/2017 - 21

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.12
CRE 14/09/2017 - 8.12
PV 30/11/2017 - 8.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0469

Texte adoptate
PDF 330kWORD 44k
Joi, 30 noiembrie 2017 - Bruxelles
Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace ***I
P8_TA(2017)0469A8-0261/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0447),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 209 alineatul (1) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0264/2016),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 octombrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0261/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene împreună cu actul legislativ final;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 30 noiembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace
P8_TC1-COD(2016)0207

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/2306.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație privind sursele de finanțare a măsurilor de asistență care intră sub incidența articolului 3a din Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace

Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord că finanțarea consolidării capacităților pentru sprijinirea dezvoltării și a securității pentru dezvoltare ar trebui să se facă în cadrul rubricii IV din cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în primul rând prin realocări, menținând totodată, în cea mai mare măsură posibilă, echilibrul financiar între toate instrumentele. În plus, fără a aduce atingere prerogativelor autorității bugetare în cadrul procedurii bugetare anuale, aceste realocări nu ar trebui să includă utilizarea creditelor alocate pentru măsuri prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate