Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0363(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0302/2017

Předložené texty :

A8-0302/2017

Rozpravy :

PV 30/11/2017 - 2
CRE 30/11/2017 - 2

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.19

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0470

Přijaté texty
PDF 397kWORD 46k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii ***I
P8_TA(2017)0470A8-0302/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0853),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu  se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0479/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. listopadu 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0302/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 132, 26.4.2017, s. 1.
(2) Úř. věst. C 173, 31.5.2017, s. 41.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 30. listopadu 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii
P8_TC1-COD(2016)0363

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2017/2399.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí