Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0371(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0306/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0306/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.21

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0472

Usvojeni tekstovi
PDF 416kWORD 51k
Četvrtak, 30. studenog 2017. - Bruxelles
Administrativna suradnja i suzbijanje prijevare u području poreza na dodanu vrijednost *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 30. studenoga 2017. o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2016)0755),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0003/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0306/2017),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Procjenjuje se da manjak PDV-a u Uniji iznosi oko 12,8 % ili 152 milijarde EUR godišnje, uključujući 50 milijardi EUR u okviru prekograničnih prijevara u području PDV-a, što pokazuje da je PDV važno pitanje koje se treba razmotriti na razini Unije.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)   Budući da pod posebnim programima država članica identifikacije naplaćuje i nadzire PDV u ime država članica potrošnje, primjereno je osigurati mehanizam prema kojemu bi država članica identifikacije primila naknadu od predmetnih država članica potrošnje kojom se nadoknađuju svi troškovi naplate i nadzora. Međutim, budući da je trenutačni sustav u kojemu se naknada zadržava od iznosa PDV-a koje država članica identifikacije treba prenijeti državama članicama potrošnje izazvao komplikacije za porezne uprave, posebice kad je riječ o nadoknadama troškova, takvu naknadu treba obračunavati i plaćati godišnje, izvan posebnih programa.
(5)   Budući da pod posebnim programima država članica identifikacije naplaćuje i nadzire PDV u ime država članica potrošnje, primjereno je osigurati mehanizam prema kojemu bi država članica identifikacije primila naknadu od predmetnih država članica potrošnje kojom se nadoknađuju svi troškovi naplate i nadzora. Međutim, budući da je trenutačni sustav u kojemu se naknada zadržava od iznosa PDV-a koje država članica identifikacije treba prenijeti državama članicama potrošnje izazvao komplikacije za porezne uprave, posebice kad je riječ o nadoknadama troškova, takvu naknadu treba obračunavati i plaćati godišnje, izvan posebnih programa, a u slučajevima rabata među različitim nacionalnim valutama trebao bi se primjenjivati važeći tečaj Europske središnje banke.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)   Da bi se pojednostavnilo prikupljanje statističkih podataka koji se odnose na primjenu posebnih programa, Komisiju bi trebalo ovlastiti da automatski pristupa općim informacijama u vezi s posebnim programima koje su pohranjene u elektroničkim sustavima država članica, uz iznimku podataka koji se odnose na pojedinačne porezne obveznike.
(6)   Da bi se pojednostavnilo prikupljanje statističkih podataka koji se odnose na primjenu posebnih programa, Komisiju bi trebalo ovlastiti da automatski pristupa općim informacijama u vezi s posebnim programima koje su pohranjene u elektroničkim sustavima država članica, uz iznimku podataka koji se odnose na pojedinačne porezne obveznike. Države članice trebalo bi poticati da se pobrinu za to da te opće informacije budu dostupne drugim relevantnim nacionalnim tijelima, ako to već nije slučaj, u cilju borbe protiv prijevara u području PDV-a i pranja novca.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Komunikacija između Komisije i država članica trebala bi biti primjerena i djelotvorna kako bi se pravovremeno ostvarili ciljevi ove Uredbe.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Korištenje informacijske tehnologije u borbi protiv prijevara moglo bi omogućiti nadležnim tijelima da brže i na sveobuhvatan način otkriju mreže koje se bave prijevarom. Ciljan i uravnotežen pristup u kojemu se koriste nove tehnologije mogao bi smanjiti potrebu za općim mjerama za borbu protiv prijevare u državama članicama i istovremeno povećati učinkovitost politike u području borbe protiv prijevara.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b
Uredba (EU) br. 904/2010
Odjeljak 3. – pododjeljak 1. –Članak 47.a –stavak 1.
Odredbe ovog odjeljka primjenjivat će se od 1. siječnja 2021. godine.
Odredbe ovog odjeljka primjenjivat će se od 1. siječnja 2021. godine. Države članice podatke iz pododjeljka 2. razmjenjuju bez odlaganja, osim ako nije izričito navedeno drukčije.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b
Uredba (EU) br. 904/2010
Odjeljak 3. – pododjeljak 3. – članak 47.j – stavak 4.
4.   Svaka država članica drugim državama članicama i Komisiji iznosi detalje o nadležnoj osobi koja je odgovorna za koordinaciju istražnih radnji unutar te države članice.
4.   Svaka država članica drugim državama članicama i Komisiji iznosi detalje o nadležnoj osobi koja je odgovorna za koordinaciju istražnih radnji unutar te države članice. Te se informacije objavljuju na mrežnim stranicama Komisije.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b
Uredba (EU) br. 904/2010
Odjeljak 3. – pododjeljak 4. – članak 47l – stavak 3.a (novi)
U roku od dvije godine od datuma primjene ove Uredbe Komisija provodi preispitivanje u cilju osiguravanja održivosti i isplativosti naknade te, ako je to potrebno, uvodi korekcije.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b
Uredba (EU) br. 904/2010
Odjeljak 3. – pododjeljak 5. – članak 47.m – stavak 1.
Države članice Komisiji odobravaju pristup statističkim informacijama pohranjenima u njihovu elektroničkom sustavu u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom d. Te informacije ne sadržavaju nikakve osobne podatke.
Države članice Komisiji odobravaju pristup statističkim informacijama pohranjenima u njihovu elektroničkom sustavu u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom d. Te informacije ne sadržavaju nikakve osobne podatke i ograničene su na informacije koje su potrebne u relevantne statističke svrhe.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podotočka b
Uredba (EU) br. 904/2010
Odjeljak 3. – pododjeljak 6. – članak 47.n – stavak 1. – točka f
(f)   informacije kojima pristupa Komisija kako je navedeno u članku 47.m kao i tehnička sredstva za izvlačenje tih informacija;
(f)   informacije kojima pristupa Komisija kako je navedeno u članku 47.m kao i tehnička sredstva za izvlačenje tih informacija; Komisija osigurava da izvlačenje podataka ne predstavlja nepotrebno administrativno opterećenje za države članice.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti