Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0371(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0306/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0306/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 30/11/2017 - 8.21

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0472

Elfogadott szövegek
PDF 350kWORD 45k
2017. november 30., Csütörtök - Brüsszel
Közigazgatási együttműködés és csalás elleni küzdelem a hozzáadottérték-adó területén *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Az Európai Parlament 2017. november 30-i jogalkotási állásfoglalása a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0755),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0003/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0306/2017),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)   A héabevétel-kiesés az Unióban a becslések szerint 12,8%, azaz 152 milliárd EUR évente, melyből 50 milliárd EUR-t tettek ki a határokon átnyúló héacsalások, ami miatt a héa fontos, uniós szinten kezelendő kérdés.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Mivel a különös szabályozások keretében az azonosítót kiadó tagállam szedi be és ellenőrzi a héát a fogyasztás szerinti tagállamok megbízásából, indokolt egy olyan mechanizmusról rendelkezni, amelynek révén az azonosítót kiadó tagállam a beszedés és az ellenőrzés költségeit ellentételező díjat kapna az érintett fogyasztás szerinti tagállamoktól. Mivel azonban a jelenlegi rendszer, amelyben az azonosítót kiadó tagállam által a fogyasztás szerinti tagállamoknak átutalandó héaösszegekből díjat tartanak vissza, bonyodalmakat okoz az adóhatóságok számára, különösen akkor, amikor visszatérítéseket intéznek, ezt a díjat évente kell kiszámítani és megfizetni, a különös szabályozások keretein kívül.
(5)  Mivel a különös szabályozások keretében az azonosítót kiadó tagállam szedi be és ellenőrzi a héát a fogyasztás szerinti tagállamok megbízásából, indokolt egy olyan mechanizmusról rendelkezni, amelynek révén az azonosítót kiadó tagállam a beszedés és az ellenőrzés költségeit ellentételező díjat kapna az érintett fogyasztás szerinti tagállamoktól. Mivel azonban a jelenlegi rendszer, amelyben az azonosítót kiadó tagállam által a fogyasztás szerinti tagállamoknak átutalandó héaösszegekből díjat tartanak vissza, bonyodalmakat okoz az adóhatóságok számára, különösen akkor, amikor visszatérítéseket intéznek, ezt a díjat évente kell kiszámítani és megfizetni, a különös szabályozások keretein kívül, és amennyiben a visszatérítést eltérő nemzeti valutákban folyósítják, az Európai Központi Bank által közzétett hivatalos átváltási árfolyamot kell alkalmazni.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A különös szabályozások alkalmazására vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésének egyszerűsítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy – a magánszemély adóalanyokra vonatkozó adatok kivételével – automatikusan hozzáférhessen a tagállamok elektronikus rendszereiben tárolt, a különös szabályozásokra vonatkozó általános adatokhoz.
(6)  A különös szabályozások alkalmazására vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésének egyszerűsítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy – a magánszemély adóalanyokra vonatkozó adatok kivételével – automatikusan hozzáférhessen a tagállamok elektronikus rendszereiben tárolt, a különös szabályozásokra vonatkozó általános adatokhoz. Arra kell ösztönözni a tagállamokat, hogy az ilyen általános információkat a többi érintett nemzeti hatóságnak is bocsássák rendelkezésére, ha jelenleg nem ez a helyezet, hogy fel tudjanak lépni a héacsalással és a pénzmosással szemben.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)   A Bizottság és a tagállamok között megfelelő és hatékony kommunikációra van szükség, hogy időben el lehessen érni e rendelet céljait.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)   Az IT használata a csalás elleni küzdelemben lehetővé teheti az illetékes hatóságok számára, hogy gyorsabban és átfogóan azonosítsák a csaló hálózatokat. Egy új technológiákat használó célzott és kiegyensúlyozott megközelítés révén mérsékelhető a tagállamok általános csalás elleni tevékenységének szükségessége és egyben javulhat a csalás elleni politika hatékonysága.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
904/2010/EU rendelet
3 fejezet– 1 alfejezet – 47 a cikk – 1 bekezdés
E szakasz rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
E szakasz rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. A tagállamok a 2. alszakaszban hivatkozott minden információt haladéktalanul megosztanak egymással, kivéve, ha kifejezetten annak ellenkezőjéről rendelkeznek.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
904/2010/EU rendelet
3 fejezet– 3 alfejezet – 47 j cikk – 4 bekezdés
(4)  Az egyes tagállamok közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal a tagállamukban a közigazgatási vizsgálatok koordinálásáért felelős, illetékes személy adatait.
(4)  Az egyes tagállamok közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal a tagállamukban a közigazgatási vizsgálatok koordinálásáért felelős, illetékes személy adatait. Ezt az információt a Bizottság honlapján közzé kell tenni.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
904/2010/EU rendelet
3 fejezet– 4 alfejezet – 47 l cikk – 3 a bekezdés (új)
E rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított két éven belül a Bizottság felülvizsgálatot végez a díj működőképességének és költséghatékonyságának biztosítása érdekében, és szükség esetén korrekciós lépéseket tesz.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
904/2010/EU rendelet
3 fejezet– 5 alfejezet – 47 m cikk – 1 bekezdés
A tagállamok hozzáférést biztosítanak a Bizottság számára az elektronikus rendszerükben tárolt, a 17. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti statisztikai adatokhoz. Ezek az adatok nem tartalmaznak személyes adatokat.
A tagállamok hozzáférést biztosítanak a Bizottság számára az elektronikus rendszerükben tárolt, a 17. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti statisztikai adatokhoz. Ezek az adatok nem tartalmaznak személyes adatokat, és csak az adott statisztikai célokhoz szükséges információkra korlátozódnak.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
904/2010/EU rendelet
3 fejezet– 6 alfejezet – 47 n cikk – 1 bekezdés – f pont
f)  azok a 47m. cikkben említett adatok, amelyekhez a Bizottság számára hozzáférést kell biztosítani, valamint az ezen adatok kinyerésére szolgáló műszaki eszköz.
f)  azok a 47m. cikkben említett adatok, amelyekhez a Bizottság számára hozzáférést kell biztosítani, valamint az ezen adatok kinyerésére szolgáló műszaki eszköz. A Bizottság gondoskodik arról, hogy az adatok kinyerése ne rójon szükségtelen adminisztratív terheket a tagállamokra.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat