Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0649/2017

Debatter :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0473

Antagna texter
PDF 186kWORD 50k
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel
Situationen i Jemen
P8_TA(2017)0473RC-B8-0649/2017

Europaparlamentets resolution av den 30 november 2017 om situationen i Jemen (2017/2849(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 15 juni 2017(1) och den 25 februari 2016(2) om den humanitära situationen i Jemen och den 9 juli 2015 om situationen i Jemen(3),

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 8 oktober 2016 om attacken i Jemen, av den 19 oktober 2016 om vapenvilan i Jemen, och av den 21 november 2017 om situationen i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet från EU-kommissionären med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, av den 11 november 2017 om den humanitära situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser om situationen i Jemen av den 3 april 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 28 april 2016 om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt(4) och sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(5),

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande av efterlevnaden av internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av uttalandena från FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, av den 30 januari, 12 juli, 19 augusti och 26 oktober 2017,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s dåvarande biträdande generalsekreterare för humanitära frågor, Stephen O’Brien, till FN:s säkerhetsråd den 12 juli 2017,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från Världslivsmedelsprogrammet (WFP), FN:s barnfond (Unicef) och Världshälsoorganisationen (WHO) av den 16 november 2017 med krav på omedelbart hävande av den humanitära blockaden i Jemen,

–  med beaktande av FN:s givarkonferens på hög nivå den 25 april 2017 om den humanitära krisen i Jemen, under vilken det gjordes utfästelser om 1,1 miljarder US-dollar för att täcka ett finansieringsunderskott på 2,1 miljarder US-dollar för 2017,

–  med beaktande av beslutet från FN:s råd för mänskliga rättigheter (nedan kallat människorättsrådet) från september 2017 om att undersöka alla uppgifter om brott mot de mänskliga rättigheterna under konflikten i Jemen,

–  med beaktande av uttalandena från ordföranden för FN:s säkerhetsråd av den 15 juni 2017, med upprop till parterna i Jemen att konstruktivt och med ärligt uppsåt börja arbeta för en lösning på konflikten, och av den 9 augusti 2017 om att Jemen hotades av hungersnöd,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett antal rundor med FN-ledda förhandlingar har ännu inte lett till några meningsfulla framsteg mot en politisk lösning i Jemen. Konfliktparterna och deras regionala och internationella anhängare, bland dem Saudiarabien och Iran, har inte lyckats nå en överenskommelse om vapenvila eller någon form av uppgörelse, och striderna och de urskillningslösa bombningarna fortsätter med oförminskad styrka. Ingendera sidan har uppnått någon militär seger och kommer knappast att göra det i framtiden heller. Både EU och världssamfundet överlag bör prioritera arbetet med att inom ramen för FN:s fredsinitiativ för Jemen finna fram till en politisk lösning på konflikten.

B.  Den humanitära situationen i Jemen fortsätter att vara katastrofal. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förklarade att situationen i Jemen är den största livsmedelsförsörjningskrisen i världen. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) är 20,7 miljoner människor i Jemen i behov av bistånd, särskilt livsmedelsbistånd, och 7 miljoner av dem hotas av en livsmedelsförsörjningskris. 2,2 miljoner barn lider av grav akut undernäring, och var tionde minut dör ett barn av orsaker som kan förebyggas. Det finns 2,9 miljoner internflyktingar och en miljon återvändare.

C.  Enligt FN uppgår antalet dödsoffer till över 8 000, av vilka 60 % är civilpersoner, och över 50 000 har skadats, bland dem ett stort antal barn, i flyganfall och markstrider, sedan koalitionen under saudisk ledning ingrep i inbördeskriget i Jemen i mars 2015. Till följd av striderna, både till lands och i luften, kunde inte kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) sända ut några övervakare till området för att verifiera förlustsiffran bland civilbefolkningen. Siffrorna återger därför endast det antal döda och skadade som OHCHR kunnat stadfästa och bekräfta.

D.  Utsatta grupper, kvinnor och barn drabbas särskilt hårt av de pågående fientligheterna och den humanitära krisen. Antalet civila offer fortsätter att öka.

E.  Enligt Rädda Barnen dör 130 barn i Jemen varje dag. Minst 1,8 miljoner barn har tvingats sluta skolan, utöver de 1,6 miljoner som inte gick i skolan när konflikten började.

F.  Från Världshälsoorganisationen rapporteras det att mer än hälften av alla anläggningar inom hälso- och sjukvården stängts på grund av att de skadats eller förstörts eller för att det saknas pengar, och att det råder svår brist på medicinska förnödenheter. 30 000 anställda med en nyckelposition inom hälso- och sjukvården har inte fått någon lön på över ett år.

G.  Efter att infrastruktur har förstörts och samhällsservicen har brutit samman har kolerautbrotten förvärrats. Den 2 november 2017 meddelade Ocha att sedan den 27 april 2017 har nästan 895 000 misstänkta kolerafall och närmare 2 200 döda till följd av sjukdomen rapporterats. I mer än hälften av de misstänkta fallen var de drabbade barn. Det är svårt att exakt bestämma det faktiska antalet kolerafall eftersom tillträdet till många regioner är begränsat och många misstänkta patienter behandlas innan det ställts någon fullständig diagnos.

H.  Importen står för nästan 90 % av landets baslivsmedel. FN:s särskilda rapportör om de negativa konsekvenserna av de ensidiga tvångsåtgärderna har redan tidigare betonat att den luft- och sjöblockad som koalitionen införde mot Jemen är en av de främsta anledningarna till den humanitära katastrofen. Denna blockad har begränsat och avbrutit importen och exporten av livsmedel, bränsle och medicinska förnödenheter liksom tillgången till humanitärt bistånd. De orimliga dröjsmålen och/eller vägran för fartyg att angöra hamnar i Jemen utgör en olaglig ensidig tvångsåtgärd enligt internationell rätt.

I.  Den humanitära situationen i Jemen förvärrades ytterligare av den blockad som koalitionen under saudisk ledning införde mot landets land-, sjö- och luftgränser den 6 november 2017. Hamnen i Aden och gränsövergångsstället i al-Wadea mellan Saudiarabien och Jemen har öppnats på nytt. Hamnarna i al-Hudayda och Saleef, liksom flygplatsen i Sana, som Huthi-rebellerna intog i mars 2015, genom vilka omkring 80 % av importen, däribland också handelsvaror och humanitär hjälp, kommer in i landet, omfattas fortfarande av blockaden. Hjälporganisationer har varnat för att om blockaden inte upphävs kommer Jemen att stå inför den största svältkatastrof som världen upplevt på flera tiotals år, med flera miljoner offer.

J.  I FN:s säkerhetsråds resolution 2216 föreskrivs uttryckligen att sanktionskommittén ska klassificera enskilda personer som hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Jemen.

K.  De koalitionsledda luftangreppen i och omkring Sana har intensifierats under de senaste veckorna, vilket har lett till civila offer och förstörelse av infrastruktur. Flera tiotals luftangrepp under saudisk ledning har beskyllts för att urskillningslöst eller oproportionerligt döda och skada civila, i strid med krigets lagar, inbegripet genom insats av internationellt förbjudna klustervapen. Huthi-rebellerna avfyrade ballistiska robotar mot Riyadhs viktigaste civila internationella flygplats den 4 november 2017. Dussintals ytterligare raketer har avfyrats mot Saudiarabiens territorium detta år. Krigslagarna förbjuder avsiktliga och urskillningslösa angrepp på civila. Sådana attacker betraktas som krigsförbrytelser och personer som begår dem kan lagföras för dessa brott.

L.  Situationen i Jemen riskerar att allvarligt hota stabiliteten i regionen, särskilt på Afrikas horn, vid Röda havet och i hela Mellanöstern. Genom att dra nytta av försämringen av den politiska situationen och säkerhetsläget i Jemen har al-Qaida på Arabiska halvön utökat sin närvaro och genomfört fler och allvarligare terrordåd. al-Qaida på Arabiska halvön och den så kallade Islamiska staten (IS/Daish) har etablerat sig i Jemen och utfört terrordåd med hundratals dödsoffer.

M.  Det finns ett internationellt vapenembargo mot de av Iran stödda Huthi-styrkorna och de Saleh-vänliga styrkorna. Enligt EU:s 18:e årliga rapport om vapenexport har EU-medlemsstater fortsatt att tillåta överföringar av vapen till Saudiarabien sedan upptrappningen av konflikten, vilket strider mot rådets gemensamma ståndpunkt 2001/944/Gusp av den 8 december 2008 om vapenexportkontroll. I parlamentets resolution av den 25 februari 2016 om den humanitära situationen i Jemen uppmanades vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, i linje med den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp.

N.  Enligt Unicef har utbildningen för 2 miljoner barn helt och hållet avbrutits. Enligt Ocha kan i dag över 1 700 skolor inte användas eftersom de drabbats av skador under konflikten, eller används för inkvartering av internflyktingar eller ockuperas av väpnade grupper. Det har dokumenterats fall när barn värvats och satts in i strid eller för att utföra militära uppgifter. Tusentals lärare som inte fått någon lön på över ett år har tvingats lämna sina arbeten för att söka annan inkomst. Till följd av att nyckelinfrastruktur förstörts är det svårt att nå ut till de procentuellt sett få skolor som fortfarande är i gång.

O.  Journalister hindras hela tiden av koalitionen under saudisk ledning att resa in i Jemen, bland annat genom att de inte får följa med FN:s biståndsflygningar till huvudstaden Sana, som befinner sig under Huthi-rebellernas kontroll.

P.  Beslut om att lägga till vissa personer i förteckningen över mål för drönaroperationer fattas oftast utan domstolsbeslut eller rättsliga avgöranden. Vissa personer väljs ut som mål för att därefter dödas, i avsaknad av korrekt rättsförfarande.

Q.  Sedan konfliktutbrottet har EU avsatt 171,7 miljoner euro i humanitärt bistånd. I EU:s humanitära bistånd prioriteras hälsa, kost, livsmedelstrygghet, skydd, boende samt vatten och sanitet.

R.  Trots den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève i april 2017, där olika länder och organisationer utfäste sig att ge 1,1 miljarder US-dollar, hade givarna fram till den 21 november 2017 utbetalat endast motsvarigheten till 56,9 % av de 2,3 miljarder US-dollar som FN vädjat om för humanitära insatser till förmån för Jemen under 2017.

1.  Europaparlamentet fördömer på det skarpaste det våld som pågår i Jemen och alla angrepp på civilpersoner och civil infrastruktur. Allt detta är krigsförbrytelser. Parlamentet uttrycker sin allvarliga oro över den alarmerande försämringen av den humanitära situationen i Jemen. Parlamentet beklagar djupt de förluster av människoliv som konflikten har vållat och det extrema lidandet bland dem som förvägras humanitärt bistånd och livsviktiga varor, som har fastnat i striderna, tvingats till flykt eller förlorar sina försörjningsmöjligheter, och uttrycker sitt deltagande med offrens familjer. Parlamentet bekräftar ånyo sitt åtagande om fortsatt stöd till Jemen och det jemenitiska folket.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för de insatser som görs av FN:s generalsekreterare och av generalsekreterarens särskilda sändebud för Jemen för att förhandlingarna ska komma i gång på nytt. Parlamentet betonar att en politisk förhandlingslösning med plats för alla är det enda sättet att återupprätta freden och bevara Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Parlamentet uppmanar alla internationella och regionala aktörer att på ett konstruktivt sätt föra en dialog med de jemenitiska parterna för att möjliggöra en nedtrappning av konflikten och en förhandlingslösning. Parlamentet uppmanar med kraft Saudiarabien och Iran att arbeta för att få slut på striderna i Jemen och för att förbättra de bilaterala förbindelserna. Parlamentet uppmanar Iran att omedelbart upphöra med stödet till Huthi-styrkorna i Jemen, oavsett om stödet ges direkt eller via ombud.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att snarast enas om ett inställande av fientligheterna under övervakning av FN, såsom ett första steg mot ett återupptagande av fredssamtalen under FN:s ledning. Parlamentet uppmanar alla parter att visa god vilja och att förutsättningslöst delta i en ny runda FN-ledda fredsförhandlingar så snart som möjligt. Parlamentet beklagar Huthi-soldaternas och deras allierades beslut att avvisa Ismail Ould Cheikh Ahmed som fredsförhandlare.

4.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att snarast lägga fram en integrerad EU-strategi för Jemen och att än en gång göra en påstöt om ett fredsinitiativ under FN:s överinseende. Parlamentet uttalar än en gång sitt stöd för de ansträngningar som gjorts av Europeiska utrikestjänsten för att underlätta ett återupptagande av förhandlingarna och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att agera på ett konstruktivt sätt, utan att ställa några förhandsvillkor. Parlamentet betonar att genomförandet av förtroendeskapande åtgärder, såsom frigivning av politiska fångar, omedelbara åtgärder i riktning mot en varaktig vapenvila, en mekanism för ett FN-övervakat tillbakadragande av styrkor, underlättande av humanitärt och kommersiellt tillträde, så kallade track II-initiativ med aktörer inom politik och säkerhet samt aktörer från det civila samhället, är viktiga för att underlätta en återgång till rätt politisk hållning.

5.  Europaparlamentet fördömer att Saudiarabien och dess allierade har stängt Jemens hamnar, flygplatser och gränsövergångar på land, vilket har medfört att situationen i landet har förvärrats ytterligare. Parlamentet anser att koalitionens åtgärder för att återuppta verksamheten i hamnen i Aden och för att återöppna gränsövergångsstället i al-Wadea är ett steg i rätt riktning. Parlamentet uppmanar med kraft koalitionen att säkerställa att verksamheten i hamnarna i al-Hudayda och Saleef omedelbart återupptas, och att landgränserna öppnas för tillhandahållande av humanitärt bistånd och grundläggande handelsvaror.

6.  Europaparlamentet understryker att FN:s säkerhetsråd, i syfte att såväl lösa den humanitära nödsituationen som bygga upp förtroendet mellan de båda parterna för att underlätta politiska förhandlingar, engagerar sig för en snabb överenskommelse om att skicka ytterligare kontrollanter inom FN:s mekanism för kontroll och inspektion för att öka kapaciteten i alla Jemens hamnar och bredda tillträdet till Sanas flygplats.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att ge omedelbart och fullt humanitärt tillträde till konfliktdrabbade områden för att man ska kunna nå ut till de behövande, och riktar ett upprop om att biståndsarbetarnas säkerhet ska tryggas. Parlamentet uppmanar rådet och FN:s säkerhetsråd att vid genomförandet av säkerhetsrådets resolution 2216 utpeka de personer som hindrar leveranser av humanitärt bistånd i Jemen och införa riktade sanktioner mot dem.

8.  Europaparlamentet fördömer de urskillningslösa koalitionsledda luftangreppen med deras civila offer, bland dem också barn, och förstörelse av civil och medicinsk infrastruktur. Parlamentet fördömer att Huthi-rebellerna och styrkor som står i förbund med dem utfört liknande angrepp där civilpersoner dödats, och att dessa grupper använt sjukhus och skolor som baser från vilka de iscensatt angrepp.

9.  Europaparlamentet fördömer Huthi-styrkornas och de Saleh-vänliga styrkornas urskillningslösa robotangrepp mot saudiska städer, i synnerhet mot den viktigaste civila internationella flygplatsen i Riyadh, King Khaled International Airport, den 4 november 2017.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla parter att bevilja journalister tillträde till landet, också till alla territorier och över frontlinjerna inom landet. Parlamentet konstaterar att Jemen är skuld till att krisen inte får massmedial täckning, i och med att landet hindrar journalisters inresa, så att biståndsarbetare inte kommer åt att rikta världssamfundets och givarnas uppmärksamhet på den katastrofala situationen. Parlamentet välkomnar att Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri och Kamel al-Khozani nyligen frigetts och uppmanar med kraft till att alla övriga journalister som berövats sin frihet omedelbart och utan villkor också ska friges.

11.  Europaparlamentet uppmanar alla sidor att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, att skydda civilbefolkningen och att avstå från att rikta sig direkt mot civil infrastruktur, särskilt sjukvårdsinrättningar och vattenförsörjningen.

12.  Europaparlamentet påminner om att avsiktliga angrepp mot civila och civil infrastruktur, däribland sjukhus och sjukvårdspersonal, utgör allvarliga brott mot internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar med kraft världssamfundet att vidta föranstaltningar om internationellt åtal mot dem som är ansvariga för kränkningarna av internationell rätt i Jemen. I detta avseende stöder parlamentet till fullo människorättsrådets beslut om att genomföra en fullständig undersökning av de brott som begåtts i konflikten i Jemen.

13.  Europaparlamentet stöder till fullo EU-medlemsstaternas och tredjeländers ansträngningar för att inrätta internationella mekanismer för bevisinsamling och för att ställa dem till svars som bär ansvaret för grova människorättskränkningar och brott mot internationell humanitär rätt. Parlamentet betonar att en långsiktig lösning på den pågående konflikten ovillkorligen förutsätter att de som begått kränkningar ställs till svars. Parlamentet välkomnar i detta avseende att det inrättats en FN-grupp av framstående internationella och regionala experter för att övervaka människorättssituationen i Jemen och rapportera om den, samt för att göra en genomgripande undersökning av alla uppgifter om kränkningar av och brott mot internationell människorättslagstiftning och andra lämpliga och tillämpliga områden av internationell rätt, vilka begåtts av samtliga konfliktparter sedan mars 2015. Parlamentet beklagar djupt att ansträngningarna för att inleda en oberoende undersökning blockerats.

14.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att det instabila läget i Jemen har utnyttjats av terrororganisationer och extremistiska organisationer såsom IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön. Parlamentet uppmanar med kraft den jemenitiska regeringen att ta sitt ansvar i kampen mot IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön. Parlamentet betonar att alla konfliktparter måste vidta beslutsamma åtgärder mot sådana grupper vars verksamhet utgör ett allvarligt hot, såväl mot en förhandlingslösning som mot säkerheten i regionen och utanför den. Parlamentet bekräftar EU:s åtagande att motsätta sig extremistiska grupper och deras ideologier, och betonar att parterna i regionen måste göra samma sak.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet att effektivt främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, så som anges i de relevanta EU-riktlinjerna. Parlamentet upprepar framför allt att samtliga EU-medlemsstater strikt måste följa de regler som fastställdes i den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp om vapenexport. Parlamentet påminner i detta avseende om sin uppmaning av den 25 februari 2016 till ett initiativ om ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, eftersom Saudiarabien står inför allvarliga anklagelser om brott mot internationell humanitär rätt i Jemen och fortsatta licenser för vapenförsäljning till Saudiarabien därmed skulle strida mot den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp.

16.  Europaparlamentet stöder EU:s uppmaning till samtliga konfliktparter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och bemöta alla former av våld, inbegripet sexuellt och könsrelaterat våld, i väpnade konflikter. Parlamentet fördömer skarpt kränkningarna av barnets rättigheter och är bekymrat över att barn har begränsad tillgång ens till grundläggande hälso- och sjukvård och utbildning. Parlamentet fördömer rekryteringen av barnsoldater i konflikter, oavsett om den sker i regi av regeringsstyrkor eller väpnade oppositionella grupper.

17.  Europaparlamentet välkomnar de åtaganden som gjordes vid givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen och understryker behovet av en samordnad humanitär insats under FN:s ledning för att lindra lidandet för Jemens folk. Parlamentet yrkar på att de utlovade medlen till Jemen görs tillgängliga omedelbart samt på att FN:s åtgärdsplan för humanitärt bistånd till Jemen för 2017 får heltäckande finansiering.

18.  Europaparlamentet välkomnar att EU och dess medlemsstater är beredda att intensifiera det humanitära biståndet till befolkningen i hela landet som en reaktion på de ökande behoven, och att mobilisera sitt utvecklingsbistånd för att finansiera projekt inom viktiga sektorer.

19.  Europaparlamentet stöder kraftfullt det arbete som har gjorts av FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, Mark Lowcock, och hans företrädare Stephen O’Brien, för att försöka lindra lidandet för Jemens befolkning.

20.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att, tillsammans med sina humanitära och politiska insatser, stödja åtgärder för fredsbyggande och motståndskraft, bland annat genom att stödja det civila samhällets aktörer och lokala strukturer inom ekonomi och förvaltning, för att säkerställa ett snabbt återupprättande av grundläggande tjänster och infrastruktur, stimulera den lokala ekonomin och främja fred och social sammanhållning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationernas generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0273.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0066.
(3) EUT C 265, 11.8.2017, s. 93.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0201.
(5) EUT C 285, 29.8.2017, s. 110.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy