Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0289(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0374/2017

Внесени текстове :

A8-0374/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0475

Приети текстове
PDF 118kWORD 48k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2015)0636),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид член 67а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A8-0374/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 116.
(2) Приети текстове от 2.2.2017 г., P8_TA(2017)0015.

Правна информация - Политика за поверителност