Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0289(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0374/2017

Předložené texty :

A8-0374/2017

Rozpravy :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0475

Přijaté texty
PDF 128kWORD 42k
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk
Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***II
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2017 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0636),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67a jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro rybolov (A8-0374/2017),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 116.
(2) Přijaté texty ze dne 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí