Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0289(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0374/2017

Indgivne tekster :

A8-0374/2017

Forhandlinger :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0475

Vedtagne tekster
PDF 117kWORD 49k
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder ***II
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2017 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11382/2/2017 – C8-0358/2017),

–  der henviser til udtalelse af 25. maj 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0636),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A8-0374/2017),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 303 af 19.8.2016, s. 116.
(2) Vedtagne tekster af 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik