Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0289(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0374/2017

Esitatud tekstid :

A8-0374/2017

Arutelud :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Hääletused :

PV 12/12/2017 - 5.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0475

Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 47k
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg
Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine ***II
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. mai 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2015)0636) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67a,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8‑0374/2017),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 303, 19.8.2016, lk 116.
(2) Vastuvõetud tekstid, 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika