Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0289(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0374/2017

Ingediende teksten :

A8-0374/2017

Debatten :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Stemmingen :

PV 12/12/2017 - 5.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0475

Aangenomen teksten
PDF 117kWORD 47k
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg
Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2017 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 mei 2016(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0636),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien artikel 67 bis van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie visserij (A8-0374/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 303 van 19.8.2016, blz. 116.
(2) Aangenomen teksten van 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.

Juridische mededeling - Privacybeleid