Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0289(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0374/2017

Texte depuse :

A8-0374/2017

Dezbateri :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0475

Texte adoptate
PDF 115kWORD 47k
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***II
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 2016(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0636),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A8-0374/2017),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 303, 19.8.2016, p. 116.
(2) Texte adoptate la 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate