Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0289(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0374/2017

Ingivna texter :

A8-0374/2017

Debatter :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0475

Antagna texter
PDF 115kWORD 41k
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***II
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2017 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 maj 2016(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0636),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67a i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från fiskeriutskottet (A8‑0374/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 303, 19.8.2016, s. 116.
(2) Antagna texter, 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy