Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0017(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0258/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0258/2017

Viták :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Szavazatok :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
A szavazatok indokolása
PV 12/12/2017 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Elfogadott szövegek
PDF 256kWORD 46k
2017. december 12., Kedd - Strasbourg
Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I
P8_TA(2017)0477A8-0258/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0054),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0028/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. október 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0258/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(2);

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt együttes nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 288., 2017.8.31., 75. o.
(2) Ez az álláspont lép a 2017. szeptember 13-án elfogadott módosítások helyébe, (Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0338).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. december 12-én került elfogadásra a 2003/87/EK irányelvnek a hatály légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó jelenlegi korlátozásainak fenntartása és egy piaci alapú globális intézkedés 2021-től történő bevezetésének előkészítése céljából történő módosításáról szóló (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0017

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/2392 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata

Az ICAO által a piaci alapú globális intézkedés bevezetése terén végzett munka eredménye kulcsfontosságú egyrészt az intézkedés hatékonysága, másrészt a légiközlekedési ágazatnak a Párizsi Megállapodásban megfogalmazott célok eléréséhez történő jövőbeli hozzájárulása szempontjából. Fontos, hogy az ICAO tagállamai, a légi járművek üzemeltetői és a civil társadalom továbbra is részt vegyenek az ICAO e téren végzett munkájában. Ezzel összefüggésben arra is szükség van, hogy az ICAO teljes mértékben átláthatóan végezze tevékenységét és minden érdekelt felet időben tájékoztasson az elért előrehaladásról és a meghozott döntésekről.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat