Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2199(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0398/2017

Внесени текстове :

A8-0398/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0479

Приети текстове
PDF 509kWORD 50k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

Решение на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца (2017/2199(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Габриеле Цимер от 20 юли 2017 г., обявено на пленарно заседание на 11 септември 2017 г., за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца във връзка с инцидент, при който тя е пострадала по време на демонстрация, състояла се в рамките на срещата на високо равнище на Г-20 в Хамбург на 8 юли 2017 г.

—  като изслуша Елеонора Форенца съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г., от 15 и 21 октомври 2008 г., от 19 март 2010 г., от 6 септември 2011 г. и от 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 5, параграф 2 и членове 7 и 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0398/2017),

А.  като има предвид, че Габриеле Цимер, член на Европейския парламент и председател на групата GUE/NGL, е поискала в съответствие с членове 8 и 9 от протокол № 7, защита на парламентарния имунитет на Елеонора Форенца, член на ЕП от същата група, която беше обискирана и впоследствие задържана от германската полиция заедно с група от други активисти по време на демонстрация, проведена в контекста на срещата на върха на Г-20 в Хамбург на 8 юли 2017 г.; като има предвид, че обискът и задържането са били извършени след посочената демонстрация, в момент, в който г-жа Форенца и групата й били на път към място, където да обядват заедно;

Б.  като има предвид, че Парламентът разполага с широко право на преценка по отношение на насоката, която възнамерява да даде на решение за защита на имунитет, внесено от член на ЕП(2);

В.  като има предвид, че членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се изключват взаимно(3); като има предвид, че настоящият случай по никакъв начин не се отнася до мнение, изразено от член на ЕП, а по-скоро до предполагаемо опасно за обществения ред поведение (предполагаемо участие в безредици); като има предвид, че от тук следва логичната приложимост на член 9 от Протокол № 7;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава — имунитетите, предоставени на членовете на парламента на тяхната страна и на територията на всяка друга държава членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство; като има предвид, че г-жа Форенца — член на ЕП от Италия, поради факта, че се е намирала в Германия, се е ползвала от посочената дерогация;

Д.  като има предвид, че съгласно искането за защита на имунитета, г-жа Форенца още при първия си контакт с германската полиция е заявила пред органите й, че е член на Европейския парламент; като има предвид, че тя е представила незабавно документи, удостоверяващи статута й; че тя дори успяла да установи комуникация между италианския консул в Хамбург и полицейския служител, ръководещ операцията;

Е.  като има предвид, че въпреки статута й на член на Европейския парламент, германската полиция все пак извършила щателен обиск на г-жа Форенца и след това я задържала за срок, надвишаващ четири часа;

Ж.  като има предвид, че с оглед на гореизложеното германската полиция е съзнавала, че задържа член на Европейския парламент; като има предвид, че въпросните действия представляват нарушение на Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално на член 9, първа алинея, буква б) от него;

З.  като има предвид, че с оглед обстоятелствата по случая е очевидно, че г-жа Форенца не е задържана при заварено престъпление, поради което изключението, предвидено в член 9, параграф 3 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, не е приложим и че следователно случаят на г-жа Форенца е цялостно обхванат от имунитета й;

1.  решава да защити привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Федерална република Германия и на Елеонора Форенца.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Дело T-42/06, Gollnisch/Парламент (посочено по-горе), точка 101.
(3) Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra/De Gregorio и Clemente (посочено по-горе), точка 45.

Правна информация - Политика за поверителност