Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2199(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0398/2017

Předložené texty :

A8-0398/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.6

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0479

Přijaté texty
PDF 317kWORD 44k
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk
Žádost o ochranu výsad a imunit Eleonory Forenzové
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2017 o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová (2017/2199(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost Gabriele Zimmerové ze dne 20. července 2017 o ochranu parlamentní imunity Eleonory Forenzové, oznámenou na plenárním zasedání dne 11. září 2017, v souvislosti s incidentem, který se paní Forenzové přihodil při demonstraci pořádané dne 8. července 2017v souvislosti se summitem G20 v Hamburku.

–  poté, co Eleonora Forenzová dostala možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, jakož i na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 a články  7 a 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0398/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Gabriele Zimmerová, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně skupiny GUE/NGL, požádala na základě článků 8 a 9 protokolu č. 7 o ochranu poslanecké imunity Eleonory Forenzové, poslankyně této skupiny, která byla podrobena prohlídce a zadržena německou policií spolu se skupinou dalších aktivistů během demonstrace, jež se konala dne 8. července 2017 v souvislosti se summitem G20 v Hamburku; vzhledem k tomu, že k prohlídce a zadržení došlo po této demonstraci, když paní Forenzová a její skupina mířily na společnou večeři;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament má široké pravomoci při určení směru, který při rozhodování o takové žádosti o ochranu poslanecké imunity předložené poslancem či poslankyní hodlá sledovat(2);

C.  vzhledem k tomu, že se články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie navzájem vylučují(3); vzhledem k tomu, že se daná věc netýká žádného názoru vyjadřovaného poslancem Evropského parlamentu, ale spíše jednání považovaného za nebezpečí pro veřejný pořádek (předpokládaná účast na nepokojích); vzhledem k tomu, že se proto uplatňuje článek 9 protokolu č. 7;

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách EU požívá poslanec Evropského parlamentu na území svého členského státu imunity přiznané členům parlamentu vlastní země a na území jakéhokoli jiného členského státu se na něj nevztahují žádná zadržovací opatření a soudní stíhání; vzhledem k tomu, že se italská poslankyně Evropského parlamentu paní Forenzová nacházela v Německu, a vztahovala se na ni tedy uvedená výjimka;

E.  vzhledem k tomu, že podle žádosti o ochranu poslanecké imunity paní Forenzová od prvních kontaktů s německou policií prohlašovala, že je poslankyní Evropského parlamentu, že vždy předložila dokument potvrzující její postavení, že dokonce dosáhla toho, aby se italský konzul v Hamburku spojil s policejním důstojníkem řídícím operace;

F.  vzhledem k tomu, že navzdory jejímu postavení coby poslankyně Evropského parlamentu podrobila německá policie paní Forenzovou důkladné osobní prohlídce a poté ji zadržela na více než čtyři hodiny;

G.  vzhledem k tomu, že si německá policie s ohledem na vše, co tomu předcházelo, byla vědoma, že zadržela poslankyni Evropského parlamentu, což je porušením Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, zejména čl. 9 prvního pododstavce písm. b);

H.  vzhledem k tomu, že s ohledem na okolnosti tohoto případu je zjevné, že paní Forenzová nebyla zadržena při činu a že výjimka uvedená v čl. 9 třetím pododstavci Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie se na ni nevztahuje, a tak je paní Forenzová plně chráněna svou imunitou;

1.  rozhodl, že ochrání výsady a imunity, kterých požívá Eleonora Forenzová;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Německé spolkové republiky a Eleonoře Forenzové.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Věc T-42/06, Gollnisch/Parlament, viz výše, bod 101.
(3) Spojené věci C-200/07 a C-201/07, Marra/De Gregorio a Clemente etc., viz výše, bod 45.

Právní upozornění - Ochrana soukromí