Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2199(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0398/2017

Pateikti tekstai :

A8-0398/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2017 - 5.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0479

Priimti tekstai
PDF 242kWORD 44k
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Prašymas ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetą
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetus (2017/2199(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Gabriele Zimmer 2017 m. liepos 20 d. prašymą ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetus, kuris susijęs 2017 m. liepos 8 d. incidentu, kurį ši Parlamento narė patyrė po demonstracijos, surengtos Hamburge vykstant G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui, ir kuris buvo paskelbtas 2017 m. rugsėjo 11 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Eleonoros Forenzos paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį ir 7 ir 9 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0398/2017),

A.  kadangi Europos Parlamento narė ir GUE/NGL frakcijos pirmininkė Gabriele Zimmer, vadovaudamasi Protokolo Nr. 7 dėl 8 ir 9 straipsniais, paprašė ginti tos pačios frakcijos narės Eleonoros Forenzos, kuriai Vokietijos policija atliko asmens kratą, o paskui ją sulaikė kartu su kitų aktyvistų grupe po demonstracijos, surengtos 2017 m. liepos 8 d. Hamburge vykstant G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui, imunitetą; kadangi asmens krata ir sulaikymas įvyko po minėtos demonstracijos, kai E. Forenca ir jos grupė ėjo drauge papietauti;

B.  kadangi Parlamentas turi plačią diskreciją kalbant apie kryptį, kurią jis nori suteikti sprendimui, kuris priimtas dėl Parlamento nario pateikto prašymo ginti imunitetą(2);

C.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniai negali būti taikomi kartu(3); kadangi ši byla yra susijusi ne su Europos Parlamento nario pareikšta nuomone, o labiau su elgesiu, kuris laikomas pavojingu viešajai tvarkai (įtarimu dėl dalyvavimo riaušėse); kadangi todėl akivaizdu, kad taikomas Protokolo Nr. 7 9 straipsnis;

D.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams, o visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn ir todėl Europos Parlamento narė iš Italijos E. Forenza, būdama Vokietijoje, naudojosi šiuo imunitetu;

E.  kadangi, kaip nurodyta prašyme ginti imunitetą, E. Forenza nuo pat pirmo susitikimo su Vokietijos policija jai pareiškė, kad yra Europos Parlamento narė; kadangi ji iš karto pateikė dokumentus, įrodančius jos statusą; kadangi jai netgi pavyko padaryti taip, kad Italijos konsulas Hamburge pakalbėtų su policijos pareigūnu, kuris vadovavo operacijai;

F.  kadangi Vokietijos policija, nepaisydama E. Forenzos, kaip Europos Parlamento narės, statuto, atliko jos išsamią asmens kratą ir ją sulaikė daugiau nei keturioms valandoms;

G.  kadangi, atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta pirmiau, Vokietijos policija žinojo apie tai, kad sulaikė Europos Parlamento narę; kadangi tai reiškia Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 9 straipsnio pirmos pastraipos b punkto, pažeidimą;

H.  kadangi, turint mintyje šios bylos aplinkybes, yra akivaizdu, kad E. Forenza nebuvo užklupta daranti nusikaltimą (in flagrante delicto), todėl netaikoma Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio trečioje pastraipoje numatyta išimtis, ir todėl E. Forenzai visiškai taikomas imunitetas;

1.  nusprendžia ginti Eleonoros Forenzos privilegijas ir imunitetus;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Vokietijos Federacinės Respublikos institucijai ir Eleonorai Forenzai.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Pirmiau minėta byla T-42/06, Gollnisch / Parlamentas, 101 punktas.
(3) Minėtos sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, Marra / De Gregorio ir Clemente, 45 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika