Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2199(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0398/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0398/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2017 - 5.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0479

Pieņemtie teksti
PDF 316kWORD 50k
Otrdiena, 2017. gada 12. decembris - Strasbūra
Pieprasījums aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 12. decembra lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti (2017/2199(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Gabrielle Zimmer 2017. gada 20. jūlija pieprasījumu, par kuru ir paziņots 2017. gada 11. septembra plenārsesijā un ar kuru tiek pieprasīts aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti saistībā ar starpgadījumu, kurā viņa cieta no nelikumības, kad 2017. gada 8. jūlijā G20 valstu augstākā līmeņa tikšanās laikā Hamburgā notika protesta manifestācija,

–  pēc Eleonora Forenza uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu un 7. pantu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0398/2017),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta deputāte un GUE/NGL priekšsēdētāja Gabriele Zimmer saskaņā ar Protokola Nr. 7 8. un 9. pantu pieprasīja aizstāvēt viņas politiskās grupas deputātes Eleonora Forenza parlamentāro imunitāti, ņemot vērā, ka viņa tika pārmeklēta un pēc tam viņu un grupu citu aktīvistu aizturēja Vācijas policija, kad viņi piedalījās protesta manifestācijā, kas tika rīkotas saistībā ar G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Hamburgā 2017. gada 8. jūlijā; tā kā pārmeklēšana un aizturēšana notika pēc minētās manifestācijas, kad Forenza kundze un viņas grupa visi kopā devās ieturēt pusdienas;

B.  tā kā Parlamentam ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz formulējumu, kādā tas vēlas ietērpt lēmumu, ko pieņem pēc tam, kad ir saņemta kāda deputāta iesniegta prasība aizstāvēt imunitāti(2);

C.  tā kā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pants ir savstarpēji izslēdzošs(3); tā kā šeit apspriežamā lieta neattiecas uz Eiropas Parlamenta deputāta pausto viedokli, bet gan uz uzvedību, kas it kā traucējot sabiedrisko kārtību (iespējama dalība nekārtībās); tā kā Protokola Nr. 7 9. panta piemērojamība ir pati par sevi saprotama;

D.  tā kā saskaņā ar Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem un visās citās dalībvalstīs — imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību; tā kā no Itālijas ievēlētā deputāte Forenza kundze atrodas Vācijā, uz viņu līdz ar to attiecas šis izņēmums;

E.  tā kā saskaņā ar pieprasījumu aizsargāt Forenza kundzes imunitāti viņa jau kopš savas pirmās saskares ar Vācijas policiju tai ir darījusi zināmu, ka ir Eiropas Parlamenta deputāte; tā kā viņa nekavējoties ir iesniegusi dokumentus, kas pierāda viņas statusu; tā kā viņai pat izdevās panākt Itālijas konsula Hamburgā un operācijas vadījušās policijas amatpersonas telefonsarunu;

F.  tā kā, neskatoties uz viņas kā Eiropas Parlamenta deputāta statusu, Vācijas policija tik un tā attiecībā uz viņu veica īpaši vērienīgu fizisku pārmeklēšanu, lai pēc tam viņu aizturētu uz vairāk kā četrām stundām;

G.  tā kā Vācijas policija, ņemot vērā visu iepriekš notikušo, apzinājās to, ka tā aiztur Eiropas Parlamenta deputāti; tā kā šāda situācija ir vērtējama kā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā pārkāpumu, jo īpaši tā 9. panta pirmās daļas b) apakšpunkta pārkāpumu;

H.  tā kā, ņemot vērā lietas apstākļus, ir acīmredzami, ka Forenza kundze noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā un brīdī aizturēta nav, kas nozīmē to, ka Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. panta trešā daļa piemērojama nav un ka uz Forenza kundzes lietu pilnībā attiecas viņas imunitāte,

1.  nolemj aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Vācijas Federatīvās Republikas Republikas kompetentajai iestādei un Eleonora Forenza.

(1) Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C‑200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Iepriekš minētā Lieta T-42/06, Gollnisch/Parlaments, 101. punkts.
(3) Iepriekš minētās apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07, Marra/De Gregorio un Clemente, 45. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika