Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2220(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0397/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0397/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0480

Hyväksytyt tekstit
PDF 161kWORD 46k
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg
Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2017)0480A8-0397/2017

Euroopan parlamentin päätös 12. joulukuuta 2017 Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2017/2220(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Ellwangenin (Saksa) syyttäjänviraston 27. heinäkuuta 2017 välittämän pyynnön, joka liittyy vireillä olevaan rikosasiaan nro 21 Js 11263/17 ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 2. lokakuuta 2017,

–  ottaa huomioon, että Ingeborg Gräßle on luopunut oikeudestaan tulla kuulluksi työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Saksan liittotasavallan perustuslain 46 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0397/2017),

A.  ottaa huomioon, että Ellwangenin yleinen syyttäjä on välittänyt Saksan liittotasavallan valitseman Euroopan parlamentin jäsenen Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön Saksan rikoslain 229 pykälän mukaista rikosta koskevassa asiassa; ottaa erityisesti huomioon, että syytteisiin sisältyy epäilty vammantuottamus;

B.  ottaa huomioon, että Ingeborg Gräßle oli ajanut 10. kesäkuuta 2017 päin punaisia valoja Heidenheimissa Brenzstraßen ja Ploucquetstraßen risteyksessä ja aiheuttanut näin liikenneonnettomuuden, jonka toinen osapuoli oli loukkaantunut olkapäähän; ottaa huomioon, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D.  ottaa huomioon, että Saksan liittotasavallan perustuslain 46 pykälässä määrätään, että jäsentä ei voida vaatia vastaamaan tai pidättää rangaistavasta rikkomuksesta ilman liittopäivien suostumusta, ellei häntä tavata itse teosta tai seuraavan päivän kuluessa;

E.  toteaa, että parlamentti päättää itsenäisesti, pidättääkö se tietyssä tapauksessa koskemattomuuden vai ei; toteaa, että parlamentti voi kohtuullisessa määrin ottaa jäsenen kannan huomioon, kun se tekee päätöksen siitä, pidätetäänkö hänen koskemattomuutensa vai ei(2);

F.  ottaa huomioon, että oletetulla rikoksella ei ole suoraa ja ilmeistä yhteyttä Ingeborg Gräßlen Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitamiseen eikä se ole jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisema mielipide tai äänestys Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

G.  ottaa huomioon, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita ’fumus persecutionis’ -tapauksesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että syyte on nostettu jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Saksan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Ingeborg Gräßlelle.

(1)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T‑346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2)Em. asia T-345/05, Mote v. parlamentti, 28 kohta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö