Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0175(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0331/2017

Внесени текстове :

A8-0331/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.8

Приети текстове :

P8_TA(2017)0481

Приети текстове
PDF 471kWORD 49k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ***I
P8_TA(2017)0481A8-0331/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2017)0361 – C8‑0226/2017 – 2014/0175(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0361),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0226/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове от 20 декември 1994 г.(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0331/2017),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 декември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) ... /... на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2014)0175

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/196.)

Правна информация - Политика за поверителност