Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0175(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0331/2017

Předložené texty :

A8-0331/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.8

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0481

Přijaté texty
PDF 398kWORD 42k
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk
Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických***I
P8_TA(2017)0481A8-0331/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2017 o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0361),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0226/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0331/2017),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)
P8_TC1-COD(2014)0175

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/196.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí