Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0175(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0331/2017

Indgivne tekster :

A8-0331/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0481

Vedtagne tekster
PDF 241kWORD 43k
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I
P8_TA(2017)0481A8-0331/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2017 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0361),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0226/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0331/2017),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation)
P8_TC1-COD(2014)0175

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/196.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik